MSC – Marine Stewardship Council

Danske fiskere sigter efter miljømærke på sild og brisling fra Østersøen sammen med Sverige, Tyskland og Estland

Del

Danske fiskere er sammen med deres kollegaer fra Sverige,Tyskland og Estland netop gået i gang med vurderingsprocessen af sild og brisling fra Østersøen, processen vil vise om fiskeriet kan opfylde kravene i MSCs fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri.

Det er en lang process og først engang til næste år vil det vise sig om fiskeriet opnår miljømærket fra MSC som kendetegnes af en blå fisk. MSC er en international miljømærkning som viser, at fiskene ikke er overfisket, men fra sunde levedygtige bestande, der kan opretholde et holdbart niveau. Alle fakta bliver gennemgået af et 3 parts uafhængigt certificeringsorgan, der vurderer, om det danske svenske, tyske og estlandske fiskeri kan vurderes under en samlet certificering.

”Hos MSC er vi glade for at fiskerne samarbejder på tværs af landene for at sikre bæredygtige fiskebestande i Østersøen " siger Majken Møller, Kommunikations- og marketingchef for MSC Danmark.

Samarbejdet i Østersøen

Flere af landene omkring Østersøen har længe ønsket at komme i gang med certificering, men da der ikke har været nogen fælles forvaltningsplan, har det ikke været muligt. I de seneste år har man fået en EU-forvaltningsplan på plads og hermed kan flere af sildebestandene indgå i vurderinger for MSC's standard. Tidligere på året opnåede Finland og Letland certificering på sild og brisling i juni 2018. Nu starter samarbejdet op mellem danske, svenske, tyske og estiske fiskere om at indgå i en samlet certificering, da der fiskes på den samme bestand.

Sild er en stimefisk ligesom brisling og den opholder sig primært ude på åbent hav. Østersøsilden er en brakvandsvariant og er noget mindre en dens slægtninge i blandt andet Nordsøen.Den netop opstartede certificeringsprocess for bæredygtig sild og brisling omfatter sildebestandene som opholder sig i den centrale og østlige del af Østersøen og i den botniske bugt

Gruppen af fiskeriorganisationer fra de 4 lande repræsenterer ca. 40 % af fangsten af sild og brisling fra den centrale del af Østersøen samt ca. 20 % af silden i den botniske bugt, så det er en betydelig andel af det pelagiske fiskeri i Østersøen der går i gang med vurderingsprocessen,

Det er glædeligt at certificeringen af Østersøbrislingen og silden i Østlig Østersø nu går i gang, så DPPO kan levere endnu flere bæredygtighedscertificerede fisk. Samtidig betyder en certificering at DPPO nærmer sig sin målsætningen om, at alle fiskerier som medlemmerne deltager i skal være certificeret” siger Esben Sverdrup-Jensen Direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation DPPO.

Både brisling og sild er primært fanget med pelagisk trawl. Størstedelen af de danske fangster bliver forarbejdet til fiskemel og olie.

 Fakta om sild og brisling

Sildens latinske navn er Clupea harengus. I Sverige kaldes sild fanget i Østersøen nord for Kalmar for strömming. Arten ændrer sig gradvist ud i Østersøen. Fedtindholdet af arten er også lavere i Østersøen sammenlignet med Nordsøen.

Brislings latinske navn er Sprattus sprattus og er relateret til sild, men bliver ikke så stor. I Sverige kaldes den for Skarpsill eller Vaasbuk da dens mave er dækket af skarpe kanter.

Brisling hedder anjovis, når det er sukker saltet og krydret og nogle gange sardin, når det placeres i tomatsauce eller madolie.

Nøgleord

Kontakter

For mere information kontakt:

Majken Møller
Kommunikations- og marketingchef, Danmark
majken.moller@msc.org
+45 53 55 50 08

Billeder

Information om MSC – Marine Stewardship Council

MSC – Marine Stewardship Council
MSC – Marine Stewardship Council
Marine House, 1-3 Snow Hill
FC1A-2DH London

http://www.msc.org

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en international Non-Profit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden.

Vores vision er, at verdenshavene myldrer med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer. Vores miljømærke og certificeringsprogram anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser og hjælper til at skabe et mere bæredygtigt marked for fisk og skaldyr.MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

For at blive solgt med MSC’s blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden er udviklet i sammen med eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Standarden opdateres løbende for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Certificering kræver bl.a. at fiskeriet kan sikre:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Udover fiskeristandarden har MSC også etableret en sporbarhedsstandard. En sporbar forsyningskæde forsikrer forbrugerne om, at kun fisk og skaldyr fra et MSC-certificeret fiskeri kan sælges med MSC-mærket den blå fisk.

MSCs mærket den blå fisk betyder at fiske og skaldyr:

  • stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri.
  • er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde.

Mere end 300 fiskerier i over 35 lande er certificeret imod MSCs Standard. Disse fiskerier har en sammenlagt årlig produktion på næsten ti millioner tons, svarende til knap 12% af den årlige, globale fangst.

For more information se

msc.org

msc.org/dk

blåfisk.dk

Følg pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum