Dansk specialist tætner tunnelelementer på Femern-forbindelsen

Del

Femern Link Contractors (FLC) har tildelt kontrakt til det danske specialfirma, KBT Waterproofing A/S (KBT), om vandtætning af særlige tunnelelementer (SPE). Aftalen betyder, at 10 SPE skal vandtætnes udvendigt med en flerlags akrylmembran, der påsprøjtes elementerne. Det sker med en metode, som vinder stadig større indpas ved tunnel-, bro- og betonbyggerier i Danmark, fordi den er både hurtig og effektiv.

Forslag til billedtekst: ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.

De 10 særlige tunnelelementer (SPE) kommer til at udgøre hvert tiende tunnelelement og indeholde alle installationer og sikkerhedsfaciliteter. Når den 18 kilometer nye tunnelforbindelse mellem Danmark og Tyskland åbner i 2029, vil Femern-forbindelsen være den længste sænketunnel i verden.

Alle SPE støbes – ligesom de almindelige tunnelelementer – på Femern-forbindelsens byggeplads i Rødby og skubbes herfra ud i vandet og flådes til deres position, hvor de fyldes med vand og sænkes, monteres og tørlægges. Men inden hver af de færdige SPE søsættes, skal et team fra KBT påføre den særlige flerlags akrylmembran på ydersiden af det pågældende SPE.

Arbejdet med at vandtætne SPE begynder i august 2022. På hvert SPE skal et areal på 3.200 kvadratmeter først påføres den hurtigtørrende primer og derefter akrylmembranens to hurtigtørrende lag. En proces med specielt sprøjteudstyr som for hver SPE ventes at tage maksimalt fem arbejdsdage.

SPE produceres ind imellem produktionen af de almindelige tunnelelementer, efterhånden som de skal bruges. Derfor forventer KBT at skulle gennemføre en vandtætning ca. hver tredje måned i de kommende fire år.

En ny, hurtig og effektiv metode

Metoden til vandtætning er den såkaldte flerlags akrylmembran fra GCP Applied Technology, som kaldes Eliminator. Metoden har været anvendt på flere bro- og tunnelbyggerier i Danmark og Skandinavien, eksempelvis på Øresundsbroen og Hålogalandsbroen i Norge.

”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Han uddyber:

”Jeg ser kontrakten som en anerkendelse af det udviklingsarbejde, vi har gennemført, de referencer, vi allerede har opnået, og vores gode dialog med bygherren om vandtætning på Femern-forbindelsen meget tidligt i projektet.”

Nogle af de krav, FLC har stillet til KBT i forbindelse med vandtætningen er:

  • 120 års holdbarhed
  • Dokumenteret kvalitet
  • Referencer fra lignende projekter
  • Specialiseret mandskab med viden fra udfordrende internationale projekter og lokal dansk knowhow

”Tætning af broer, tunneller og betonbyggeri med sprøjtemembraner, på den måde som KBT udfører, har store fordele i forhold til traditionelle bromembraner, etableret med tagpap,” siger projektdirektør Jakob Grønlund hos Per Aarsleff A/S, som har erfaring med metoden.

”Selve etableringen af membranen går meget hurtigt, hvilket reelt gør metoden mindre følsom overfor vejrliget end traditionelle bromembraner. Umiddelbart kan det ligne en lidt dyrere løsning. Til gengæld undgår man, at byggeriet står stille, eller at man skal overdække hele byggepladsen, når en lang periode med typisk skandinavisk lavtryksvejr pludselig rammer os,” siger han.

32.000 kvadratmeter vandtætning er bare begyndelsen

”Vandtætningen af de 10 SPE inden søsætningen omfatter i alt ca. 32.000 kvadratmeter, men har en god dialog med FLC om tilknyttede opgaver, som betyder, at vi kan ende med at udføre betydeligt mere arbejde,” siger Andreas Hensen.

Kontrakten om vandtætning af de 10 SPE udgør et tocifret millionbeløb. KBT forventer at ansætte mellem 20 og 40 medarbejdere i Rødby i løbet af projektet.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information:

Andreas Hensen, projektdirektør i KBT Waterproofing A/S, på e-mail: ah@kbtwaterproofing.com eller mobiltelefon: +45 2819 2929

Susanne Lindø, kommunikationsrådgiver hos Grønbech PR og kommunikation, på e-mail: sl@groenbech.com eller mobiltelefon +45 4033 0555

Billeder

Forslag til billedtekst: ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Download
Forslag til billedtekst:  ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: ”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Download
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: først påsmøres en primer, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: først påsmøres en primer, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Download
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: Efter primer er påført, hærdet og testet ved en træktest, påsprøjtes den gule akrylmembran, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: Efter primer er påført, hærdet og testet ved en træktest, påsprøjtes den gule akrylmembran, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Download
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: Efter den gule akrylmembran er påført, hærdet og kontrolleret, påsprøjtes den hvide akrylmembran, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Herefter kontrolleres hele membranen. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Forslag til billedtekst: Den flerlags akrylmembran, som KBT Waterproofing skal etablere på tunnelelementerne til Femern-forbindelsen påføres i tre arbejdsgange: Efter den gule akrylmembran er påført, hærdet og kontrolleret, påsprøjtes den hvide akrylmembran, som hærder op og kan køres på efter 20 minutter. Herefter kontrolleres hele membranen. Billede kan frit benyttes ved omtale af KBT Waterproofing.
Download
Forslag til billedtekst: KBT Waterproofings arbejde med at vandtætne de særlige tunnelelementer (SPE) kommer til at foregå i løbet af fem arbejdsdage hver tredje måned. De specielle elementer udgør hver 10. i den færdige tunnel, og produceres efterhånden som de skal anvendes ved det særlige produktionsanlæg med udskibningshavn, som er bygget til projektet. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Forslag til billedtekst: KBT Waterproofings arbejde med at vandtætne de særlige tunnelelementer (SPE) kommer til at foregå i løbet af fem arbejdsdage hver tredje måned. De specielle elementer udgør hver 10. i den færdige tunnel, og produceres efterhånden som de skal anvendes ved det særlige produktionsanlæg med udskibningshavn, som er bygget til projektet. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Download
Forslag til billedtekst: De særlige tunnelelementer, som KBT Waterproofing har kontrakt på at tætne, er halvt så lange og dobbelt så høje som de almindelige tunnelelementer. Alle elementer flådes fra produktionen ud på deres position og sænkes på plads. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Forslag til billedtekst: De særlige tunnelelementer, som KBT Waterproofing har kontrakt på at tætne, er halvt så lange og dobbelt så høje som de almindelige tunnelelementer. Alle elementer flådes fra produktionen ud på deres position og sænkes på plads. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Download
Forslag til billedtekst: De særlige tunnelelementer, som KBT Waterproofing har kontrakt på at tætne, placeres med ca. to kilometers mellemrum og kommer til at huse alle installationer og sikkerhedsfaciliteter i den nye tunnelforbindelse. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Forslag til billedtekst: De særlige tunnelelementer, som KBT Waterproofing har kontrakt på at tætne, placeres med ca. to kilometers mellemrum og kommer til at huse alle installationer og sikkerhedsfaciliteter i den nye tunnelforbindelse. Billede må bruges med kredit til Femern A/S.
Download

Information om KBT Waterproofing

Om KBT Waterproofing A/S

KBT Waterproofing A/S (tidligere Kemitura Bro & Tunnel) er etableret i 2016 og dedikeret til vandtætning på broer, tunneller samt andre beton- og stålkonstruktioner.

Virksomheden har som udgangspunkt specialiseret sig i at etablere flerlags akrylmembran (Eliminator/Integritank), som påsprøjtes beton og stål for hurtig og effektiv vandtætning, samt etablering af foliemembraner (Preprufe) til hurtig og effektiv vandtætning af betondæk under jorden. Igennem den senere har man også udvidet med nye områder som epoxy og PU belægninger på industrigulve og parkeringsanlæg.

KBT Waterproofing A/S er etableret som en del af Kemitura Gruppen, som de seneste 10 år har arbejdet med markedsudviklingen af akrylbaseret sprøjtemembran i Danmark. Indtil nu har man udført mere end 100 projekter med vandtætning i Skandinavien. Nogle af referencerne er:

  • Oddesund og Aggersund broerne, 4.500 m² vandtætning af broens dæk
  • Lillebæltsbroen, 7.000 m² vandtætning af broens dæk
  • TBT Parkering i Odense, 10.000 m² vandtætning af nyt betondæk
  • Halogaland Narvik, 15.000 m² vandtætning af nyt ståldæk på broen
  • Domicil for Danske Bank (Postgrunden), 18.500 m² membran

Følg pressemeddelelser fra KBT Waterproofing

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.