Aalborg Universitet

Dannelse er kommet på dagsordenen

Del

I en aktuel bog sætter atten forskere fokus på, hvordan begreber som etik og dannelse er blevet en del af organisationers hverdag.

Dannelse er blevet et nyt felt, som danske organisationer i stigende grad har fokus på. Hidtil har det i den forbindelse primært handlet om at tage sig godt ud i omverdenens øjne, men der begynder nu også at være forventninger til, at organisationer påtager sig et reelt ansvar for både det omgivende samfund og for interne forhold. Private, offentlige og frivillige organisationer griber på den måde stadig længere ind i vores tilværelse både som samfundsborgere og som ansatte. Derfor skal en organisation ikke bare leve op til lovgivningen eller brede kriterier for ordentlig opførsel, men bør også tage aktivt stilling til de bestående etiske problemstillinger og handle ud fra det. Det kræver, at man er opmærksom på de kulturbårne – og i vid udstrækning eksistentielle – aspekter af organisationens sociale liv såsom samarbejde, dialog, tillid og ansvarlighed.

Når organisationer arbejder med dannelse, kan det dog skabe konflikter i forhold til markedslogikken, der drejer sig om egeninteresser, eller i forhold til organisations bureaukrati og hierarki, som primært gør politiske og teknisk-administrative hensyn gældende. Men ifølge forfatterne bag en ny bog, Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring, positionerer en organisation sig holdningsløst og ufornuftigt, når den bare bøjer af for bureaukratisk eller økonomisk systempres. I dannelsesperspektiv bliver organisationens sociale formåen og ansvar anskuet på linje med den selvstændige refleksion og handling, som vi forventer af en almindeligt civiliseret person.

- Organisationens etiske sammenhæng med kultur og civilisation kan ikke altid og uden videre tages for givet, men må til syvende og sidst etableres og opretholdes gennem såvel deltagernes som offentlighedens kritiske vurderinger og ansvarlige handlinger, forklarer lektor Kurt Dauer Keller fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, som er en af atten bidragsydere til den aktuelle bog.

Her beskæftiger forfatterne sig med etikken i det moderne arbejdsliv og dannelse som læring i organisationer. De ser nærmere på etiske udfordringer i forbindelse med emner som diversitet og empati, psykopati, New Public Management, psykosocialt arbejdsmiljø, meningsfuldhed, kreativitet og praksisbegreber.

Læs mere om Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring 

Kontakter

Kurt Dauer Keller på tlf.: 2740 9813 eller på e-mail: kdk@learning.aau.dk

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Innovativt design af fundamenter til havvindmøller kan næsten halvere prisen11.7.2018 08:00pressemeddelelse

Et sugebøttefundament til en havvindmølle, der kan samles med bolte på havnen, inden det sejles ud til sin placering. Det er resultatet af et projekt mellem Aalborg Universitet, Siemens Gamesa, Universal Foundation A/S og Fred. Olsen Wind Carrier A/S. Et resultat, der kan sænke prisen på fundamentet med op til 40 procent, og som i sidste ende også vil sænke forbrugernes elregning

Demente liver op i interaktion med menneskelignende robotter, men forsker advarer mod ukritisk brug9.7.2018 08:30pressemeddelelse

Et nyt forskningsprojekt viser, at mennesker med svær demens har stor gavn af kontakt til sociale robotter. Det får dem til at live op, og de begynder at tale og blive socialt aktive. Men ifølge forskeren bag projektet, Jens Dinesen Strandbech, er der etiske udfordringer forbundet med teknologien. Der er således risiko for, at robotterne kan blive brugt til at passivisere besværlige demente borgere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum