Growing Trees Network

Dansk skovrejsnings NGO planter hurtigvoksende træer i Amazonas

Del

Kan det særlige balsatræ være en vej til at standse afskovningen af klodens største regnskov og levere på verdens klimamål? Spørger man en gruppe danske ildsjæle, er svaret et rungende ”ja”. Og de er allerede gået i gang med at genplante.

Nelva i landsbyen Chinimp Tuna - står ved et balsatræ der er 2 1/2 måned gammel
Nelva i landsbyen Chinimp Tuna - står ved et balsatræ der er 2 1/2 måned gammel

Pastaza-provinsen, Ecuadoriansk Amazonas: Fordelt over 10 hektarer ødelagt skovområde kigger omtrent 20.000 nye træspirer nu frem fra regnskovens blottede muld. Det sidste unge balsatræ i den første fase af genskovningsprojektet Wawazonia er netop sat i jorden. Og spørger man Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for miljøorganisationen Growing Trees, kan det ikke gå hurtigt nok med at få dækket mere ryddet skovbund med hurtigvoksende træer. Organisationen, der i dag snart har plantet 3 mio. træer i Danmark, og 60.000 træer i bl.a. Ghana Kenya og Bolivia, har nu kastet sig over at hjælpe verdens største regnskov.

- Miljøfolk har i årtier forgæves forsøgt at standse rydningen af klodens regnskove. Desværre viser alle undersøgelser, at verdenssamfundet har fejlet slemt med den mission, og vi har ikke tid til at vente længere. Derfor er vi nu gået i gang med at genrejse Amazonasskoven sammen med dens oprindelige beboere indianerne, siger han.

Skoven og dens beboere passer på hinanden
Pastaza-regionen er beboet af shuar-indianerne; et oprindeligt folk i Ecuadoriansk Amazonas. De lever blandt andet af jagt, fiskeri og indsamling af forskellige frugter og insekter i skoven. For dem handler skovgenopretningen derfor om mere, end miljøhensyn. Den er et nødvendigt grundlag for hele deres eksistens. Og gennem generationer har shuar-indianernes traditionelle levevis givet dem en unik indsigt i bæredygtig skovdrift. Ikke mindst af den grund er det danske skovrejsningsprojekt baseret på lokale kræfter, fortæller Lars Heiselberg Vang Jensen formand for skovrejsnings NGOén Growing Trees Network Foundation.

- Det er shuar-indianerne i området, som har udpeget de mest kritiske arealer for os. Det er også dem, som har fremskaffet Balsa-træspirerne og sat dem i jorden. Indtil træerne er stabile og levedygtige, vil de på traditionel vis holde insekter og andre dyr fra at ødelægge dem. I bytte for den hjælp får shuar-folket adgang til i et vist omfang at bruge skoven og dens biomasse på sigt, til at sikre dets levevis, siger han.

CO2-sugere med varig effekt
At det netop er balsatræer, som den danske NGO har valgt at plante i det afskovede Amazonasområde, er ingen tilfældighed. Træet er en af Amazonasområdets mest hårdføre, levedygtige og hurtigvoksende arter. Balsatræ optager CO2 2-3 gange hurtigere end danske træarter kan. Ved at plante netop denne art vil der inden for få år igen være trækroner over den hidtil blottede skovbund. Skovens dyr kan på ny sprede sig under trækronerne, jorderosion undgås, og der lagres samtidig store mængder CO2 i form af biomasse. En hektar balsa-skov med 1111 plantede balsatræer, binder 30-40 tons CO2 per hektar per år. Og den netop plantede skov kan derfor blive et vigtigt redskab i kampen mod global opvarmning.

- Der er en dobbelt gevinst i den her form for skovgenopretning. Vi får hurtigt modarbejdet tabet af regnskov, og vi får nedbragt kuldioxidmængden i atmosfæren. Shuar-folket bruger balsatræet til redskaber som fx kanoer, og træet bruges desuden i vindmølleindustrien globalt. Så derfor vil det selv ved eventuel fældning på sigt stadig sikre en varig lagring af CO2 og erstatte andre CO2 tunge eller forurenende materialer, siger formand for skovrejsnings NGO'en Growing Trees Network Foundation Lars Heiselberg Vang Jensen.

Nøgleord

Kontakter

Lars Heiselberg Vang Jensen
Formand, Growing Trees Network Foundation
Mobil: 40153594

Søren Hoff Brøndum
SHBnature
Mobil: 29656913

Billeder

Nelva i landsbyen Chinimp Tuna - står ved et balsatræ der er 2 1/2 måned gammel
Nelva i landsbyen Chinimp Tuna - står ved et balsatræ der er 2 1/2 måned gammel
Download
Balsatræ 3 uger efter plantning
Balsatræ 3 uger efter plantning
Download
Nyplantet balsatræ
Nyplantet balsatræ
Download
Lokale shuar indianere
Lokale shuar indianere
Download
Nunkui hjælper med at plante balsatræer med hendes forældre
Nunkui hjælper med at plante balsatræer med hendes forældre
Download
Søren Hoff Brøndum står under et 6-7 måneders gammel balsatræ
Søren Hoff Brøndum står under et 6-7 måneders gammel balsatræ
Download

Vedhæftede filer

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Growing Trees Network Foundation opererer som en non-profit organisation med at rejse midler fra privatpersoner, virksomheder og fonde til rejsning af Folkeskove og klimaskove i Danmark og udland - pt. Ghana, Kenye, Ecuador og Bolivia. I udlandet arbejde vi primært med danske samarbejdspartnere lokalt for at sikre størst mulig succes.

Private bidragsydere kan få skattefradrag op til kr. 17.000 i 2021. Virksomheder kan opnå CO2 ejerskab.

Sponsorerne findes i alle brancher og i alle størrelse fra ind- og udland. Fælles for dem er at de ønsker at gøre noget grønt og være med til at reducere CO2, beskytte vores rene drikkevand, genplante planeten, skabe mere biodiversitet og nye rekreative områder eller skabe bedre levevilkår lokalt.

Siden etableringen i 2013 har Growing Trees Network plantet 2.800.000 træer i Danmark fordelt på mere end 100 Folkeskove og mere end 60.000 træer i Kenya, Ghana, Bolivia og Ecuador. 

 

SHBnature er et privat firma, der står for rådgivning og administration af balsa-projektet i Ecuador. Ejer Søren Hoff Brøndum er uddannet forstkandidat og har arbejdet med skovbrug og udviklingsarbejde i Danmark og Ecuador i mere end 25 år. Søren er desuden gift med en shuarindianer og har et indgående kendskab til indfødte folk og Amazonas.

https://www.shbnature.com

SHBnature
Tranevej 26
9310 Vodskov

 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nu kan vi - publikum og fans - gøre en forskel, når vi går til koncerter og andre arrangementer9.5.2022 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Det er ikke kun arrangørerne og musikerne, der skal gøre noget for miljøet og klimaet – vi, som gæster, får nu muligheden for at gøre noget vigtigt for vores kommende generationer via People United for Nature. People United for Nature er et helt nyt unikt fællesskab på tværs af aldre, kulturer, organisationer, miljø og grænser, der kan flytte os tættere på at nå FN's verdensmål - ikke mere snak og tvivl om hvordan, nu gør vi noget og handler.

Når blomster givet som gave også hjælper til plantning af nye Folkeskove28.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov. Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i København, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Tag familie, venner m.fl. med når vi sammen på Moder Jords Dag indvier Danmarks største Folkeskov i Horsens fredag d. 22. april kl. 16 – 17.3021.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Den internationale Moder Jords Dag fejres d. 22. april for at minde os om, at jorden og dens økosystemer giver os liv og næring. I anledningen indvies i år Rugballegaard Folkeskov i Horsens. Med sine nyplantede 185.000 træer og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park, fordobles Rugballegård Skovs samlede størrelse af det store og meget varierede, bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum