Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank leverer en tilfredsstillende vækst i basisindtjeningen i 1. halvår 2022

Del

Danske Andelskassers Bank har haft en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen, hvilket sikrer banken et fornuftigt resultat i 1. halvår 2022.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen

Fremgangen fortsætter for Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - som kan levere et fornuftigt resultat på 34,5 mio. kr. før skat. Årets første seks måneder har i den grad har været mærket af uro på de finansielle markeder samt følger af krigen i Ukraine, og derfor glæder bankens positive udvikling adm. direktør Jan Pedersen.

”I et halvår som i høj grad har været præget af stigende uro på de finansielle markeder med høj inflation, hurtige rentestigninger og flaskehalse i forsyningskæderne, er det glædeligt, at vi trods alt kan levere et fornuftigt resultat før skat på 34,5 mio. kr. Dette på trods af store negative kursreguleringer på fondsbeholdningen og et forværret risikobillede som følge af krigen i Ukraine,” siger Jan Pedersen.

Det er netop uroen på de finansielle markeder, der har ført til betydelige kursfald på fondsbeholdningen med negative kursreguleringer i 1. halvår 2022 på 38,7 mio. kr. mod positive kursreguleringer i samme periode sidste år på 50,4 mio. kr.

Højt aktivitetsniveau blandt bankens kunder

Bankens basisindtjening er steget med 15,9 % til 68,8 mio. kr. mod 59,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Væksten har blandt andet baggrund i, at bankens kunder har investeret i bolig eller konverteret deres lån, indgået forsikringsaftaler, fået forvaltet deres formue eller leaset bil, maskiner eller andet udstyr.

”Stigningen skyldes et højt aktivitetsniveau i bankens vigtigste forretningsområder som bolig, leasing, forsikring og formueforvaltning samt en stigning i gebyrindtægterne på 11,6 %. Derudover har vi kunnet holde udgifterne nede, selvom det blandt andet har været på bekostning af ubesatte stillinger, så de ansatte har løbet ekstra stærkt for vores kunder. Alt i alt er det en tilfredsstillende udvikling, som også viser, at bankens strategiplan løbende giver effekt, og at vi har nogle dygtige og kompetente ansatte, der gerne giver den en ekstra skalle,” siger Jan Pedersen.

På trods af et fornuftigt resultat maner Jan Pedersen til forsigtighed og forventer, at den kommende tid vil øge usikkerhederne som følge af uroen på de finansielle markeder og den russiske invasion i Ukraine. Faktorer, som kan påvirke kundernes økonomiske situation og dermed også får indflydelse på bankens basisindtjening såvel som nedskrivningerne og kursreguleringerne og dermed resultatet før skat.

Danske Andelskassers Bank har i 1. halvår 2022 som en samlet vurdering også nedskrevet 48 mio. kr. som et ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til den seneste nedskrivning pr. 31. december 2021. Til gengæld fastholder banken sine forventninger til basisindtjeningen i den øvre del af intervallet 80 -120 mio. kr. og årets resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. halvår 2022:

  • Basisindtjeningen er steget med 15,9 % til 68,8 mio. kr. mod 59,4 mio. kr. samme periode sidste år. Udviklingen er især drevet af høj aktivitet og en stigning i gebyrindtægterne på 11,6 %.
  • Udgifterne til personale og administration er kun steget med 2,1 %. Stigningen dækker over et fald i lønudgifterne på 0,7 % og en stigning i administrationsudgifterne på 6,5 %.
  • Kursreguleringerne er påvirket af uro på de finansielle markeder med negative kursreguleringer på fondsbeholdningen på 38,7 mio. kr.
  • Nedskrivningerne er påvirket af forværringen af risikobilledet med en nedskrivning på 48 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til tillægget ultimo 2021 relateret til COVID-19. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje, er der nettotilbageførsler på 4,4 mio. kr.
  • Tilfredsstillende udlånsvækst på 7,9 % til 7.131 mio. kr. pr. 30. juni 2022 mod 6.607 mio. kr. pr. 30. juni 2021.
  • Et mindre fald i forretningsomfanget på 5,3 % som navnlig skyldes faldet i depotværdierne og et fald i garantistillelser.
  • Solid kapitaloverdækning med en kapitalprocent på 22,9 % og en overdækning i forhold til kapitalkravene på 8,8 procentpoint. Banken har fravalgt at indregne halvårets resultat i kapitalgrundlaget. Såfremt resultatet havde været indregnet, ville kapitalprocenten og overdækningen have været 0,2 procentpoint højere.
  • På trods af den finansielle uro, fastholder banken sine forventninger til basisindtjening i den øvre del af intervallet 80-120 mio. kr. og årets resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.  

Nøgleord

Kontakter

For spørgsmål til denne pressemeddelelse kan kommunikationskonsulent Maria Bugge kontaktes pr. telefon 8799 3074 eller pr. mail mbm@andelskassen.dk

Billeder

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen - er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Banken har 18 afdelinger rundt i landet, der betjener både privat- og erhvervskunder. Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i sine lokalområder, blandt andet gennem uddeling af priserne ”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum