Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank efter begivenhedsrigt 1. kvartal: Bedste kvartalsregnskab siden børsnoteringen i 2011 og markant forbedret kapitalgrundlag

Del

Gunstige forhold på de finansielle markeder og en positiv udvikling på langt de fleste driftsområder sikrer Danske Andelskassers Bank, også kendt under navnet Andelskassen, et godt resultat i et begivenhedsrigt 1. kvartal 2019. Kvartalet bød ligeledes på salg af af bankens aktier i Sparinvest samt en kapitaludvidelse, hvilket har resulteret i et markant forbedret kapitalgrundlag.

Adm. direktør Jan Pedersen
Adm. direktør Jan Pedersen

”Danske Andelskassers Bank er kommet rigtig godt fra start i 2019. Resultatmæssigt leverer vi i årets første kvartal et overskud på 61,6 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste kvartalsresultat siden bankens børsnotering i 2011 og en stigning på 70,2 % i forhold til sidste år. Der er tale om et meget tilfredsstillende resultat,” siger bankens adm. direktør Jan Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af bankens regnskab for 1. kvartal 2019.

En væsentlig årsag til det gode resultat er ifølge den adm. direktør de gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019, som betyder, at banken kan indtægtsføre en samlet kursgevinst på 46,0 mio. kr. Hertil kommer en positiv udvikling på langt de fleste driftsområder godt hjulpet på vej af de gode konjunkturer – herunder et fortsat lavt nedskrivningsniveau, høje gebyrindtægter, stigende netto renteindtægter og stigende udlån til både privat- og erhvervskunder i forhold til første kvartal 2018.

Landbrugets økonomiske situation ser også betydeligt lysere ud nu, end den gjorde i 2018, og det er bankens forventning, at det vil fortsætte resten af året.

”Første kvartal har på flere områder været særdeles begivenhedsrigt her i banken. Den 1. marts kunne vi offentliggøre den gode nyhed om, at banken som aktionær i Sparinvest Holdings SE har været en del af en betinget købsaftale, hvor ejerkredsen bag Sparinvest har besluttet at sælge 75 % af aktierne i Sparinvest til Nykredit. En gennemførelse af salget vil betyde, at Danske Andelskassers Bank kan indtægtsføre 182 mio. kr. i kursgevinst og udbytter – og det vil medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019,” fortæller Jan Pedersen.

Den 25. marts meddelte banken i en redegørelse, som fulgte i kølvandet på et frivilligt, betinget købstilbud fra Spar Nord fremsat den 1. marts, at Danske Andelskassers Bank havde gennemført en kapitaludvidelse på 241 mio. kr. og derved styrket sit kapitalgrundlag yderligere. Med denne kapitaludvidelse er bankens kapitalgrundlag i dag blandt branchens mest robuste.

”Sammen med indtægterne fra salget af Sparinvest står Danske Andelskassers Bank kapitalmæssigt meget stærkt, og på den baggrund valgte vi den 25. marts at opjustere forventningerne til 2019. Det er klart, at det forbedrede kapitalgrundlag giver nogle helt nye muligheder for at skabe vækst og udvikling fremadrettet. Det vil vi blandt andet gøre med åbningen af to nye filialer i 2019 – en i København og en i Odense. Men der vil også blive søsat mange andre tiltag for at skabe øget vækst og kundefokus i hele bankens markedsområde,” afslutter den adm. direktør.


Hovedpunkter i kvartalsregnskabet:

  • Resultat før skat på 61,6 mio. kr. pr. 31. marts 2019 mod et resultat før skat på 36,2 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Der er tale om det bedste kvartalsresultat siden børsnoteringen i 2011.
  • Samlede kursgevinster på 46,0 mio. kr. primært som følge af gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019.
  • Fortsat lave nedskrivninger på 5,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod en tilbageførsel på 11,7 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Det er fortsat landbrugseksponeringerne, der er hovedårsag til nedskrivningerne i 2019, mens der for de fleste andre sektorer samt privatkunder ses tilbageførsler.

  • Gebyrindtægter på et fortsat højt niveau.

  • Uændrede omkostninger, hvis der ses bort fra engangsomkostninger i 1. kvartal 2019. Her var der engangsomkostninger på 11,5 mio. kr. dels som følge af ekstraomkostninger til bankens finansielle rådgivere vedrørende bankens redegørelse i forbindelse med Spar Nords købstilbud og dels på grund af en personalemæssig omorganisering i januar 2019, hvor bankens supportcenter, der hidtil havde siddet på to lokationer, blev samlet i Nordenskov.

  • Basisindtjening på 21,2 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 33,3 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsomkostningerne på 11,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019, er basisindtjeningen stort set uændret i forhold til 1. kvartal 2018.

  • Stigning i udlånet med 3,1 % i forhold til 1. kvartal 2018. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder.

  • Bankens kapitalgrundlag er markant forbedret med en kapitalprocent på 19,3 pr. 31. marts 2019. Den kapitalmæssige overdækning er på 6,3 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,0 %.

Banken forventer en basisindtjening i intervallet 135-165 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 300-355 mio. kr.
 

Kontakter

Yderligere information:
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Billeder

Adm. direktør Jan Pedersen
Adm. direktør Jan Pedersen
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Flemming Lunde udnævnt til ny filialdirektør i Andelskassen i Ringe29.5.2019 14:53:17 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Ringe har fået ny filialdirektør. Det drejer sig om den tidligere souschef i filialen, Flemming Lunde, som nu har overtaget roret. Flemming Lunde er ikke noget nyt ansigt i Andelskassen-regi. Faktisk har han været ansat i Andelskassen siden 1997 og har gennem årene varetaget flere forskellige jobfunktioner, blandt andet som kunderådgiver og som filialdirektør i bankens tidligere filialer i Gislev, Stenstrup og Kværndrup. Flemming er oprindeligt udlært i det daværende Sydfyns Discontobank i Faaborg og har efterfølgende været ansat i seks år i Hafnia og Codan, hvor han blev uddannet exam. assurandør. I forbindelse med udnævnelsen til filialdirektør siger Flemming Lunde: ”Jeg har haft snart 22 år spændende og dejlige år i Andelskassen og har været med gennem hele processen med omdannelse fra andelsselskab til børsnoteret virksomhed. Det har givet mig en ballast og erfaring, som jeg nyder godt af i mit daglige arbejde. Jeg var derfor ikke i tvivl, da jeg blev tilbudt jobbet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum