Aalborg Universitet

Dannelse er kommet på dagsordenen

Del

I en aktuel bog sætter atten forskere fokus på, hvordan begreber som etik og dannelse er blevet en del af organisationers hverdag.

Dannelse er blevet et nyt felt, som danske organisationer i stigende grad har fokus på. Hidtil har det i den forbindelse primært handlet om at tage sig godt ud i omverdenens øjne, men der begynder nu også at være forventninger til, at organisationer påtager sig et reelt ansvar for både det omgivende samfund og for interne forhold. Private, offentlige og frivillige organisationer griber på den måde stadig længere ind i vores tilværelse både som samfundsborgere og som ansatte. Derfor skal en organisation ikke bare leve op til lovgivningen eller brede kriterier for ordentlig opførsel, men bør også tage aktivt stilling til de bestående etiske problemstillinger og handle ud fra det. Det kræver, at man er opmærksom på de kulturbårne – og i vid udstrækning eksistentielle – aspekter af organisationens sociale liv såsom samarbejde, dialog, tillid og ansvarlighed.

Når organisationer arbejder med dannelse, kan det dog skabe konflikter i forhold til markedslogikken, der drejer sig om egeninteresser, eller i forhold til organisations bureaukrati og hierarki, som primært gør politiske og teknisk-administrative hensyn gældende. Men ifølge forfatterne bag en ny bog, Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring, positionerer en organisation sig holdningsløst og ufornuftigt, når den bare bøjer af for bureaukratisk eller økonomisk systempres. I dannelsesperspektiv bliver organisationens sociale formåen og ansvar anskuet på linje med den selvstændige refleksion og handling, som vi forventer af en almindeligt civiliseret person.

- Organisationens etiske sammenhæng med kultur og civilisation kan ikke altid og uden videre tages for givet, men må til syvende og sidst etableres og opretholdes gennem såvel deltagernes som offentlighedens kritiske vurderinger og ansvarlige handlinger, forklarer lektor Kurt Dauer Keller fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, som er en af atten bidragsydere til den aktuelle bog.

Her beskæftiger forfatterne sig med etikken i det moderne arbejdsliv og dannelse som læring i organisationer. De ser nærmere på etiske udfordringer i forbindelse med emner som diversitet og empati, psykopati, New Public Management, psykosocialt arbejdsmiljø, meningsfuldhed, kreativitet og praksisbegreber.

Læs mere om Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring 

Kontakter

Kurt Dauer Keller på tlf.: 2740 9813 eller på e-mail: kdk@learning.aau.dk

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum