Udenrigsministeriet

Danske ambassadører på skolebænken på DTU

Del

I udlandet er Danmark allerede kendt for cykler, hygge og nordisk mad. Men Danmark er også et innovationsland, hvor der udvikles alt fra social intelligens til robotter til energilagringsteknologier. De danske ambassadører tager på onsdag på studietur til DTU for at blive inspireret til flere gode historie om fremtidens danske vækstmotorer.

Når ca. 80 danske ambassadører på onsdag den 21 august sætter sig til rette i
undervisningslokalerne på Danmark Tekniske Universitet, DTU i Lyngby, er det
for at blive klogere på de danske styrkepositioner på forsknings- og
innovationsområdet og blive inspireret af danske iværksættere. Danmark
ligger nemlig helt i top, når det kommer til at udvikle nye ideer og skabe ny
viden. DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde, der ud
over uddannelse, forskning og innovation også har fokus på samarbejde med
myndigheder og virksomheder, og som de seneste år haft stor succes med at
udklække iværksættere.

”Danmark ligger konsekvent i toppen, når globale rangeringer måler
iværksætter- og innovationslande. Men den placering kommer ikke af sig selv.
Vi har opbygget stærke forskningsmiljøer, gode rammevilkår og en åben
tilgang til innovation. Det skaber et stærkt fundament for Danmarks evne til at
spille en aktiv rolle i at løse verdenens udfordringer, og dermed bidrage til
verdensmålene, som er en høj prioritet for S-regeringen”, siger
Udenrigsminister Jeppe Kofod.

Besøget på DTU bringer ambassadørerne i direkte kontakt med forskere og
iværksættere, der arbejder med alt fra konvertering og lagring af energi;
anvendelse af big data og kunstig intelligens; og til hvordan lys kan anvendes i
fremtidens kommunikationsteknologi. Dén indsigt i det innovative Danmark
kan ambassadørerne tage med sig ud i verden, hvor de til dagligt arbejder
med at fremme danske interesser og er i tæt kontakt med både myndigheder
og virksomheder i udlandet.

 ”DTU er et dansk universitet med et globalt udsyn og da forskning per natur
er international, er det nærmest en selvfølge, at det samme gør sig gældende
for den forskningsbaserede innovation, som foregår på DTU. Vi ser os selv som
medspiller og bidragyder til at opfylde FN’s verdensmål og styrke Danmarks
internationale relationer og position – bl.a. via vores partnere, ambassaderne
og innovationscentrene rundt omkring i verden. Vi indgår i flere alliancer med
nogle af verdens bedste tekniske universiteter - og deltager også i
enkeltprojekter, hvoraf en del er blevet til i tæt samarbejde med
Udenrigsministeriet. Det drejer sig bl.a. om vindprojekter i Mexico og Sydafrika, vand- og energiprojekter i Indien og fødevaresikkerhed i Saudi Arabien,” siger Rektor på DTU Anders Bjarklev.

Besøget starter med velkomst hos DTU Skylab efterfulgt af keynote tale ved
Lars Fruergaard Jørgensen, CEO Novo Nordisk, hvorefter ambassadørerne
fordeler sig på fire forskellige institutter på DTU; Energi, Fotonik, Compute og
Fødevareinstituttet.

Efter besøget på DTU, er ambassadørerne inviteret til
møde med erhvervsorganisationerne; Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske
Rederier og Landbrug & Fødevarer.

Program på DTU:
9.00-9.30 Velkomst ved Rektor Anders O. Bjarklev

9.30-10.30 Keynote-tale ved Lars Fruergaard Jørgensen, CEO Novo Nordisk:
Innovationens DNA i Novo Nordisk

10.45-11.45 Besøg på fire institutter:

DTU Energi og PowerlabDK
DTU Fotonik
DTU Compute
DTU Fødevarer

12.30-13.00 Præsentation af DTU Skylab ved Mikkel Sørensen, chef for DTU
Skylab

16.15-19.00 Arrangement hos erhvervsorganisationerne
Landbrug og Fødevarer, Danske Rederier, Dansk Erhverv og Dansk Industri

Adresse DTU Skylab: Diplomvej, Bygning 373A, 2800 Lyngby

Presse:
Pressen er velkommen på både DTU og i Erhvervsorganisationerne. Venligst
kontakt journalist i Udenrigsministeriet, Anja Solvang, for tilmelding.
Kontakt: anjsol@um.dk eller mobil: 4186 5908

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Kofod: Vi skal kæmpe aktivt for menneskerettighederne24.2.2020 07:00:00 CETPressemeddelelse

Udenrigsminister Jeppe Kofod deltager i dag i den 43. samling i FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve. Danmark er medlem af Rådet i 2019-21. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: ”Fundamentale rettigheder er under angreb flere steder i verden. Fra dansk side vil vi ikke sidde det overhørig, når kvinders ret til selvbestemmelse krænkes eller menneskerettighedsforkæmpere forfølges. Som medlem af Menneskerettighedsrådet har Danmark en vigtig rolle i forsvaret for menneskerettighederne globalt. Det gælder ikke mindst ift. torturbekæmpelse, men også den teknologiske udvikling rejser nye spørgsmål om, hvordan vi beskytter menneskerettighederne online og offline.” Udenrigsminister Jeppe Kofod afholder indlæg under højniveausegmentet af Menneskerettighedsrådets åbning. Her vil han pege på det øgede globale pres på menneskerettighederne, og understrege vigtigheden af Menneskerettighedsrådets arbejde. Rådet har samme geopolitiske udfordringer som andre internationale organisationer, men har samtidig