Aarhus Universitet: Health

Danmark kan med fordel teste flere for tuberkulose

Del

Det er et af FNs højtprofilerede verdensmål at stoppe den globale tuberkulose-epidemi inden 2030. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at også Danmark i højere grad bør lede efter tuberkulosesmittede blandt risikogrupper som fængselsindsatte, stofmisbrugere og socialt udsatte.

Åndenød, feber og udmattende hosteanfald med blodigt slim fra lungerne. Tuberkulose er en alvorlig infektion, som hvert år dræber 1,5 millioner mennesker på verdensplan.

I Danmark er faren for at få tuberkulose lille – med under 400 registrerede tilfælde om året. Alligevel kan vi med fordel køre rutinemæssige screeninger i landets fængsler og blandt HIV-patienter og socialt udsatte. Det viser en ny analyse fra Aarhus Universitet.

Stud.med. Anders Solitander Bohlbro står sammen med et forskningshold bag en metaanalyse af alle screeningsstudier for aktiv tuberkulose udgivet i de seneste 20 år. Analysen giver grund til at redefinere de gældende anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, som i dag kun anbefaler, at man rutinemæssigt tester patienter med HIV, nære kontakter til tuberkulose-patienter og folk, der har været udsat for silica-støv i forbindelse med deres arbejde.

Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel på verdensplan. Der findes dog effektiv behandling, og FN sigter derfor efter at gøre en ende på den globale tuberkuloseepidemi inden 2030. Det kræver, at alle smittede bliver identificeret, og lige nu regner man med, at kun 70 pct. bliver opdaget. Det er derfor nødvendigt at udvikle bedre strategier til at finde hvert enkelt tuberkulosetilfælde.

Screening giver et enormt udbytte

De århusianske forskere har forsøgt at finde ud af, om der er evidens for at udvide anbefalingerne til at teste flere grupper. Og det er der – især i Afrika og Syd- og Centralamerika, men også i højindkomstlande som Danmark.

Ved at sammenholde resultaterne fra 197 videnskabelige studier af tuberkulosescreening foretaget i de seneste 20 år og derefter inddele studierne i grupper efter geografisk region, screenede befolkningsgrupper og kendte mål for tuberkuloseforekomst i de lande, hvor studierne er udført, har forskerne fundet ud af, at der er flere smittede patienter, end WHO regner med.

”Studiet understreger, at der er et stort udbytte af at lede efter tuberkulose blandt risikogrupper i lande med høj forekomst af tuberkulose – men det er også en god idé at screene udsatte grupper i lande med en ellers lav forekomst af sygdommen. Derudover giver studiet grund til at anbefale screening af den brede befolkning i lande med generel høj forekomst af tuberkulose, hvilket WHO ellers ikke har anbefalet siden 1974. Det bør få indflydelse på globale guidelines defineret af WHO,” siger Anders Bohlbro.

Røntgen-screening burde anvendes mere

Hvis man screener den generelle befolkning i lande med høj forekomst af tuberkulose, vil man statistisk set finde 504 uopdagede tuberkulose-patienter, hver gang man screener 100.000 personer.

I lavincidens-lande som Danmark, vil man statistisk set finde 1.122 uopdagede tuberkulose-patienter, hver gang man screener 100.000 stofmisbrugere. Man vil finde 1.993 smittede ud af 100.000 kontakter til tuberkulosepatienter, og man vil ved screening i marginaliserede grupper generelt finde 905 tilfælde ud af hver 100.000.

Studiet indikerer dermed, at lande med generel lav forekomst af tuberkulose, som Danmark, vil finde en høj forekomst af sygdommen, hvis man undersøger bestemte risikogrupper.

”Tuberkulose-screening af enkelte grupper af socialt udsatte er allerede en del af strategien i nogle byer i Danmark - men ikke blandt fængselsindsatte, som ellers er udsatte, når det gælder tuberkulose. I fængslerne kunne det være relevant at teste for tuberkulose, fx sammen med de hepatitis-screeninger, der allerede foregår,” siger lektor og afdelingslæge Christian Wejse, der har været vejleder på projektet.

Han tilføjer, at vi i Danmark også med fordel kunne være mere systematiske med teste nye HIV-smittede for den frygtede lungesygdom.

”En del HIV-smittede i Danmark kommer fra lande med en høj forekomst af tuberkulose. Hvis man har et dårligt fungerende immunforsvar på grund af HIV, så er det væsentligt at blive undersøgt for tuberkulose i forbindelse med udredningen. Det er en del af de nationale anbefalinger, men gøres ikke konsekvent alle steder,” siger Christian Wejse.

”Især røntgen-screening burde anvendes mere. Der holder faktisk en røntgenbus i Gentofte, som bruges for lidt, og den kunne det måske være relevant at få mere i spil blandt marginaliserede grupper i Danmark,” påpeger han.

 

Fakta – om tuberkulose

  • Danmark stoppede med tuberkulosevaccination i 1980'erne. I dag anbefales den til børn som skal opholde i risikoområder i længere tid.
  • Man behandler tuberkulose med fire forskellige slags antibiotika over seks måneder.
  • Hvert år får 10 millioner mennesker Tuberkulose og 1,5 millioner dør af sygdommen.

 

Fakta – om studiet

  • Forskningsgruppen har samlet screeningsstudier for aktiv tuberkulose udgivet i de seneste 20 år - i alt 197 studier med i alt mere end 12 mio. screenede og 53,000 cases.
  • Gennem et systematisk review har forskerne har lavet en meta-analyse af screeningsresultaterne og har konstrueret en faktor, som sammenholder screeningsresultaterne med den WHO-estimerede prævalens (Bohlbro Factor). Denne faktor er aldrig brugt tidligere og giver mulighed for at estimere merværdien af screening sammenlignet med eksisterende case-finding-strategier samt merbyrden af tuberkulose i visse grupper.
  • De fleste lande fokuserer på såkaldt passive case-finding, hvor patienten diagnosticeres efter selv at have præsenteret sig med symptomer ved en sundhedsprofessionel. Et alternativ er active case-finding, hvor sundhedsprofessionelle opsøger cases ved at screene enten bestemte grupper eller hele befolkninger. Studiet konkluderer, at det i mange lande vil være en god idé.
  • Resultaterne tyder på, at man bør udvide screeningsanbefaling til som minimum fattige og marginaliserede grupper, fængselsindsatte og stofmisbrugere, samt at screening af den brede befolkning kan overvejes i lande med høj baggrundsrisiko for tuberkulose.
  • Resultatet er netop blevet offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift European Respiratory Journal:https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/18/13993003.00090-2021
  • Studiet er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Nøgleord

Kontakter

Stud.med. Anders Solitander Bohlbro
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Mobil: 91 11 79 84
Mail: asb@clin.au.dk

Lektor og afdelingslæge Christian Morberg Wejse
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital
Mobil: 51 94 45 19
wejse@ph.au.dk

Information om Aarhus Universitet: Health

Aarhus Universitet: Health
Aarhus Universitet: HealthHealth er det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, hvis hovedopgaver er forskning og uddannelse.

Fakultetet udbyder en lang række sundhedsuddannelser, bl.a. læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab.

Health består af fem institutter, ca. 4.400 studerende, 1.500 ansatte og 600 ph.d.-studerende.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum