Halsnæs Kommune

Bymidten i Ølsted får et løft

Del

Byrådet i Halsnæs Kommune har øremærket puljemidler til at forny området ved den tidligere busvendeplads i Ølsted, så bymidten bindes bedre sammen

Ølsted er en by med et stort lokalt engagement og stigende bosætning. Men de fysiske rammer i byens centrum er ikke fulgt med udviklingen og afspejler ikke længere byens behov.

Det bliver der nu gjort noget ved. Byrådet i Halsnæs Kommune har nemlig besluttet, at en økonomisk ramme på knap 1,4 mio. kroner til Landsbyfornyelse fra staten skal øremærkes en opgradering af området ved den tidligere busvendeplads foran Ølsted Kro.

Med fornyelsen kommer der nyt liv til centrum og gør Ølsted endnu mere attraktiv som bosætningsby, siger formand for Udvalget for Plan og Byg Michael Thomsen.

”Ølsted er en dejlig og levende by. Men vi kan også se, at nogle af de centrale byrum er nedslidte, og at forbindelserne mellem byens faciliteter kunne være bedre. Med opgraderingen har vi fået en mulighed for at få kigget ordentligt på, hvordan vi kan gøre pladsen til et mere indbydende sted, der binder byens rum bedre sammen og giver bedre trafikale forhold omkring krydset. Målet er at give et tiltrængt løft til bymidten, som bliver til gavn for alle, der bor i Ølsted, og jeg ser meget frem til at komme i gang,” siger Michael Thomsen, formand for Udvalget for Plan og Byg.

Lokale aktører inddrages

Et krav ved udmøntning af midlerne er, at lokale aktører inddrages i planlægningen af det konkrete byfornyelsesprogram. Det kommer helt naturligt til at ske, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Helle Lunderød.

”Der er gang i så meget spændende i Ølsted, men byen har også et stort potentiale til at kunne endnu mere. Allerede sidste år besluttede byrådet at imødekomme et ønske om at etable et nyt bytorv på busvendepladsen og afsætte 1,6 mio. til projektet. Det falder fint i tråd med, at vi nu beslutter at bruge midlerne til Landsbyfornyelse i Ølsted - dermed bliver mere muligt. I udvalget og kommunens forvaltning har vi allerede gjort os nogle første tanker om, hvordan byens centrum kan bindes bedre sammen, men det kan ikke stå alene. Jeg glæder mig derfor til, at vi nu skal have en god proces, hvor Ølsted Borgerforening, lokalråd, Billedkunstrådet, borgerne og andre lokale aktører kan være med til at sætte deres præg, så bymidten i Ølsted bindes bedre sammen,” siger Helle Lunderød.

Rammen til Landsbyfornyelse er målrettet landsbyer med mindre en 4.000 indbyggere og i det åbne land. Ud over den bevilgede ramme er der krav om kommunal medfinansiering på 40 procent. Disse penge er allerede fundet, idet der ved budgetforhandlingerne i 2021 blev afsat anlægsmidler til at etablere et nyt bytorv i Ølsted til udførelse i 2023. Halsnæs Kommune vil desuden afsøge mulighederne for at søge yderligere finansiering.

Kontakter

Michael Thomsen
Formand for Udvalget for Plan og Byg
Mobil: 21 27 03 80
Mail: micpt@halsnaes.dk

Helle Lunderød
Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Mail: helu@halsnaes.dk

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!