Beskæftigelsesministeriet

Danmark halter efter med opkvalificering af ledige

Del

Andre lande får langt mere ud opkvalificering af ledige end Danmark. Det viser en ny international analyse. Resultatet bekræfter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i, at regeringens nye udspil på området er den rigtige vej at gå.

Analysen, som analysevirksomheden Metrica har lavet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, konkluderer, at størstedelen af de undersøgte studier når frem til, at deltagelse i en uddannelses- og opkvalificeringsindsats øger lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.

Studier af indsatsen i Danmark har generelt færre positive effekter end analyser fra de øvrige lande. Dog viser en effektevaluering af den regionale uddannelsespulje fra 2018, at korte kurser har gode beskæftigelseseffekter – især for ufaglærte og faglærte.

Men af den nye internationale forskning kan man se, at en uddannelsesindsats i 60 pct. af studierne øger arbejdsmarkedstilknytningen. Kort sagt betyder det, at uddannelses- og opkvalificeringsindsatser har bedre effekter i lande såsom Sverige og Tyskland, som vi normalt sammenligner os med.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- For mig viser analysen klart, at uddannelse er et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen. Men den viser også, at Danmark halter bagud internationalt, når det kommer til at høste positive effekter af opkvalificering af ledige, og det skal vi have gjort noget ved.

- I en krise med ekstraordinært mange ledige giver opkvalificering god mening, hvis opkvalificeringen er målrettet dem, som har brug for uddannelse. Det gælder særligt ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse. Derfor har regeringen også målrettet uddannelsesløftet til disse grupper i det opkvalificeringsudspil, som vi kom med i onsdags.

- Samtidig skal uddannelse være målrettet den mangel på kompetencer, der aktuelt er på arbejdsmarkedet. Det gennemsyrer også hele vores udspil, at det skal være tilfældet.

- Jeg håber, at der i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er bred opbakning til at sikre en aftale om opkvalificering, så vi hurtigst muligt kan tilbyde en målrettet indsats til de mange nye ledige.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 202021.9.2020 09:37:42 CESTPressemeddelelse

I juli 2020 var der 2.747.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juni svarende til 0,6 pct. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Der var 19.000 flere private ansatte og 4.000 færre offentligt ansatte. Det er 56.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at der i juli kom hele 15.000 flere i job, og beskæftigelsen steg for anden måned i træk. Derudover kan vi se, at der også bliver slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen. Det tyder på, at hjælpen til lønmodtagere og virksomheder, som fx lønkompensation, har virket efter hensigten. - Men arbejdsmarkedet er fortsat stærkt påvirket af cor

Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige20.9.2020 08:03:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev for nyligt enige om at give forældre, der har hjemsendte børn som følge af covid-19, mulighed for at få barselsdagpenge. Forslaget omfatter forældre til børn, der hjemsendes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Aftalen henvendte sig i første omgang alene til lønmodtagere, men nu fremsættes lovforslaget, der både omfatter lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af dem har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de har mulighed for at bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barnets 1. og 2. sygedag. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi nu kan give de forældre, som

Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser16.9.2020 06:33:44 CESTPressemeddelelse

Under corona-krisen har jobcentrene kunnet afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket. Den mulighed forlænger regeringen nu indtil 31. december, så jobcentrene og a-kasserne kan fortsætte med den praksis, hvis der er behov. Muligheden for at afholde virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams, der bl.a. behandler sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, bliver også forlænget. Regeringen vil desuden forlænge muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Corona-virusset er desværre fortsat iblandt os, og vi skal hele tiden sikre, at vi gør, hvad vi kan for at holde den nede, både nationalt og lokalt. Her er de digitale samtaler en god mulighed for at undgå f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum