DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Dagsgebyrloven en succes - dog stadig for mange uforsikrede køretøjer

Del

Med et fald på 74 procent i antallet af uforsikrede motorkøretøjer på 12 måneder må loven om dagsgebyr betegnes som en succes. På etårsdagen for lovens ikrafttrædelse 1. januar kørte der dog stadig 13.000 biler og knallerter rundt uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Det viser nye tal fra DFIM, der står for at inddrive dagsgebyrerne hos de uforsikrede.

Foto til fri redaktionelt brug
Foto til fri redaktionelt brug

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Alligevel fandtes der omkring 50.000 uforsikrede motorkøretøjer i Danmark, inden loven om dagsgebyr trådte i kraft 1. januar 2019. I dag, 12 måneder efter, er antallet faldet med 74 procent til knap 13.000 uforsikrede biler, motorcykler, knallerter og andre motorkøretøjer.

Det er vigtigt, at et motorkøretøj har en ansvarsforsikring. Det skyldes, at de skader, man forvolder med ens køretøj på personer eller andre ting, kan løbe op i millioner af kroner, især hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne.

Hos DFIM, der administrerer loven om dagsgebyr, er man tilfreds med udviklingen.

- Et fald på 74 procent på 12 måneder i antal uforsikrede køretøjer overstiger vores forventninger. Vi er glade for, at folk efterhånden forstår, at deres køretøj skal være forsikret, siger Hans Reymann-Carlsen, der er fungerende leder af DFIM.

- Men det er ikke i orden, at der er ejere eller brugere af knap 13.000 biler, knallerter og motorcykler, der endnu kører rundt på vejene uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Så vi må bare fortsætte arbejdet med at inddrive de dagsgebyrer, der er nødvendige, indtil der er et minimum af uforsikrede køretøjer tilbage, siger Hans Reymann-Carlsen.

Det var på opfordring fra DFIM og Forsikring & Pension, at Folketinget i maj 2018 vedtog en ny lov, der pålagde alle ejere eller brugere af et uforsikret motordrevet køretøj et dagsgebyr på 250 kroner.

De inddrevne dagsgebyrer anvendes til at erstatte skader forvoldt af uforsikrede køretøjer. Det betyder, at de kunder, der forsikrer deres køretøj, ikke længere betaler over deres forsikringspræmie for de skader, som motorkøretøjer uden ansvarsforsikring forvolder på andre og deres ting.

Herudover er formålet med loven fortsat, at:
 
- reducere antallet af biler, motorcykler og knallerter, der kører rundt uden lovpligtig ansvarsforsikring

- flest mulige ejere eller brugere af et motorkøretøj tegner en ansvarsforsikring

- færre risikerer at gå personligt konkurs på grund af erstatningskrav i millionklassen.

Antallet af gen- eller nytegnede forsikringer som følge af dagsgebyret steg i 2019 med godt 25.000 ansvarsforsikringer med deraf følgende merindtægt for staten i motoransvarsafgifter.

Fakta:
49.389 uforsikrede motorkøretøjer ultimo 2018
12.973 uforsikrede motorkøretøjer pr. 1. januar 2020
Kilde: DFIM

Bliver man stoppet af politiet med et uforsikret motorkøretøj på offentlig vej, inddrager politiet nummerpladerne på stedet og udsteder en bøde på mindst 1.000 kr.

90 procent af befolkningen, som har et motorkøretøj, bakker op om dagsgebyrordningen. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion i juli 2019.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Foto til fri redaktionelt brug
Foto til fri redaktionelt brug
Download

Links

Information om DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Postboks 111
2900 Hellerup

+45 41 91 90 19https://www.dfim.dk/

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, FAH, FUH og FSV er fire af forsikringsbranchens garantifonde, der som private, selvejende institutioner kan udbetale erstatning til borgere, der bliver udsat for en skade forvoldt af et ukendt eller uforsikret motorkøretøj (DFIM), en hund (FAH), en hest (FUH), en speedbåd eller vandscooter (FSV). DFIM administrerer desuden en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, og som pålægger et dagsgebyr hos de, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på deres motorkøretøj.

www.dfim.dk

www.dagsgebyr.dk

www.detsketebareikke.dk 

(Kampagneside for fire af forsikringsbranchens garantifonde)

Følg pressemeddelelser fra DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Ny kampagne skal hjælpe flere med at få erstatning for uforsikrede skader10.9.2020 05:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det skete bare ikke! Det er navnet på en landsdækkende kampagne, der i disse dage rammer de sociale medier. Målet er at gøre befolkningen opmærksom på forsikringsbranchens fire garantifonde, der behandler sager om skader påført af uforsikrede eller ukendte motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere. Med garantifondene skaber forsikringsbranchen større tryghed for borgerne ved at sikre den skadelidte en økonomisk erstatning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum