Beskæftigelsesministeriet

Ca. 2,6 mio. kroner til opkvalificering af opsagte medarbejdere i Billund Lufthavn

Del

Billund Lufthavn har varslet 309 medarbejdere om, at de bliver fyret. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard giver dispensation, så næsten 2,6 mio. kroner fra varslingspuljen kan hjælpe dem videre på arbejdsmarkedet.

COVID-19 har medført et kraftigt fald i lufttrafikken og dermed betydet, at der stort set ikke er passagertrafik. Det får Billund Lufthavn til at reducere personalestaben med 309 ud af 1058 medarbejdere.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland vurderer, at mulighederne for at finde et nyt job i området er begrænset, da medarbejdere som fx passagerassistenter, gatekoordinatorer og securitymedarbejdere i høj grad er specialiseret til lufthavnens drift. Deres fagligheder og kompetencer vurderes ikke at være efterspurgt af de lokale virksomheder, og Jobcenter Billund mener derfor, at det bliver svært at få dem videre i nyt job uden en særlig indsats.

Derfor dispenserer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra reglerne og bevilger 2,59 mio. kroner fra varslingspuljen, som bl.a. skal gå til sparring og hjælp til jobsøgning. Samtidig vil der ske opkvalificering til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft som fx SOSU-området, industri og transport, og der vil være fokus på voksenlære som en mulighed.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er ærgerligt at høre om afskedigelserne i Billund Lufthavn og særligt i en tid, hvor arbejdsmarkedet er presset af højere ledighed på grund af corona-krisen. Det overrasker mig desværre ikke, for flybranchen og dermed også lufthavne er særlig hårdt ramt i denne ekstraordinære tid. Netop derfor har regeringen sat flere initiativer i værk for at hjælpe branchen.

- Jeg håber, at midlerne fra varslingspuljerne kan være med til, at flere af dem, der ikke lige nu er brug for i branchen, hurtigt kan finde et nyt arbejde.

- Jeg har netop indgået to meget ambitiøse aftaler om opkvalificering med et flertal af partierne. Vi investerer nu ekstraordinært i danskernes kompetencer ved at gøre det både nemmere og mere økonomisk attraktivt at tage en uddannelse til faglært. Der er stort fokus på voksenlærlinge og på korte erhvervsrettede kurser, der hjælper ledige med at omstille sig. Kort sagt skal der være mere gulerod og mindre pisk end tidligere.

- Vi ønsker at investere i mennesker, så de i højere grad er rustet til fremtidens arbejdsmarked med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

RAR kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202030.6.2020 14:37:47 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 6.200 fuldtidspersoner i maj 2020. Dermed er ledigheden på 159.400 fuldtidspersoner svarende til 5,6 procent af arbejdsstyrken. I april lå ledigheden på 5,4 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - De officielle ledighedstal viser en stigning i ledigheden på 6.200 personer fra april til maj. Mens ledigheden steg voldsomt i april, er udviklingen i maj mere afdæmpet. Det stemmer overens med de daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige. - Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi fortsat står i en meget alvorlig situation. Coronaen vil også fremover sætte alvorlige spor i økonomien, særligt inden for turismeindustrien. Her skal vi hjælpe de mange nye ledige til at komme i job igen. - Derfor har vi sat gang i økonomien ved at bl.a at give folk mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge og en check på 1000 kr. til folk på overførselsindkomst. Derudover har vi med en bred aftale

Næsten 26.000 ufaglærte ledige får ret til at uddanne sig til forhøjede dagpenge25.6.2020 10:08:12 CESTPressemeddelelse

Fra august kan ufaglærte ledige blive faglærte og få ti procent mere, end man kan på dagpenge, mens de uddanner sig. Det har et bredt flertal vedtaget i Folketinget torsdag. Knap 26.000 ufaglærte ledige på dagpenge får dermed den ret, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder. Ser man på de ufaglærte, så udgør de næsten 40 procent af dem, der har mistet jobbet siden, Danmark blev lukket delvist ned på grund af coronaen. Ordningen gælder ufaglærte på dagpenge, der er fyldt 30 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Økonomien spænder ben for mange, der overvejer at tage springet fra ufaglært til faglært. Det har vi nu for alvor gjort noget ved, så ufaglærte ledige allerede fra august kan begynde på en erhvervsuddannelse og få 110 procent i dagpenge, hvis det er et område med mangel på hænder. - Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen. Denne aftale betyder, at kna

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202022.6.2020 10:19:16 CESTPressemeddelelse

I april 2020 var der 2.710.400 personer i job, hvilket er et fald på 73.400 i forhold til marts. Der var 67.500 færre private ansatte og 5.900 færre offentligt ansatte. Det viser beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen faldt i april med hele 73.400 personer. Vi ser nu virkelig krisen slå igennem på beskæftigelsen. Fra februar til april er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med godt 93.000 personer. Dermed har beskæftigelsen taget et meget stort dyk. Tallene understreger situationens alvor, og selvom vi ser tegn på, at udviklingen i ledigheden den seneste tid er stabiliseret, ved vi, at vi ikke kan læne os tilfredse tilbage i stolen. - Derfor har regeringen også lavet en række tiltag for at få os sikkert gennem krisen. Vi har med hjælpepakkerne holdt hånden under tusindvis af arbejdspladser – ikke mindst med ordningen om lønkompensation. Samlet har vi med brede politiske aftaler afsat omkring 400 milliarder kroner til hjæl

225-timers-krav på pause indtil september på grund af coronaudbruddet18.6.2020 10:18:37 CESTPressemeddelelse

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om at forlænge suspenderingen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere til og med 8. september 2020. Reglen om, at man skal arbejde 225 timer om året som kontanthjælpsmodtager for at få ret til den fulde ydelse blev sat på standby i april i lyset af corona-krisen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Mange har mistet jobbet pga. coronaen, og det har i en længere periode været sværere at få job. Derfor satte vi kravet om at arbejde ved siden af kontanthjælpen på pause i foråret. Den periode forlænger vi nu på linje med dagpenge, hvor man frem til efteråret ikke bruger af retten til dagpenge. Det ændrer ikke på, at vi har coronaen så meget under kontrol, at store dele af samfundet er åbnet. Det betyder også, at vi skal have gang i økonomien og i beskæftigelsesindsatsen igen. Vi er godt i gang med at udfase hjælpepakkerne og sætte gang i øko

Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov16.6.2020 15:47:41 CESTPressemeddelelse

Regeringen har sammen med et enigt Folketinget indgået en aftale om, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til seks måneders sorgorlov. Forslaget har været stillet som et borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for. Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Det at miste et barn er ganske ubærligt – uanset alder – og en umådelig sorg. Jeg er glad for, at vi nu kan sikre en ret til et halvt års sorgorlov til alle forældre, så de får ro til at bearbejde deres sorg uden at skulle bekymre sig om at skulle tilbage på arbejde. Det er der bred enighed om i både befolkningen og i Folketinget. Jeg har undervejs mødtes med forældre, som har oplevet det, og deres historier har gjort meget stort indtryk.” Morten Dahlin (V): “Alle der selv har mistet - eller kender en der har mistet - et barn har forståelse for, hvor forfærdelig en situat

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum