Hjørring Kommune

Budgetaftale i Hjørring Kommune for 2021-2024 er nu indgået

Del

30 ud af Byrådets 31 medlemmer står bag aftalen om kommunens budget for de kommende år.

Byrådssal
Byrådssal

- Jeg glæder mig over, at det denne gang er lykkedes at få en bred opbakning til budgetaftalen. Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi på trods af udsigterne til en stram økonomi i de kommende år er lykkedes med, at prioritere både ældreområdet og skoleområdet i budgettet. Det har været en vigtig prioritering for hele Byrådet at værne om netop de to områder i kommunens budget. Det betyder blandt andet, at klippekortsordningen på ældreområdet bliver delvist genindført og at vi har fundet midler til yderligere kompensation til skoler med høje klassekvotienter, siger borgmester Arne Boelt.

Den nye udligningsreform skaber en større sikkerhed for Hjørring Kommunes indtægter, og så giver den samtidig en permanent indtægtsstigning på ca. 30 mio. kroner. Dermed er toppen taget af Hjørring Kommunes økonomiske udfordring, men desværre vil de grundlæggende udfordringer med øgede demografisk betingede udgifter og faldende indtægter betyde, at Hjørring Kommune kun i 2021 har et økonomisk råderum, mens den står på udfordringer igen fra senest 2023 og frem.

I budgettet bliver der i 2021 afsat 1,5 mio. kr., stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem, til klippekortsordning på ældreområdet. Parterne ønsker, at de afsatte midler anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal senest i marts 2021 udarbejde forslag til udmøntning til forelæggelse for Byrådet.

Med budgetaftalen tilfører parterne 16 mio. kroner til Voksen-handicapområdet samt 6 mio. kr. til ældreområdet. Det betyder uændret serviceniveau, selvom der er flere borgere, der har brug for og krav på vores ydelser.

Samtidig er forligsparterne blevet enige om at afsætte 2,5 mio. kroner om året til skoleområdet for at kompensere skoler med høje klassekvotienter, således at skolerne fremadrettet får en endnu højere tildeling for klasser med 22 elever eller derover.

Der er langtfra overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser COVID-19 giver i 2020 og 2021. Derfor reserverer Byrådet de midler kommunen har modtaget fra staten samt det mindreforbrug, der har været i perioden, til at dække ekstra omkostninger på de kommunale driftsområder i forbindelse med COVID-19 i 2020 og 2021. Derudover er der reserveret 6 mio. kroner til at hjælpe på fritids- og kulturområdet.

I lyset af at den økonomiske situation for Hjørring Kommune er god i 2021, men ikke på sigt, så er der ikke rum til at tilføre flere penge til driften, da de skal findes hvert eneste år. Men der er på den korte bane mulighed for at bruge nogle ekstra penge til investeringer i anlæg. Parterne har valgt at bruge denne mulighed og prioriterer blandt andet:

  • Vedligeholdelsesopgaver på skolerne med penge til tagrenoveringer i Hirtshals og Bagterp, samt ventilationsanlæg i Sindal og Tårs.

  • En række mindre vej- og (cykel-)stiprojekter, blandt andet med en sti-løsning på Halvorsmindevej og Bagterpvej.

  • Midler til at sikre forbedrede parkeringsfaciliteter i Hjørring Midtby. Løsningen skal tænkes sammen med færdiggørelse af midtbyplanen i 2021.

  • Investeringer i turismerettede tiltag, herunder Fritidshus i Løkken og videreudvikling af arealet nedenfor Trappen i Hirtshals.

Klik her og læs budgetaftalen

Yderligere information kan fås hos:

Borgmester Arne Boelt (S) på 41 22 30 69

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Peter Duetoft på 40 54 66 60

Gruppeformand for Venstre, Søren Smalbro på 22 74 97 22

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Per Møller på 40 81 65 31

Gruppeformand Sven Bertelsen, Lokallisten på 41 22 30 63

Gruppeformand Per Hyldig, Dansk Folkeparti på 41 93 77 17

Jørgen Bing for, Socialistisk Folkeparti, på 41 22 30 54

Louise Hvelplund for Enhedslisten på 41 93 77 33

Nøgleord

Billeder

Byrådssal
Byrådssal
Download

Links

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Borgere og politikere taler sammen og finder fælles retning29.10.2020 08:54:03 CETPressemeddelelse

Borgere og politikere, der mødes omkring samme bord gennem et helt år. Det har været opskriften på en ny måde at arbejde på i Hjørring Kommune. I august 2019 blev to grupper med borgere og politikere sat i gang. Den ene gruppe, ”Boligliv”, har siden arbejdet med hvilke boliger vi i fremtiden skal bo i, og de forskellige måder vi vil bo på. Den anden gruppe, ”Kystliv”, har arbejdet med anbefalinger for udvikling af hverdagsliv og turismeliv for kommunens kyststrækning med Løkken i syd til Tversted i nord. Grupperne har mødtes adskillige gange og det har for alle været en helt ny arbejdsform. På møderne er borgere og politikere blevet præsenteret for forskellige oplæg som input til de efterfølgende livlige og gode drøftelser i begge grupper. - Det har været positivt at opleve, at borgerne var med hele vejen i processen. Ingen blev koblet af. Som borger var det spændende at være med helt inde i maskinrummet og få et indblik i de faglige og politiske mellemregninger. Alle lærer også noget

Indførelse af besøgsforbud på alle plejecentre i Hjørring Kommune23.10.2020 14:41:49 CESTPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag fredag d. 23. oktober udstedt et besøgsforbud på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Besøgsforbudet træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Plejecentre i Hjørring Kommune har siden d. 9. september været underlagt en række besøgsrestriktioner, som indebærer, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende som kan aflægge besøg, og at besøg derudover kun er tilladt i kritiske situationer. Derudover har det indtil i dag også været muligt, at besøg kunne foregå på udendørsarealer. Det nye besøgsforbud indebærer, at det nu ikke længere er tilladt med besøg på udearealer på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Det er dog fortsat muligt for den enkelte beboer at udpege én pårørende, som kan aflægge besøg, ligesom det fortsat er muligt med besøg i kritiske situationer. Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder besøgsforbuddet i dels det høje smittetryk i Hjørring Kommune og dels at der i kommunen er mange smittede minkfarme. Besøgsforbuddet gælder indti

Hjælp din kommune: Fortæl, hvor meget du bevæger dig og om dine idrætsvaner og fritidsdrømme.20.10.2020 12:44:37 CESTPressemeddelelse

Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Hjørring Kommune sætter lige nu fokus på at få dine ønsker og drømme for dit fritidsliv belyst. Både hvilke aktiviteter du synes er spændende men også hvilke bevægelsesfaciliteter kommunen skal prioritere til det gode fritids- og foreningsliv. Hjørring Kommune er derfor i de kommende uger en del af forskningsprojektet Danmark i Bevægelse samt en lokal borgerundersøgelse af dine bevægelsesvaner.

Fortsat højt smittetryk i Hjørring Kommune1.10.2020 16:24:37 CESTPressemeddelelse

Smittetrykket i Hjørring Kommune er både høj og udbredt, og de seneste to dage har smittetallet været stigende. Hovedparten af de smittede er mellem 30 og 60 år, og der er kun få unge smittede modsat situationen i mange andre kommuner. Der er gennem de seneste uger blevet konstateret smittetilfælde bredt geografisk i hele kommune, og en del af dem har direkte relation til de smittede minkfarme, men det er langt fra alle. Dermed kan smittebilledet ikke alene relateres til særlige grupper. Derfor er der ekstra grund til, at alle borgere er opmærksomme på de velkendte retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune: Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster. Undgå at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning. Oplever man de mindste symptomer på Covid19 – kontakt egen læge hurtigst muligt. Benyt muligheden for at blive t

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum