Digitaliseringsstyrelsen

Danmark skal udvikle ny ”vejviser” til at rydde op i gamle love og regler

Del

EU-kommissionen har netop bevilliget 4,5 mio. kr. til et dansk projekt, hvor Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med OECD, skal udvikle en ny metode til at finde og prioritere eksisterende lovgivning, som har brug for en overhaling. Målet er at udvikle en best practice metode i form af en ”vejviser”, som kan anvendes til at fremme digitaliseringsklar lovgivning.

Kompleks og utidssvarende lovgivning er en udfordring

Lovgivning med stribevis af undtagelser, alt for mange proceskrav eller uklare begreber, som anvendes forskelligt på tværs af forskellige love og regler kan være en udfordring for en hensigtsmæssig, digital opgaveløsning. En stor del af vores lovgivning er udformet i en tid, hvor der ikke var samme blik som i dag for, at lovgivningen skal være digitaliseringsklar. Derfor er lovgivningen på nogle områder i dag så kompleks, at det både kan være svært for borgere og virksomheder at gennemskue, hvilke regler der gælder og svært for myndighederne at forvalte.

I 2018 gjorde en bred politisk aftale det obligatorisk at vurdere, om al ny dansk lovgivning er digitaliseringsklar. Men der findes fortsat over 1.600 love, som er vedtaget af Folketinget før 2018, hvor kravene om digitaliseringsklar lovgivning trådte i kraft. Hvis det skal være nemmere at digitalisere – og derigennem understøtte en tidssvarende og sammenhængende offentlig sektor – er der behov for løbende oprydning og opdatering af den eksisterende lovgivning. Det samme gør sig gældende i en lang række andre lande.

EU-støtte til dansk projekt skal udvikle ’best practice’

Men hvor starter man sådan et oprydningsarbejde? For at hjælpe myndighederne med at prioritere, hvilke regler og love der først skal moderniseres, er der behov for en ”vejviser”, der kan udpege de områder, hvor en revision vil medføre det største løft i den digitale service og i opgaveløsningen.

Netop sådan en ”vejviser” er det Digitaliseringsstyrelsens ambition at udvikle i samarbejde med OECD’s enhed for regulatorisk policy. Og dette muliggøres nu, hvor EU-kommissionen har givet tilsagn til at støtte projektet med 600.000 Euro svarende til 4,5 mio. kr. Målet er at udvikle en best practice metode, der kan anvendes bredt.

”Det glæder mig, at vi med bistand fra EU-kommissionen kan hjælpe ministerier og statslige myndigheder i deres arbejde med at modernisere gamle regler og love, så de bliver lettere at gennemskue og nemmere at administrere digitalt.

Jeg ser tilsagnet fra EU-kommissionen og samarbejdet med OECD som et skulderklap og en anerkendelse af det arbejde, vi i Danmark har udført gennem en årrække for at gøre vores lovgivning digitaliseringsklar.

Vi glæder os til at komme i gang og håber, at vores metode ikke kun vil skabe værdi i Danmark, men også kan danne grundlag for lignende indsatser i andre lande.”

- Tanja Franck, Direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Faktaboks

Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Digitaliseringsklar lovgivning har til formål at skabe de rette lovgivningsmæssige rammer for at levere god, digital offentlig service under hensynstagen til datasikkerhed og retssikkerhed. Indsatsen skal understøtte så simpel og klar lovgivning som muligt. Indsatsen skal derfor modarbejde unødig kompleks lovgivning, som indeholder mange undtagelser og inkonsistent brug af begreber.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning og de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

Om projektet

Digitaliseringsstyrelsen har ansøgt om og modtaget tilsagn om støtte til et projekt med et budget på 600.000 € (4,5 mio. kr.) fra EU-kommissionens generaldirektorat for strukturreformstøtte gennem det såkaldte ”Technical Support Instrument” til over 18 måneder at gennemføre et projekt med bistand fra OECD-sekretariatets enhed for regulatorisk policy.

Ved at kombinere OECD’s ekspertise og de danske erfaringer med at sikre, at ny lovgivning er digitaliseringsklar, forventes projektet at føre til udviklingen af en metode, der kan kortlægge det samfundsmæssige potentiale ved at revidere konkrete retsakter inden for den eksisterende lovgivning. Metoden vil dermed kunne støtte fagministerierne i deres indsats for at sikre, at lovgivningen kan administreres digitalt.

Arbejdet forankres i Digitaliseringsstyrelsens Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, som vil samarbejde med et mindre antal ministerier om at udvikle og afprøve metoden i løbet af 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023.

Kontakter

Information om Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

http://www.digst.dk

I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi for et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder.

Følg pressemeddelelser fra Digitaliseringsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Digitaliseringsstyrelsen

Ekstraordinær situation rykker sluttidspunktet for overgang til MitID2.5.2022 06:10:00 CEST | Pressemeddelelse

En helt særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over betyder nu, at slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet. Udrulningen vil dog fortsat foregå i højt tempo, så flest mulige er flyttet pr. 30. juni 2022.

Nu får Danmark ny Digital Post, der styrker den offentlige service for både borgere og virksomheder20.3.2022 13:59:55 CET | Pressemeddelelse

Som en vigtig milepæl i fremtidssikringen af Danmarks offentlige digitale infrastruktur sætter det offentlige mandag d. 21. marts strøm til det nye Digital Post. Med den nye it-løsning styrkes brugervenligheden i myndighedernes digitale kommunikation med borgere og virksomheder. Samtidig åbnes muligheden for at tilgå post fra det offentlige via flere platforme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum