Danske Andelskassers Bank A/S

Delårsrapport for 1.-3- kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: Rekordregnskab på 304,3 millioner kroner før skat

Del

Med et overskud på 304,3 millioner kroner før skat forbedrer Danske Andelskassers Bank sit resultat med 187 procent forhold til samme periode sidste år. Et solidt afsæt for bankens vækststrategi med blandt andet nye filialer rundt om i landet - senest med åbning i København 1. november.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

En bank i topform. Sådan beskriver administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, den aktuelle tilstand i banken, hvis filialer og rådgivningscentre går under navnet Andelskassen.

Banken kan nu præsentere sit hidtil bedste resultat siden børsnoteringen i 2011. Det lyder på 304,3 millioner før skat i de tre første kvartaler af 2019 mod 106,1 millioner for samme periode i 2018.

Den primære årsag til rekordresultatet skal findes i salget af 75 procent af aktierne i Sparinvest Holdings SE. Men også bankens kerneforretning er i god form. Basisindtjeningen på 124,7 millioner kroner er steget med 25 procent, når man ser bort fra engangsudgifter på 13,5 millioner kroner i 2019. Stigningen skyldes et højt aktivitetsniveau og øget udlån. Der er fortsat lave nedskrivninger på dårlige lån.

”De seneste år har vi arbejdet målrettet på at styrke vores økonomiske fundament, og det lønner sig. Vi er i bedre form end nogensinde, og det skaber det bedst mulige afsæt for vores vækststrategi, som kommer vores kunder til gode. Blandt andet med åbning af nye filialer og nye typer specialiseret rådgivning og tilbud til vores kunder,” siger Jan Pedersen.

Den 1. november åbnede Danske Andelskassers Bank filial i København og i 2020 følger en filial i Odense. Derudover vil banken udvide og samle sine rådgivningskompetencer for at kunne give endnu mere specialiseret vejledning inden for bl.a. bank, forsikring, pension, leasing og realkredit.

”Vores kunder skal rådgives så effektivt og enkelt som overhovedet muligt på baggrund af deres økonomiske situation. Det investerer vi nu i at optimere, så vores tilbud og services gør det lettere og endnu mere attraktivt at være kunde,” siger Jan Pedersen.

For året 2019 forventer Danske Andelskassers Bank at fastholde sin basisindtjening på mellem 150 og 180 millioner kroner og et resultat før skat på mellem 320 og 360 millioner kroner.

Hovedpunkter i delårsrapporten for 1-3. kvartal 2019 for Danske Andelskassers Bank A/S:

  • Delårsresultatet overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.
  • Resultat før skat på 304,3 mio. kr. pr. 30. sept. 2019 mod 106,1 mio. kr. pr. 30. sept. 2018. Der er tale om en stigning på 187 %.
  • Basisindtjening på 124,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler i 2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsudgifter på 13,5 mio. kr., er basisindtjeningen steget 25 %.
  • Banken fastholder sine forventninger for 2019 om en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.
  • Kursgevinster på 205,8 mio. kr. og aktieudbytte på 30,0 mio. kr. primært som følge af realiseret gevinst på 170 mio. kr. ved salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE.
  • Nedskrivninger er fortsat lave med 25,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod 6,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder. Landbrugets nedskrivninger er på et lavere niveau end tidligere, men er påvirket af enkeltstående nedlukninger.
  • Gebyrindtægterne udgør 196,9 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2019, svarende til en stigning på 2,5 %, og ligger på et fortsat højt niveau. Årsagen er især det høje aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.
  • Stigning i udlånet med 4,9 % pr. 30. september 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder. Fald i udlån til landbrug på 13 %.

Kapitalgrundlaget er robust med en kapitalprocent på 19,7 %. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 14,2 %.

Kontakter

For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 15 filialer og rådgivningscentre samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum