Sterisafe

Dansk virksomhed er først i verden til at mestre bæredygtig ”whole room” desinfektion med ozon.

Del

Danske STERISAFE ApS har som den første healthtech virksomhed opnået fuld certificering af virksomhedens desinfektionsløsning i henhold til den europæiske standard EN 17272 for ”luftbåren rumdesinfektion ved automatiseret proces” uden brug af flydende kemikalier.

EN 17272 er den europæiske standard for luftbåren rumdesinfektion ved automatiseret proces ved brug af gas, damp og aerosoler. STERISAFE’s automatiske desinfektionsrobot, STERISAFE PRO, er blevet testet af uafhængige og akkrediterede laboratorier efter EN 17272-protokollen og har opnået ekstraordinære resultater, der ligger over kravene for alle mikroorganismegrupper (op til 99,99999% reduktion). 

Det er første gang, at en desinfektionsløsning, som ikke er baseret på flydende kemikalier, opnår den nødvendige effektivitet på hele spektret af mikroorganismer: bakterier, svampe, gær, virus, mykobakterier og sporer. Indtil nu har den håndfuld af produkter, der har kunnet opnå en tilsvarende effekt, alle være baseret på behandling med flydende kemikalier; dette har stillet krav til indkøb, transport, opbevaring og håndtering af giftige skadelige kemikalier.
Gældende fra marts 2022, og nu i fuld overensstemmelse med EN 17 272, åbner STERISAFE nu for nye muligheder for sundhedssektoren og andre industrier til et bæredygtigt alternativ til rumdesinfektion, der kombinerer høj effektivitet og sikkerhed ved kun at bruge elektricitet og små mængder vand. STERISAFE PRO bliver allerede anvendt i den internationale sundhedssektor, hvilket placerer STERISAFE som en af de ledende industrielle spillere indenfor bæredygtig rumdesinfektion.

EN 17272 standarden bruges både af nationale og internationale organisationer til at evaluere løsninger til automatisk rumdesinfektion. Før et produkt eller en løsning officielt kan anses som værende effektiv mod mikroorganismer, stiller standarden en række minimumskrav til produktets effektivitet mod mikroorganismer. Ifølge standarden er disse krav forskellige afhængig af hvilke grupperinger af mikroorganismer, der er tale om; det være sig vegetative bakterier, mykobakterier, bakterielle sporer, gær, svampe eller virus. Normen kræver samtidig en fordelingstest, dvs. en test der giver bevis for, at en løsnings desinfektionsbehandling kan nå ind i alle hjørner af et rum. Disse to dele – effektiviteten og distributionen af en løsning – udgør de to centrale elementer i EN 17272-normen, ligesom alle tests skal udføres af uafhængige og akkrediterede laboratorier.  STERISAFE PRO er med andre ord den eneste ozonbaseret teknologi til desinficering af helrum, som har vist sig effektiv i tests i forhold til de nævnte grupperinger samt i relation til distributionstests, og dermed hele EN 17272 standarden.

Med en godkendelse på plads i henhold til EN 17 272 kan STERISAFE nu forvente en erklæring fra Statens Serum Institut (SSI), der muliggør en introduktion af produktet på det danske marked.

STERISAFE’s rejse begyndte som et innovativt forskningsprojekt tilbage i 2014, som en del af et mindre firma med en stærk ambition om at udvikle innovative løsninger til markedet for luftrensning m.m. Med en solid baggrund indenfor atmosfærisk kemi startede en gruppe forskere, i tæt samarbejde med Københavns Universitet, at udvikle en bæredygtig, sikker og yderst effektiv desinfektionsløsning. Projektet blev senere udskilt i virksomheden STERISAFE ApS.
STERISAFE-projektet var banebrydende indenfor den tekniske applikation af ozon, en atmosfæriske gasart med en stærkt oxyderende virkning, som gør gassen til et yderst virkningsfuld desinfektionsmiddel. STERISAFE’s flagskibsprodukt, STERISAFE PRO, er det første produkt, der henvender sig til sundhedsvæsnet, og som baserer sig på anvendelsen af ozon til desinficering af overflader. Som et automatiseret rumdesinfektionssystem er STERISAFE PRO designet til at blive fjernbetjent og til at sikre, at operatøren, patienter eller andet personale ikke kommer i direkte kontakt med gassen. Eftersom ozongassen produceres in situ, dvs. på stedet, gennem omdannelse af ilt (oxygen) i luften til ozon, kræves der kun vand og elektricitet for at løsningen fungerer. Altså uden brug eller opbevaring af skadelige kemikalier.

Med resultaterne fra den krævende EN 17 272 standard som bevis for processens effektivitet, demonstrerer STERISAFE PRO en høj effektivitet, som er efterspurgt af sundhedsvæsnet samtidig med, at processen har et minimalt ressourcebrug.

Kontakter

Billeder

Information om Sterisafe

Sterisafe
Sterisafe
Ole Maaløe's Vej 5
2200 København N

+45 31 75 55 13http://www.sterisafe.eu