Udenrigsministeriet

Danmark, Norge og FN lancerer ekspertprojekt om positive synergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling

Del

I morgen lanceres på dansk initiativ et etårigt ekspertprojekt om positive synergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling med brug af FN’s verdensmål.

Projektet sker i samarbejde med Norge, FN’s Specialrapportør for religions- og trosfrihed, FN’s befolkningsfond, Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Projektet samler en række eksperter fra både nord og syd samt fra en række forskellige trossamfund såvel som ikke-troende. Sammen skal de identificere synergieffekter og konkrete projekter mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved brug af følgende FN’s Verdensmål om Bæredygtig Udvikling: nr. 4 om kvalitetsuddannelse, nr. 13 om klima, 3 om sundhed og trivsel, samt 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Den internationale ekspertgruppe mødes første gang i Genève i denne uge og vil efterfølgende mødes løbende det kommende år. Processen vil munde ud i en rapport, der opsamler eksperternes anbefalinger og erfaringer. Rapporten skal bidrage med input til drøftelser og forhandlinger om samspillet mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved FN’s Menneskerettighedsråds 43. samling i marts 2021, hvor FN’s specialrapportør for religions- og trosfrihed vil præsentere sin rapport om samme emne.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger i den forbindelse:

”Jeg er glad for, at Danmark – i samarbejde med FN-organisationer, Norge og Dansk Institut for Menneskerettigheder – med dette projekt nu går foran med at identificere konkrete eksempler på de positive synergier, der er mellem religions- og trosfriheden og verdensmål 5 om ligestilling. Det er vigtigt at imødegå den opfattelse, at religions- og trosfrihed står i et modsætningsforhold til ligestilling og kvinders rettigheder. I virkeligheden er der tale om to indbyrdes afhængige rettigheder og anerkendelsen af dette. Men det er ikke nok bare at være enige om dette. Vi skal have afdækket, hvilke positive synergieffekter der findes, og hvordan det kan omsættes til mulige projekter, der kan gøre en forskel for folk.”

Lanceringen sker i forbindelse med 40. samling i FN’s Menneskerettighedsråd og som et led i Danmarks medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-22, hvor fremme af religions- og trosfrihed er blandt de danske hovedprioriteter.

Baggrund
Regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal blev lanceret den 10. januar 2018. Indsatsen for religions- og trosfrihed indeholder fem spor: Mobilisering af det internationale samfund, tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect (R2P), geografisk fokus på EU’s nærområder, herunder Mellemøsten og Nordafrika, samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, Indonesien og Libanon, samt et spor om hjælp til forfulgte enkeltpersoner på baggrund af religions- og trosfrihed. Som et led i indsatsen er der oprettet en ny enhed under Udenrigsministeriet til en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver,
mawest@um.dk, tlf.: 50778664

Kontakter

Links

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet