Fiskeristyrelsen

Danmarks nye fiskerikontrolskib ”Nordsøen” er klar til at stævne ud

Del

Fiskeristyrelsens nye fiskerikontrolskib ”Nordsøen” er nu færdigbygget og bliver navngivet i Skagen onsdag den 24. august 2022. ”Nordsøen” afløser det eksisterende kontrolskib ”Vestkysten” og bliver hermed styrelsens hidtil største skib og dermed spydspidsen for styrelsens kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak.

Fiskeriminister Rasmus Prehn har længe haft stort fokus på at styrke kontrollen med ulovligt fiskeri. Det nye kontrolskib vil spille en central rolle ift. at håndhæve fiskerireglerne i Nordsøen og Skagerrak. Samtidig har ministeren bebudet, at straffen for ulovligt fiskeri skal hæves, mens der i højere grad skal konfiskeres redskaber i forbindelse med ulovligt fiskeri.

”Nordsøen” er bygget af Hvide Sande Shipyard Steel & Service, som vandt opgaven i et EU-udbud i 2020. ”Nordsøen” er konstrueret med høje krav til sø- og manøvredygtighed, høje miljøkrav, og er som det første danske fiskerikontrolskib forberedt til at kunne håndtere droner, der letter og lander fra skibet.

Direktør i Fiskeristyrelsen Nanna Møller fortæller:

”Med vores nye kontrolskib får vi et moderne og toptunet fartøj, der vil bidrage til at sikre kontrollen til søs i danske farvande i mange år frem. Nordsøen skal afløse kontrolskibet Vestkysten, som siden 1987 har varetaget kontrollen i Nordsøen og Skagerrak. Vores dygtige mandskab ser meget frem til at overtage det nye skib, som både er større og hurtigere end Vestkysten og udstyret med de nyeste systemer ift. bl.a. overvågning og dokumentation af overtrædelser.”

”Nordsøen” opfylder de strengeste krav til udledning af skadelige stoffer (Tier III), og der er ved bygningen lagt vægt på at vælge miljø- og klimarigtige løsninger ift. bl.a. kølesystemer og udnyttelse af batterisystemer.

”Nordsøen” vil sejle med en fast besætning på 9 personer, men kan rumme en besætning på op til 14 personer. Skibets hovedopgave er fiskerikontrol i Nordsøen og Skagerrak, men indgår også i det generelle redningsberedskab. Desuden vil ”Nordsøen” deltage i internationale kontrolopgaver i Nordatlanten.

Den formelle navngivning af ”Nordsøen” sker ved en ceremoni i Skagen Havn den 24. august 2022.

”Åbent skib” lørdag den 27. august
For offentligheden afholder Fiskeristyrelsen ”åbent skib” i Skagen Havn (kajplads 14) lørdag den 27. august 2022 fra kl. 11:00 og 15:00. Her holder styrelsen dørene åbne for alle interesserede, der har tid og lyst til et besøg ombord på skibet.

Fakta om skibet:

  • ”Nordsøen” er 64 meter langt, 11 meter bredt og kan skyde en topfart på op til 18 knob.
  • ”Nordsøen” vil årligt udføre omkring 250 boardinger af fiskeskibe som led i arbejdet med at kontrollere, om fiskerireglerne overholdes.
  • Hvide Sande Shipyard Steel & Service vandt opgaven med bygningen af ”Nordsøen” på baggrund af et EU-udbud i juni 2020 i konkurrence med fem andre værfter.
  • Prisen for bygningen af ”Nordsøen” er ca. 175 mio. kr., som hovedsageligt finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond (EHFF).

Fotos af ”Nordsøen”:

Hvide Sande Ship Yard, Steel and Service

Nøgleord

Kontakter

Pressevagten kontaktes på tlf. (sms besvares ikke) eller e-mail

Tlf:72 18 58 05

Billeder

Information om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen
Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

72 18 56 00https://fiskeristyrelsen.dk/

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde.

Følg pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Pulje på 72 mio.kr. skal øge biodiversiteten i danske vandløb og åer og sikre bedre levesteder for fisk, smådyr og planter20.9.2022 06:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om minimum for god økologisk tilstand i de danske vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til gennemførelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Ordningen skal sikre realisering af fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet kan leve op til målsætningerne om minimum for økologisk tilstand.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum