Dansk Fjernvarme

Danmark kan endnu mere, hurtigere og billigere

Del

Regeringens forsyningsudspil ”Danmark kan mere II” sætter nu en retning for den kommende og krævende udfasning af naturgas i Danmark. Brancheorganisation Dansk Fjernvarme ser positivt på de mange ambitiøse initiativer, men hvis målet skal nås, skal planlægningsværktøjer og skarpere prioriteringer konkretiseres, så naturgassen hurtigt kan blive udfaset som varmekilde og erstattet effektivt med grøn og billig fjernvarme.

I 2028 skal langt de fleste af de 400.000 husstande med naturgas som opvarmningskilde være konverteret til fjernvarme eller andre grønne alternativer. Det præsenterede Regeringen i dag i deres stort anlagte forsyningsudspil ”Danmark kan mere II”.

Efter næsten to måneder med krig i Ukraine og et halvt år med høje energipriser på strøm og især naturgas, har der været stort fokus på og interesse for udfasningen af den fossile naturgas i Danmark og konvertering over til blandt andet grøn fjernvarme. Det er med rette en stor opgave, der kræver stærke incitamenter nationalt, kommunalt og individuelt.

Derfor er Dansk Fjernvarme glad for at se en ambitiøs forsyningsplan, præsenteret af Regeringen, der afspejler den seneste tids stigende samfundsinteresse for at komme af med den fossile russiske naturgas og over på grøn fjernvarme.

- Det er dejligt at se, at Regeringen endelig kommer med et konkret udspil for udfasningen af naturgassen i Danmark. De seneste måneder har fjernvarmeselskaber i hele Danmark oplevet en kæmpe interesse fra naturgaskunder, der gerne vil over på fjernvarme, men hvor tidshorisonten og muligheden for fjernvarme er usikker. Nu er ambitionen at alle, der har mulighed for at få fjernvarme, skal være tilsluttet inden udgangen af 2028, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Med den ambition skal der også høre en række virkemidler med, så fjernvarmeselskaber og kommuner konkret kan opfylde Regeringens ambitiøse mål. Man skal tænke på, at udbredelsen af naturgas og kollektivt forsynede naturgasområder i Danmark er sket efter massivt pres fra staten og datidens politikere. Netop derfor er det vigtigt, at også staten nu påtager sig et ansvar for, med planlægning, at hjælpe disse naturgaskunder væk fra gassen og over på en anden kollektiv opvarmningsform, der hvor det kan lade sig gøre.

Fjernvarmen: ”ja tak” ordning og skarpe rammevilkår for projektforslag
Regeringen beskriver i ”Danmark kan mere II”, at alle der kan få fjernvarme, skal være oplyst om dette senest ved udgangen af 2022, samt at der skal gives konkret besked om grønne alternativer i konverteringsprocessen. Det kan kun ske med en bindende og forpligtende planlægning i kommunerne med medvirken fra staten.

- Vi skal af med naturgassen som varmekilde. Og fjernvarmeselskaberne er fleksible og klar til at varetage den store opgave det bliver at konvertere store områder, og mange husstande, til fjernvarme over den kommende tid. Den opgave vil kræve, at unødvendigt bureaukrati fjernes og planlægningen og ikke mindst finansieringen kan ske hurtigt og effektivt siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme anbefaler blandt andet, at der skal indføres en automatisk ”ja tak”- ordning, så samfundsøkonomien er stærk i nye fjernvarmeprojekter. Der skal være øget økonomisk støtte til konverteringsprojekter, så nye fjernvarme områder kan etableres prisbilligt og ikke påvirker eksisterende fjernvarmekunder negativt. Derudover anbefaler Dansk Fjernvarme, at man skal skabe de bedste rammer for den grønne omstilling ved blandt andet at øge incitamentet for CO2-fangst, indføre CO2-afgift samt stoppe afvikling af kapacitet i affaldsenergi men i stedet udnytte det store potentiale vi har her.

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen, tlf. +45 2490 4197 el. rbn@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76 30 80 00http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. I dag kommer 72 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og sektoren har som mål at blive CO2-klimaneutral i 2030.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Hvis naturgassen skal ud af Danmark, kræver det tilslutningspligt samt øget og målrettet tilskud til husstandene2.12.2022 11:22:52 CET | Pressemeddelelse

Hvis Danmark succesfuldt skal udfase naturgassen i opvarmningen, skal langt størstedelen af naturgasfyrene erstattes med fjernvarme. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal kommunerne igen kunne etablere tilslutningspligt i planlagte fjernvarmeområder, og tilskuddet fra fjernvarmeprojekter forsimples og målrettes alle kommende fjernvarmeforbrugere mener Dansk Fjernvarme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum