Dansk PersonTransport

Busterminal udskudt: Svigt ikke passagererne

Del

Busterminalen ved Dybbølsbro planlagt til at åbne i foråret 2023 bliver udskudt. En ny tidsplan og finansiering for busterminalen skal på plads hurtigst muligt, mener Dansk PersonTransport. Vi må ikke svigte passagererne, fjernbusselskaberne og den bæredygtige trafik mellem landsdelene.

Vejdirektoratet oplyste onsdag, at to entreprenører har budt på opgaven med tilbud der ligger højere end det afsatte budget. Vejdirektoratet og Københavns Kommune vil nu gennemgå mulighederne for at gennemføre projektet i dets nuværende form, men den planlagte tidsplan til foråret 2023 kan ikke nås. Dansk PersonTransport er bekymret over, at tidsplanen for Busterminalen vakler.

Ingerslevsgade er stadig farlig

I dag er passagererne med fjernbus henvist til stoppestederne ved Ingerslevsgade (DGI Byen), der på ingen måde lever op til det billede af en effektiv, sikker og behagelig kollektiv trafik som passagererne fortjener. De travle buslinjer kombineret med den københavnske cykeltrafik skaber stadig farlige situationer ved på- og afstigning i Ingerslevsgade. Ingen kan forstå, at de passagerer der har valgt fjernbussen som deres foretrukne transportform skal leve med disse forhold i lang tid endnu. Derfor har Dansk PersonTransport set frem mod indvielsen af busterminalen i foråret 2023. En fremtid der med den seneste udmelding nu er usikker. Fjernbuspassagerer, beboere, cyklister og personer forventer at få en ny, klar melding og tidsplan for, hvornår busterminalen bliver en realitet.

…og svigt ikke en bæredygtig trafik

En udskydelse af busterminalen passer heller ikke med en ambitiøs klimaplan for Danmarks vejtrafik. Biltrafikken i Danmark eksploderer; ikke mindst på de lange strækninger mellem landsdelene som fjernbustrafikken betjener. Et svigt af fjernbuspassagererne i København er derfor også et svigt af vores fælles ambitioner om at nedbringe CO2-udledningen fra vores vejtransport. Fjernbustrafikken udleder kun 1/5 af den CO2 pr. passager som den konventionelle biltrafik med benzin- og dieselbiler er årsag til og endda mindre end togene. Enhver fjernbuspassager, der får nok af forholdene i Ingerslevsgade og tager bilen trækker i den helt forkerte retning i det regnskab. Det må vi ikke lade ske.

Stærkt samarbejde skal træde til igen

Visionen om en ny Busterminal til København er resultatet af et stærkt samarbejde fra april 2020 mellem Transportministeriet, en kreds af partier på Christiansborg, Københavns Kommune og fjernbusoperatørerne. Disse parter sikrede i fællesskab finansieringen, hvoraf Staten bidrog med 20 mio. kr., Københavns Kommune med 40 mio. kr. og fjernbusoperatørerne med 20 mio. kr. Det er beløbet på 80 mio. kr. der nu ikke længere slår til efter, at det seneste års prisstigningerne har sat sig i de to anlægstilbud.

Dansk PersonTransport opfordrer til, at det samme stærke samarbejde hurtigst muligt sætter sig sammen om en plan – både for tid og finansiering - for en Busterminal, der bringer trængsel og trafikkaos både for busser, biler, passagerer og cyklister på Ingerslevsgade til ophør.

Fakta:

  • Fjernbuspassagerer til og fra København betjenes fra stoppesteder langs Ingerslevsgade ved DGI Byen i København. Forhold der over en årrække har ført til trafikfarlige situationer, konflikter og utilfredshed blandt passagerer, beboere og personer der færdes omkring Københavns Hovedbanegård. Med Vejdirektoratets ord i ansøgningen: ”Busserne udgør i dag en trafikal udfordring og en risiko for trafiksikkerheden, da passagererne benytter cykelstien til ind- og udstigning, og adgang til busbagagerum foregår på vejen. Selve holdepladsernes passagerfaciliteter er mangelfulde, og der mangler en koordinering af trafikinformationen.” I april 2020 blev der indgået aftale om en Busterminal ved Dybbølsbro der skulle rette op på dette.
  • Aftalen om Busterminalen er indgået mellem Københavns Kommune og Transportministeriet. Københavns Kommune finansierede oprindeligt 40 mio. kr. Regeringen indgik aftale med SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om med finansiering på 20 mio. kr. (Udmøntning af reserve til initiativer indenfor kollektiv trafik den 2. april 2020) og fjernbusoperatørerne bidrager endeligt med 20 mio. gennem brugerafgifter.
  • Fjernbustrafikken betjente 2,1 mio. passagerer om året i 2019 og er efter en mavepuster i corona-årene ved at genvinde passagererne på en række buslinjer på tværs af landsdelene.
  • Fjernbustrafikken betjenes af komfortable turistbusser indrettet til langdistancetransport. Den gennemsnitlige CO2-udledning pr. passagerkilometer er 23 gram. Til sammenligning hermed udleder konventionelle biler (benzin og diesel) 119 gram pr. passagerkilometer og dieseldrevne tog mellem 25 gram og 29 gram pr. passagerkilometer.

Kontakt

Lasse Repsholt, Sektorchef, Kollektiv trafik

+45 2047 8003  

lre@danskpersontransport.dk

Nøgleord

Kontakter

Information om Dansk PersonTransport

Dansk PersonTransport
Dansk PersonTransport
Nørre Farimagsgade 11, 3. tv.
1364 København K

70 22 70 99https://www.danskpersontransport.dk/

Dansk PersonTransport (DPT) er den faglige brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark.

DPT’s formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv.

Følg pressemeddelelser fra Dansk PersonTransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk PersonTransport

Busterminal - Ekstraregning sendes til passagererne3.6.2022 14:11:54 CEST | Pressemeddelelse

Dyrere busbilletter for danskerne. Det bliver konsekvensen af beslutningen i Borgerrepræsentationen torsdag den 2. juni 2022, hvor et flertal sender endnu en stor ekstraregning for Busterminalen videre til busselskaberne og dermed passagererne. Det er ekstraregning nummer to og det betyder, at buspassagererne betaler 100 % af den meromkostning på byggeriet, der er resultatet af stigende materialepriser og senest krigen i Ukraine. Det er ikke en rimelig vej at gå mener Dansk PersonTransport, der repræsenterer busselskaberne.

Stor kampagne skal skaffe flere chauffører til persontransportbranchen4.4.2022 10:21:12 CEST | Pressemeddelelse

Der er god brug for chauffører i Danmark, og mulighederne for et spændende job ligger lige for, uanset om man drømmer om at køre turist- eller minibus. Det er budskabet i den stort anlagte chaufførkampagne som 3F, Dansk Erhverv og Dansk PersonTransport nu har lanceret for at tiltrække flere buschauffører til persontransportbranchen. Kampagnen bygger på personlige beretninger fra fem ambassadører fra branchen og taler til den brede målgruppe af unge, seniorer, mænd, kvinder og “brancheskiftere”. Kampagnen signalerer, at uanset hvem man er, og hvor man er i livet, giver jobbet som buschauffør dig muligheden for at få en ny og spændende karrieremulighed. I kampagnen møder man bl.a. Zainab, der kører handicapkørsel i minibusser. Zainab anbefaler buschaufførjobbet fordi hun er glad for at hjælpe mennesker hver dag i et meget varieret og alsidigt job. ”Persontransporten er et inkluderende erhverv, og vi byder alle grupper velkomne, herunder også særligt de mange kvinder med anden etnisk herk