Beskæftigelsesministeriet

Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse

Del

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at ledige skal løftes i krisen.

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder. Ufaglærte ledige får dermed ret til at begynde på en uddannelse som fx smed, elektriker eller andre fag, hvor der er efterspørgsel på hænder. Har man allerede to års relevant erhvervserfaring, kan uddannelsen gennemføres på relativt kort tid. Man kan fx blive smed efter 18 uger på skolebænken og elektriker efter 31 uger i skole.

På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.

For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket. En effektevaluering af jobrettede kurser viser, at disse kurser har gode effekter – særligt for nyledige samt for ufaglærte og faglærte. Det kan fx være et kursus på tre dage til en ufaglært bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Arbejdsløshed er ikke den enkeltes problem. Det er et fælles problem. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om at investere i mennesker frem for at svinge pisken over de desværre mange danskere, der har mistet deres arbejde under corona-krisen. En situation, der kalder på hurtig handling og en ny opskrift end de nedskæringer, vi så efter finanskrisen. Med denne aftale går vi en anden vej og hæver dagpengene, når man starter på skolebænken. Vi fjerner på den måde den økonomiske stopklods for at vælge uddannelse, når man først har været ude på arbejdsmarkedet. Vi er ikke i tvivl om, at det er en god investering, hvis vi får løftet flere ufaglærte til faglærte – både for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Vi vil senere komme med et udspil, der skal løfte lediges kompetencer på den længere bane, for med denne aftale er vi nået et stykke, men ikke langt nok.

Med aftalen får forsikrede ledige ret til at begynde på seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag og ikke efter fem uger, som kravet er i dag. Arbejdsmarkedets parter skal være med til at udpege de kurser, som man kan komme på med seks ugers jobrettet uddannelse. Derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.

Aftalen indeholder initiativer til 390 millioner kroner og bygger videre på aftalen om styrket opkvalificering med 340 millioner kroner indgået af forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, V DF, RV og K). Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- Det er vigtigt for Venstre, at folk der mister deres job, hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Danmark står i en alvorlig situation, hvor over 40.000 mennesker har mistet deres job og langt flere desværre ser ud til også at må stille sig i ledighedskøen i de næste måneder. Med dagens aftale giver vi de personer en ekstra hjælpende hånd. Aftalen betyder at ledige nu får bedre adgang til relevante uddannelser og kurser, så de forhåbentligt hurtigere kan komme tilbage i arbejde igen. Samtidig har det været en klar Venstre-prioritet at sikre et kompetenceløft til iværksættere, som har brug for ny viden til at udvikle deres virksomhed, samt at sikre unge dimittender en god start på deres erhvervskarriere ved at udvide trainee-ordningen. Begge dele er med i dagens aftale, og det er vi meget tilfredse med. Det er godt for både den enkelte og også for hele Danmark, når flere står op om morgenen og tager på arbejde. Derfor er det vores opgave som politikere at sørge for, at ledige bliver klædt godt nok på til de jobs, der venter dem. Dages aftale er derfor en god og vigtig aftale, som forhåbentlig kan medvirke til at afbøde de værste konsekvenser af den krise, vi står i lige nu.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Dansk Folkeparti er især glad for at voksenelevordningen styrkes og kobles mere sammen med uddannelse på dagpenge. Det har også stor betydning, at der afsættes midler til, at ledige der får hensigtserklæring, fra en arbejdsgiver om ansættelse, får en ret til kurser, der er behov for i forbindelse med ansættelsen. 

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV): 

- Vi har i Radikale Venstre været særligt optagede af, at vi ikke måtte glemme de mange nyuddannede, der efter sommerferien træder ud på arbejdsmarkedet. De kan hurtigt havne bagerst i en meget lang jobkø. Vi kan ikke risikere at tabe en hel generation til langtidsledigheden, og jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået vores forslag om trainee- og graduate-programmer med i aftalen. Samtidig har regeringen også forpligtet sig på at undersøge muligheden for at realisere den visionære idé om en individuel uddannelseskonto. En uddannelseskonto vil grundlæggende revolutionere den måde, vi tænker livslang læring på i Danmark, og jeg er meget spændt på, hvad der kommer ud af arbejdet.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Uddannelse løfter både lønmodtagerne, virksomhederne og samfundet. Sådan ruster vi Danmark til fremtiden.

Beskæftigelsesordfører Jette Gottlieb (EL):

- Det er vigtigt, at vi satser rigtig meget på, at skabe de bedste betingelser for mere uddannelse til de dårligst uddannede i den nuværende situation. Mange mister deres gamle job, og der skal nye kvalifikationer til at blive del af den nye grønne omstilling af vores produktion.  

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Jeg føler med hver og en af de mennesker i Danmark, som er blevet arbejdsløse på grund af corona-krisen. Og derfor glæder det mig enormt meget, at vi i dag kan give de arbejdsløse ret til at uddanne sig på dagpenge plus ti procent. Det er første gang i nyere dansk historie, at vi bredt i Folketinget er enige om at bruge gulerod i stedet for pisk, når det handler om at få vores ufaglærte arbejdsløse dagpengemodtagere til at uddanne sig.

Læs mere her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet:

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202030.6.2020 14:37:47 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 6.200 fuldtidspersoner i maj 2020. Dermed er ledigheden på 159.400 fuldtidspersoner svarende til 5,6 procent af arbejdsstyrken. I april lå ledigheden på 5,4 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - De officielle ledighedstal viser en stigning i ledigheden på 6.200 personer fra april til maj. Mens ledigheden steg voldsomt i april, er udviklingen i maj mere afdæmpet. Det stemmer overens med de daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige. - Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi fortsat står i en meget alvorlig situation. Coronaen vil også fremover sætte alvorlige spor i økonomien, særligt inden for turismeindustrien. Her skal vi hjælpe de mange nye ledige til at komme i job igen. - Derfor har vi sat gang i økonomien ved at bl.a at give folk mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge og en check på 1000 kr. til folk på overførselsindkomst. Derudover har vi med en bred aftale

Næsten 26.000 ufaglærte ledige får ret til at uddanne sig til forhøjede dagpenge25.6.2020 10:08:12 CESTPressemeddelelse

Fra august kan ufaglærte ledige blive faglærte og få ti procent mere, end man kan på dagpenge, mens de uddanner sig. Det har et bredt flertal vedtaget i Folketinget torsdag. Knap 26.000 ufaglærte ledige på dagpenge får dermed den ret, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder. Ser man på de ufaglærte, så udgør de næsten 40 procent af dem, der har mistet jobbet siden, Danmark blev lukket delvist ned på grund af coronaen. Ordningen gælder ufaglærte på dagpenge, der er fyldt 30 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Økonomien spænder ben for mange, der overvejer at tage springet fra ufaglært til faglært. Det har vi nu for alvor gjort noget ved, så ufaglærte ledige allerede fra august kan begynde på en erhvervsuddannelse og få 110 procent i dagpenge, hvis det er et område med mangel på hænder. - Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen. Denne aftale betyder, at kna

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202022.6.2020 10:19:16 CESTPressemeddelelse

I april 2020 var der 2.710.400 personer i job, hvilket er et fald på 73.400 i forhold til marts. Der var 67.500 færre private ansatte og 5.900 færre offentligt ansatte. Det viser beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen faldt i april med hele 73.400 personer. Vi ser nu virkelig krisen slå igennem på beskæftigelsen. Fra februar til april er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med godt 93.000 personer. Dermed har beskæftigelsen taget et meget stort dyk. Tallene understreger situationens alvor, og selvom vi ser tegn på, at udviklingen i ledigheden den seneste tid er stabiliseret, ved vi, at vi ikke kan læne os tilfredse tilbage i stolen. - Derfor har regeringen også lavet en række tiltag for at få os sikkert gennem krisen. Vi har med hjælpepakkerne holdt hånden under tusindvis af arbejdspladser – ikke mindst med ordningen om lønkompensation. Samlet har vi med brede politiske aftaler afsat omkring 400 milliarder kroner til hjæl

225-timers-krav på pause indtil september på grund af coronaudbruddet18.6.2020 10:18:37 CESTPressemeddelelse

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om at forlænge suspenderingen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere til og med 8. september 2020. Reglen om, at man skal arbejde 225 timer om året som kontanthjælpsmodtager for at få ret til den fulde ydelse blev sat på standby i april i lyset af corona-krisen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Mange har mistet jobbet pga. coronaen, og det har i en længere periode været sværere at få job. Derfor satte vi kravet om at arbejde ved siden af kontanthjælpen på pause i foråret. Den periode forlænger vi nu på linje med dagpenge, hvor man frem til efteråret ikke bruger af retten til dagpenge. Det ændrer ikke på, at vi har coronaen så meget under kontrol, at store dele af samfundet er åbnet. Det betyder også, at vi skal have gang i økonomien og i beskæftigelsesindsatsen igen. Vi er godt i gang med at udfase hjælpepakkerne og sætte gang i øko

Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov16.6.2020 15:47:41 CESTPressemeddelelse

Regeringen har sammen med et enigt Folketinget indgået en aftale om, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til seks måneders sorgorlov. Forslaget har været stillet som et borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for. Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Det at miste et barn er ganske ubærligt – uanset alder – og en umådelig sorg. Jeg er glad for, at vi nu kan sikre en ret til et halvt års sorgorlov til alle forældre, så de får ro til at bearbejde deres sorg uden at skulle bekymre sig om at skulle tilbage på arbejde. Det er der bred enighed om i både befolkningen og i Folketinget. Jeg har undervejs mødtes med forældre, som har oplevet det, og deres historier har gjort meget stort indtryk.” Morten Dahlin (V): “Alle der selv har mistet - eller kender en der har mistet - et barn har forståelse for, hvor forfærdelig en situat

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum