FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Danmark får klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Del

I dag får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. ”Kæmpestort! Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år,” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen.

”Det er historisk, at kravene til at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver konkrete. Dermed bliver det tydeligt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af psykisk arbejdsmiljø,” siger Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
”Det er historisk, at kravene til at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver konkrete. Dermed bliver det tydeligt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af psykisk arbejdsmiljø,” siger Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Et afgørende skridt mod ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø!”

Sådan beskriver næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, en splinterny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

”Det er kæmpestort, at vi nu får tydeliggjort og konkretiseret reglerne for det psykiske arbejdsmiljø. Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år. Nu får vi sort på hvidt, hvilke pligter arbejdsgiverne har haft i over 40 år for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er hidtil ikke fremgået klart og samlet noget sted,” siger Morten Skov Christiansen.

Over halvdelen har psykisk belastende arbejde
Arbejdsgiverne har nemlig hele tiden haft pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af det psykiske arbejdsmiljø.

Men hidtil har det kun været beskrevet meget overordnet. Der har ikke været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. Fx har det ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge pga. en for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres.

Der er ellers nok at gå i gang med: Sidste år viste en undersøgelse foretaget af Epinion for FH, at mere end hver anden (55 pct.) medarbejder i den offentlige sektor føler, at deres arbejde er psykisk belastende. Det samme gælder hver tredje i den private sektor.

LINK: FH-analyse: Stort arbejdspres nu og mere fremover

Gør en kæmpe forskel
”Det gør en kæmpe forskel, at der nu også kommer en definition af, hvad det psykiske arbejdsmiljø omfatter – det gælder måden arbejdet er planlagt og tilrettelagt på, de organisatoriske forhold, arbejdets indhold, kravene i arbejdet, den måde arbejdet udføres på og de sociale relationer, ” siger Morten Skov Christiansen.

”Med klare regler bliver hele grundlaget også klarere for at tage snakken ude på arbejdspladserne om, hvad der skal prioriteres og forebygges i forhold til det psykiske arbejdsmiljø,” siger Morten Skov Christiansen.

Et nyt fælles sprog
Den nye bekendtgørelse ser Morten Skov som et afgørende første skridt på vejen til at få det fælles sprog om psykisk arbejdsmiljø, som hidtil har manglet.

”Vi ved jo godt, at de nye regler ikke er nogen tryllestav. Men vi får noget helt afgørende og noget som er et meget vigtigt fundament, nemlig et fælles sprog, som gør, at der ikke længere opstår tvivl eller diskussion om, hvad det psykiske arbejdsmiljø handler om ude på arbejdspladserne, ” siger han.

Han pointerer, at selvom arbejdsgiverne har ansvaret, er arbejdet med at sikre at godt psykisk arbejdsmiljø en opgave, der skal løses gennem dialog og samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere.

Morten Skov Christiansen understreger, at det derfor er centralt, at samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) også får et løft med bekendtgørelsen.

Kollektive løsninger – ikke individuelle
Med den nye bekendtgørelse gøres det også mere klart, at når virksomhederne forebygger, så handler det først og fremmest om at finde kollektive løsninger i den måde, arbejdet tilrettelægges på. Fx at der er overensstemmelse mellem de opgaver medarbejderne skal løse og den tid, de har til rådighed.

Det bliver tydeligere, at kollektive, organisatoriske løsninger, der tager hånd om årsagerne til psykiske belastninger, kommer forud for individuelle løsninger, som eksempelvis psykologbehandling, der primært tager hånd om symptomerne, når det er gået galt.

”Derfor er jeg også virkelig glad for, at bekendtgørelsen bakkes bredt op af både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Det er et stærkt afsæt for samarbejdet og den fælles indsats for at løfte det psykiske arbejdsmiljø og forebygge psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser,” siger Morten Skov Christiansen.

Bekendtgørelsen følges op af fem vejledninger fra Arbejdstilsynet med uddybning af forpligtelserne for hver af fem risikofaktorer.

I år kommer de to første – som begge er opdateringer af eksisterende vejledninger: dels om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, dels om vold.

Til næste år forventes den første af de helt nye – og banebrydende – vejledninger, nemlig om stor arbejdsmængde og tidspres. Senere kommer en vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, og formentlig først i 2022 den sidste vejledning om uklare og modsatrettede krav.

Nøgleord

Billeder

”Det er historisk, at kravene til at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver konkrete. Dermed bliver det tydeligt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af psykisk arbejdsmiljø,” siger Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
”Det er historisk, at kravene til at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver konkrete. Dermed bliver det tydeligt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af psykisk arbejdsmiljø,” siger Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Download

Information om FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S

35 24 60 00https://fho.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi organiserer faglige organisationer, der repræsenterer mere end 1,3 mio. lønmodtagere. Både offentligt og privat ansatte.

FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi er en del af den rigtige fagbevægelse, der kæmper for ordnede forhold for vores medlemmer. Vi forhandler med arbejdsgiverne for at sikre og fastholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder ”Den Danske Model”.

Vi arbejder for job til alle, og for at Danmark fortsat er et produktivt velfærdssamfund. Derfor bekæmper vi social dumping, der undergraver den danske model og vores overenskomster.

Vores værdigrundlag bygger på stolthed, lighed og fællesskab. Vi tror på, at vi er stærkere sammen end hver for sig.

Følg pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsens Hoveorganisation har nu etableret 17 nye FH-sektioner15.12.2020 22:12:57 CETPressemeddelelse

I aften faldt den sidste af i alt 17 nye, lokale sektioner under Fagbevægelsens Hovedorganisation på plads. Hermed er fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF tilendebragt. ”Jeg glæder mig til, at vores nye, stærke, tværfaglige sektioner skal ud og være med til at skabe endnu bedre resultater for medlemmerne”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hoveorganisation.

EU-rapport: Danske lønmodtagere psykisk pressede på jobbet2.11.2020 07:32:54 CETPressemeddelelse

Danmark er ét af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet og hvor flest belastes af arbejdet med mennesker. ”Med den nye bekendtgørelse bliver det tydeligere for arbejdspladserne, hvordan man håndterer problemer med psykisk arbejdsmiljø som noget fælles på arbejdspladsen. Fx ved at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, så man ikke bliver syg af for stort tidspres”, siger FH-næstformand, Morten Skov Christiansen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum