Serviceforbundet

De kirkelige ansatte tager afstand fra Kirkeministerens beslutning om afholdelse af julegudstjenester i år - Dyb bekymring hos kirkens ansatte for smittefare

Del

Danmarks Kirketjenerforening og FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte og støtter ikke op om Kirkeministeriets & Kirkeministerens udmelding om gudstjenester den 24. december.

Den 21/12 2020 offentliggjorde Kirkeministeriet følgende tekst: ”Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret.”

Det fremstår som om, at folkekirkens ansatte er blevet hørt i den proces idet der tales om ”dialog”, og at nærværende organisationer støtter Kirkeministerens beslutning om at afholde julegudstjenester. Dette kan afvises.

Det er korrekt at FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening har været inviteret ind til møde i sektorpartnerskabet, og på møde den 21.12 fremlagde Kirkeministeriet sine anbefalinger om at gennemføre julegudstjenester.

På mødet gentog FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening vores synspunkter om at julegudstjenesterne skulle aflyse pga. smittefare, men der blev ikke lyttet til os.

På den baggrund føler organisationerne sig nødsaget til at markere, at de ikke støtter op om Kirkeministeriets & Kirkeministerens udmelding efter mødet om mandagen den 21.12.2020

FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening er organiseret under Serviceforbundet. Serviceforbundet er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Serviceforbundets medlemsorganisationer organiserer ca. 1.800 ansatte kirkefunktionærer, som arbejder på de mere end 2000 danske kirker.

Kirkeministeren opfordres til at aflyse julegudstjenesterne i folkesundhedens tegn

Kirkens organisationer og arbejdstagerrepræsentanter på området, opfordrede lørdag den 19.12 og her igen officielt Kirkeminister Joy Mogensen til at sætte smittebegrænsningen af corona og folkesundheden øverst, og derfor klart melde ud at alle årets julegudstjenesterne er aflyst.

Baggrunden for denne markante opfordring komme på baggrund af den aktuelle debat i landets medier – herunder DR – og en stor og stigende bekymring hos kirkens organisationer og ansatte.

De kirkegårdsansatte og kirketjenerforening har deres almindelig gang i kirken, og er det personale der i praksis skal sikre at forholdsreglerne overholdes, og det er baseret på en lang erfaring, vurderingen at det i realiteten vil være svært at opretholde de nødvendige forholdsregler for at begrænse smittespredning af hvis julegudstjenesterne gennemføres.

Det skyldes at der ofte kun én mindre indgang og udgang til kirkerne, at deltagere i sagens natur vil tilbringe meget lang tid inde i det samme rum, og at det kan være svært at håndhæve den sociale distance i selve kirken.

Til forskel for præsterne og biskopperne der holder gudstjenesten, er de almindelige kirkegårdsansatte i mere direkte kontakt med de personer som kommer for at høre julegudstjenesterne, og derfor er de også mere udsat end præsterne og biskopperne. Dertil skal det noteres at i tilfælde biskopper og præster klart har meldt ud, at der skal synges, så vil smitterisikoen stiger proportionalt.

Det er derfor den klare vurdering at gennemføres julegudstjenesterne, vil det potentielt kunne medføre en eksplosion i smittespredningen med udgangspunkt i nogle de 2000 kirker rundt om i landet, som er i alle afkroge af Danmark.

Uvildige eksperter anbefaler at kirker holder lukker og aflyser julegudstjenesterne – og kirkens organisationer er helt enige
Nils Strandberg - tidligere direktør for Statens Serum Institut, har udtalt til DR den 18. december: - Efter min mening burde man lukke kirkerne i julen, ligesom man lukker mange andre steder, hvor mange mennesker mødes…  Hvis man går ud fra, at kirken har overholdt de regulativer hidtil, så har det jo vist sig ikke at være tilstrækkeligt…..Der har jo været udbrud ved kirkelige handlinger flere steder i landet, hvor mange er blevet smittede. Og en restriktion om, som det er i øjeblikket, at man højest må være 500 i kirkerummet og man skal sidde med 2 meters afstand, hvis man skal synge, er ikke efter min mening tilstrækkeligt, hvis man skal forhindre smittespredning, hvis der er en superspreder. For under sang spreder man ikke kun dråber, man også aerosoler, og aerosolerne kan svæve meget længere, så jeg forstår godt de præster og andre, som er bekymrede over det her.”

Serviceforbundet, FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening kan desværre genkende beskrivelsen fra den tidligere direktør for Statens Serum Institut, og pointerne om at der netop har været udbrud ved kirker før, at de anbefalinger om 2 meters afstand ikke er tilstrækkelige når der skal synges højt og længe, og frygten fra en superspreder der deltager, er der fuld opbakning til.

På den baggrund mener Serviceforbundet, FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening i lighed med Nils Strandberg - tidligere direktør for Statens Serum Institut – ikke at det skal være de enkelte menighedsråd og præster ude i sognene der arbitrært og uden sundhedsfaglige kompetencer og viden skal beslutte om der skal holde julegudstjeneste, men at der bør aflyses, og at den ansvarlige minister bør tage stilling hertil og komme med klar udmelding.

Landsforeningen af Menighedsråd spiller hasard med folkesundheden ved at afvise aflysninger
Kirkens organisationer som repræsenteret ved denne henvendelse er uenig i udmeldingen fra Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Han er refereret i Kristeligt Dagblad, hvor han er citeret for at sige, at de enkelte menighedsråd og præster bedst selv kan vurdere, hvorvidt man skal julegudstjenesterne eller ej

Vi mener ikke kirkeministeren bør sidde nærværende officielle advarsel overhørig, og risikere at stå med ansvaret for at en superspreder deltager til en julegudstjeneste, og for de allerede høj smittetal til yderligere at eskalere.

Grunden den store alvor og aktualitet, ser vi frem til et hurtig svar fra ministen, da dette er en sag der optager vores medlemmer i meget høj grad.

Kontakter

Information om Serviceforbundet

Serviceforbundet
Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby

70 150 400https://serviceforbundet.dk/

FAKK – Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte, og Danmarks Kirketjenerforening er organiseret under Serviceforbundet.

Serviceforbundet er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Serviceforbundets medlemsorganisationer organiserer ca. 1.800 ansatte kirkefunktionærer, som arbejder på de mere end 2000 danske kirker.

Følg pressemeddelelser fra Serviceforbundet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Serviceforbundet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum