Pankas A/S

Dansk asfaltkoncern bygger en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker

Del

Vej- og asfaltvirksomheden Pankas har bygget ny asfaltfabrik til en væsentligt højere pris end gennemsnittet. Resultatet er for nylig taget i brug - en af landets mest miljøvenlige fabrikker, der skal lave op til 100.000 tons asfalt om året.

– Asfaltkoncernen Pankas A/S har for nylig åbnet en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i Allerød. I alt lyder prisen for den ny fabrik inklusive alle miljøforanstaltningerne på omkring 60 millioner kroner. Det er tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste. Foto: Martine Timmermann.
– Asfaltkoncernen Pankas A/S har for nylig åbnet en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i Allerød. I alt lyder prisen for den ny fabrik inklusive alle miljøforanstaltningerne på omkring 60 millioner kroner. Det er tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste. Foto: Martine Timmermann.

Med en asfaltfabrik i Sorø som nærmeste produktion for det store marked nord for København har lastbilerne fra asfaltkoncernen Pankas tilbagelagt tusindvis af kilometer mellem Sorø og Nordsjælland. Derfor var det attraktivt for Pankas at bygge en ny fabrik, da muligheden bød sig i Allerød.

Pankas´ tekniske chef, David Bredahl, har stået i spidsen for byggeprocessen samt alle miljø- og byggeansøgninger – og der er ikke blevet holdt igen på de grønne ambitioner. Den 14. februar 2020 modtog han tilladelse til, at virksomheden kunne tage en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i brug. I alt lød prisen for fabrikken og alle miljøforanstaltningerne på omkring 60 millioner kroner, hvilket er tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste.

Det er blevet, som vi vil have det. Der er stort set ingen påvirkning af omgivelserne fra fabrikken. Hverken fra støv, støj, lugt eller regnvandet. Vi bruger den bedste teknologi, der er tilgængelig, og alt er specialdesignet til at skåne natur og omgivelser. Lige fra skorstenens højde til laboratorietestet rensning af overfladevand, avanceret lyddæmpning og aflæsning af tankbiler uden lugtgener, siger David Bredahl.

Fabrikken i Allerød forventes at producere op til 100.000 tons asfalt årligt på omkring 150 dage med cirka fire timers produktion hver dag. I hele Danmark produceres der årligt 3,5 millioner tons asfalt på cirka 40 asfaltfabrikker rundt omkring i landet.

Ekspert: En af de bedste renseteknikker på markedet

Den ny fabrik ligger nær sårbare naturområder, så det er afgørende, at alt vand, der ledes fra fabrikken, lever op til de højeste standarder. Da der ikke indgår vand i produktionen, er der ikke noget processpildevand fra en asfaltfabrik. Pankas har derfor haft fokus på overfladeregnvandet, der løber af fra de befæstede arealer, som pladser og veje.

Et sikkerhedslag på 23 cm bestående af flere lag asfalt og klæbning, sikrer, at fx oliedryp fra personbiler og lastbiler ikke siver ned i grundvandet. Alt vand bliver renset i et enormt underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1100 kvadratmeter, der er det første og største af sin slags i Danmark. Kvaliteten af det rensede vand testes mindst 4 gange om året af et DANAK akkrediteret laboratorium. Ifølge ekspert i skybrud og afledning af regnvand Andy Hoang fra rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen & Co, der har udvalgt anlægget, findes der ikke bedre og mere miljøvenlig løsning på verdensmarkedet til Pankas’ behov:

Pankas nye fabrik har en af markedets mest effektive renseforanstaltninger, og til behovet findes der ikke noget bedre. Producenten tester løbende kvaliteten af anlægget, og inden det blev bygget, lavede de en minimodel, hvis effekt blev testet på overfladevand fra Pankas’ fabrik i Sorø. Vandprøverne blev taget før udledning til rensebassinet for at gøre det så reelt som muligt. Dette vand blev renset så godt i minimodellen, at det opfyldte de EU-beskyttede Natura 2000 områders krav, siger Andy Hoang.

Efter at have set resultaterne fra minimodellen, øgede Pankas anlæggets rensningseffekt med ekstra 15 procent og gjorde reservelommer klar i det underjordiske bassin, som kan fyldes med mere af rensematerialet, Biocalith, hvis det mod forventning bliver nødvendigt.

Miljøet drager fordel af detail-planlægning

De fleste fabrikker i Danmark er et resultat af knopskydninger og udvidelser over år, men ifølge teknisk chef David Bredahl fra Pankas har der været massive miljømæssige fordele ved at kunne gennemtænke hele fabrikken, inden den blev bygget. Udover den

omfattende rensning af overfladeregnvand peger han fra en længere liste på, at fundament og skelet er gjort ekstra kraftige, så de kan bære flere materialer til støjdæmpning, hvis det bliver nødvendigt. Samt at fabrikken er tegnet med et knæk, der gør den ekstra kompakt, og at området med stabilgrus og andre rene råvarer er designet, så rent overfladeregnvand isoleres og kan sive ned i jorden i så stort et omfang som muligt.

Som erfaren asfaltmand er jeg stolt over den færdige fabrik. Alle motorer er frekvensstyret, brænderen kører på nyeste naturgasteknologi, lyset er LED, vi tanker ikke maskiner på pladsen og salter kun på gangarealer – ja selv regnvandet fra taget renses, inden det løber ud, siger regionschef Kenneth Dencker, der har det daglige driftsansvar på fabrikken og har været i Pankas i 31 år. 

Fabrikken drives dagligt af fem medarbejdere, og for at de ikke skal genere naboerne i Allerød, har asfaltkoncernen gjort en række ekstra tiltag. Området er omkranset af en støjvold, og der er sat dæmpere på fabrikkens støjende funktioner som brænder, exhauster og optræksspillet.

Vi er også helt kvit for lugtgener, når de store tankvogne læsser bitumen af. Al den luft, der fortrænges fra siloerne, pumpes nemlig ved hjælp af en specialkonstruktion direkte ind i lastbilens bitumentank, fortæller Kenneth Dencker.

Da området i Allerød har en maksimal byggehøjde på 20 meter, har asfaltkoncernen været nødt til at installere et specialudviklet og ekstra stort filter til produktionen og en såkaldt filler-elevator, der transporterer den frafiltrerede filler-mængde (støv), som genbruges i asfalten, op i højden. Skorstenen på 20 meters højde er desuden udstyret med en alarm, der går i gang, hvis udledningskravene fra myndighederne mod forventning skulle overskrides.

Nøgleord

Kontakter

David Bredahl
Teknisk chef, Pankas A/S
(+45) 29 37 95 96
(+45) 45 65 03 00
db@pankas.dk

Andy Hoang
LAR- og skybrudsekspert, Diplomingeniør
(+45) 48 26 06 66
(+45) 20 26 60 20
AH@dj-co.dk

Kenneth Dencker
Regionschef, Pankas A/S
(+45) 40 30 79 17
(+45) 70 23 64 00
kd@pankas.dk

Billeder

– Asfaltkoncernen Pankas A/S har for nylig åbnet en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i Allerød. I alt lyder prisen for den ny fabrik inklusive alle miljøforanstaltningerne på omkring 60 millioner kroner. Det er tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste. Foto: Martine Timmermann.
– Asfaltkoncernen Pankas A/S har for nylig åbnet en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i Allerød. I alt lyder prisen for den ny fabrik inklusive alle miljøforanstaltningerne på omkring 60 millioner kroner. Det er tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste. Foto: Martine Timmermann.
Download
– Alt vand på fabrikken bliver renset i et enormt underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1100 kvadratmeter, der er det første og største af sin slags i Danmark. Ifølge eksperter findes der ikke bedre og mere miljøvenlig løsning på verdensmarkedet til Pankas’ behov. Foto: Andy Hoang.
– Alt vand på fabrikken bliver renset i et enormt underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1100 kvadratmeter, der er det første og største af sin slags i Danmark. Ifølge eksperter findes der ikke bedre og mere miljøvenlig løsning på verdensmarkedet til Pankas’ behov. Foto: Andy Hoang.
Download
– Det underjordiske biologiske regnvandsanlæg, Enregis Biocalith substrat, har ved en række laboratorieforsøg på Innsbruck Universitet vist en overlegen rensningsevne. Foto: Andy Hoang.
– Det underjordiske biologiske regnvandsanlæg, Enregis Biocalith substrat, har ved en række laboratorieforsøg på Innsbruck Universitet vist en overlegen rensningsevne. Foto: Andy Hoang.
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om Pankas A/S

Pankas A/S
Pankas A/S
Rundforbivej 34
2950 Vedbæk

45650300https://pankas.dk/

Pankas A/S udfører belægningsentrepriser i hele Nordeuropa og har siden 1939 specialiseret sig i fremstilling af asfaltmaterialer. Pankas-koncernen omfatter 22 virksomheder og er aktiv i otte lande, hvoraf 30 procent af omsætningen kommer fra det danske marked. Virksomheden løser alle typer opgaver for både private og offentlige kunder. www.pankas.dk

Følg pressemeddelelser fra Pankas A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Pankas A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum