Danmarks Statistik

Danske virksomheder er især optagede af de grønne verdensmål

Del

Med publikationen ”Erhvervslivet og verdensmålene”, belyser Danmarks Statistik udviklingen siden 2010 i de danske virksomheders bidrag til verdensmålene med afsæt i eksisterende statistik. Belysningen følger 14 branchegrupper og ser på økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

Publikationen viser, at erhvervslivet især er optaget af den grønne del af den brede dagsorden for bæredygtighed, som verdensmålene har sat. Der er sket fremskridt i at begrænse udledning af drivhusgasser og på at spare på energi og vand, især når der sammenholdes med den stigende værditilvækst i erhvervslivet i perioden.

Læs hele publikationen her

På de sociale områder er billedet lidt mere blandet. Der er øjensynligt sket fremskridt med at begrænse antal arbejdsulykker, mens der omvendt kan konstateres et højere sygefravær. På ligestillingsområdet viser tallene en højere grad af lige aflønning uanset køn, mens andelen af kvinder i direktioner og bestyrelser ligger uændret lavt.

I publikationen er det – ud over at belyse, om det går i den retning verdensmålene peger, lagt vægt på at beskrive branchernes betydning i forhold til de enkelte mål. Eksempelvis hvad angår drivhusgasser er det helt afgørende for den samlede udvikling hvad der sker inden for fx transport og landbrug, mens andre erhverv har mindre indflydelse.

I publikation er det også søgt forklaret, hvor udviklingen kan tilskrives virksomhedernes egne beslutninger, eller hvor de snarere er et resultat af en udvikling hos andre aktører. Ligeledes peges der med eksempler på, hvor tallene på grund af særlige forhold kan give anledning til fejlfortolkning.

Indholdet i publikationen er især inspireret af et arbejde i FN-organisationen UNCTAD som bl.a. beskæftiger sig med virksomheders rapportering, også om ikke-finansielle forhold 

Danmarks Statistik vil – på verdensmålsplatformen www.dst.dk\sdg  - opdatere de valgte indikatorer for erhvervslivet i takt med at der kommer ny tal, så udviklingen med hensyn til opfyldelse af verdensmålene kan følges fremadrettet ud fra det koncept, som er anvendt i publikationen.

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Fejl i lønindekset for 3. kvartal 202014.1.2021 13:01:55 CETPressemeddelelse

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i en indberetning til et af de eksterne lønsystemer, som Danmarks Statistik modtager oplysninger fra til lønstatistikken. Det påvirker indberetningen for Folkekirken til det implicitte lønindeks for den statslige sektor for 3. kvartal 2020. Fejlen består i, at der ikke er medtaget præsterede timer for timelønnede, hvorfor de ikke indgår i beregningen i 3. kvartal, ligesom de gør i 2. kvartal. Da timelønnede typisk er lavere lønnet end fastlønnede, betyder det, at lønudviklingen kommer til at fremstå højere, end det faktisk er tilfældet. Det forventes, at justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning. Fejlen vedrører kun 3. kvartal 2020. Danmarks Statistik gør særligt opmærksom på fejlen, fordi den kan have betydning for de data, der indgår i reguleringsordningen vedrørende lønudviklingen for staten. Danmarks Statistik afventer nye data fra lønsystemet, og vi har en

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum