Beskæftigelsesministeriet

Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

Del

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Regeringen og Folketingets partier er enige om en løsning i sygedagpengesystemet, så personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende er sikret forsørgelse, hvis de bliver hjemme under genåbningen af Danmark.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.  

Aftalepartierne har i en tidligere aftale afsat en reserve 200 millioner kroner til ordningen.

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare.

Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg vil gerne takke Folketingets partier for nogle konstruktive forhandlinger og en god løsning gennem sygedagpengesystemet. Medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende bliver nu sikret forsørgelse, så de trygt kan blive hjemme fra arbejde under genåbningen af Danmark. Det er utroligt vigtigt, at de ikke føler sig presset til at gå på arbejde eller sige deres job op i denne svære tid. Jeg sætter stor lid til, at arbejdsgiverne tager medansvar og sørger for størst mulig tryghed for de medarbejdere, som ikke kan være fysisk på arbejde, fordi det vil sætte deres eget eller nærmestes liv på spil. 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer, at vi bedre kan beskytte den gruppe af mennesker, der er særligt udsatte og særligt sårbare i denne tid. Nu giver vi arbejdsgiverne midlertidig sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe, samtidig med at vi har sikret, at lønmodtagerne får ret til sygedagpenge. Dermed beskytter vi lønmodtagerne, samtidig med at vi holder hånden under deres arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- DF støtter ordningen, da den både hjælper dem, der er i risikogruppen, og dem, der bor sammen med en i risikogruppen, og at den desuden også hjælper, hvis man har børn under 18 år i risikogruppen. DF havde helst set, at det havde været med i lønkompensationsordningen, men accepterer at det er blevet en løsning i sygedagpengesystemet.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- Selvom vi genåbner Danmark, så er virussen stadig i landet. Og for rigtig mange mennesker er det præcist lige så farligt at få corona i dag, som det var for to måneder siden. Dem skal vi beskytte. De skal også være trygge ved genåbningen af Danmark. Og den tryghed bidrager denne aftale til. Jeg er særligt glad for, at aftalen ikke kun dækker dem, der selv er i risikogruppen, men også deres pårørende. Det har været en vigtig prioritet for Radikale Venstre.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Udsatte mennesker, som frygter at blive ramt af sygdommen, får nu lidt tryghed og sikkerhed. Langt om længe er der også fundet en løsning for de pårørende.

Arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb (EL):

- Det er godt, at vi langt om længe har fået spændt et sikkerhedsnet ud under sårbare lønmodtagere, som ikke kan møde på arbejde, fordi de selv eller deres pårørende er i en risikogruppe. Det har vi og de sårbare grupper kæmpet for, siden de første hjælpepakker så dagens lys. Man skal ikke vælge mellem helbred og økonomi. I Enhedslisten havde vi gerne set, at denne aftale gav endnu mere økonomisk tryghed for sårbare lønmodtagere. Med aftalen vil mange mennesker stadig kun få dækket halvdelen af deres indkomst, fordi ydelsen er på niveau med sygedagpenge. I Enhedslisten arbejder vi for at skabe bedre forhold for alle, der er uden for arbejdsmarkedet, uanset om det skyldes sygdom, ledighed, eller fordi man er i en særlig risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (KF):

- For Det Konservative Folkeparti er det glædeligt, at vi i dag kan hjælpe nogle af vores hårdt pressede virksomheder. For hvis der ikke er virksomheder på den anden side af denne krise, vil der være rigtig mange danskere, der mister deres job. Det skal vi for alt i verden undgå. Derfor er vi glade for, at vi i dag bl.a. sikrer, at virksomhederne har midlertidigt ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen (NB):

- I takt med Danmark åbner mere op, så er det vigtigt, at der sikres rammer og muligheder for de personer på arbejdsmarkedet, som stadig har behov for at passe ekstra på. Denne aftale imødekommer nogle af disse udfordringer.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Endelig! Nu kan mennesker, der er i risikogruppen for corona-virus friholdes fra deres arbejde. Og det gælder også, hvis de har pårørende derhjemme, der er sårbare.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Der er rigtig mange, der kæmper med sygdomme og i disse tider er bange for at blive smittet med Covid-19 og derfor bekymret for at gå på arbejde. Den bekymring kan vi godt forstå, og derfor er det vigtigt at sikre, at disse mennesker føler sig trygge. Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet, at fastholde så mange mennesker på arbejdspladsen som muligt, og vil derfor opfordre arbejdsgiverne til at indrette arbejdspladsen med det hensyn at passe på de mennesker, der forsat gerne vil blive på arbejdsmarkedet.

 

Faktaboks: Risikogruppen

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

  • Høj alder

o   Personer over 70 år og særligt personer over 80 år

o   Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

  • Overvægt

o   Personer med BMI over 35

o   Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

  • Nedsat immunforsvar, fx

o   Medfødt eller erhvervet

o   Immunhæmmende behandling

  • Følgende sygdomme og tilstande

o   Svær hjertekarsygdom

o   Svær eller alvorlig lungesygdom

o   Kræftsygdomme

o   Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

o   Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer

o   Diabetes, der er dårligt reguleret

o   Fremskreden demenssygdom

o   Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Du kan læse aftaleteksten her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202030.6.2020 14:37:47 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 6.200 fuldtidspersoner i maj 2020. Dermed er ledigheden på 159.400 fuldtidspersoner svarende til 5,6 procent af arbejdsstyrken. I april lå ledigheden på 5,4 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - De officielle ledighedstal viser en stigning i ledigheden på 6.200 personer fra april til maj. Mens ledigheden steg voldsomt i april, er udviklingen i maj mere afdæmpet. Det stemmer overens med de daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige. - Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi fortsat står i en meget alvorlig situation. Coronaen vil også fremover sætte alvorlige spor i økonomien, særligt inden for turismeindustrien. Her skal vi hjælpe de mange nye ledige til at komme i job igen. - Derfor har vi sat gang i økonomien ved at bl.a at give folk mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge og en check på 1000 kr. til folk på overførselsindkomst. Derudover har vi med en bred aftale

Næsten 26.000 ufaglærte ledige får ret til at uddanne sig til forhøjede dagpenge25.6.2020 10:08:12 CESTPressemeddelelse

Fra august kan ufaglærte ledige blive faglærte og få ti procent mere, end man kan på dagpenge, mens de uddanner sig. Det har et bredt flertal vedtaget i Folketinget torsdag. Knap 26.000 ufaglærte ledige på dagpenge får dermed den ret, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder. Ser man på de ufaglærte, så udgør de næsten 40 procent af dem, der har mistet jobbet siden, Danmark blev lukket delvist ned på grund af coronaen. Ordningen gælder ufaglærte på dagpenge, der er fyldt 30 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Økonomien spænder ben for mange, der overvejer at tage springet fra ufaglært til faglært. Det har vi nu for alvor gjort noget ved, så ufaglærte ledige allerede fra august kan begynde på en erhvervsuddannelse og få 110 procent i dagpenge, hvis det er et område med mangel på hænder. - Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen. Denne aftale betyder, at kna

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202022.6.2020 10:19:16 CESTPressemeddelelse

I april 2020 var der 2.710.400 personer i job, hvilket er et fald på 73.400 i forhold til marts. Der var 67.500 færre private ansatte og 5.900 færre offentligt ansatte. Det viser beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen faldt i april med hele 73.400 personer. Vi ser nu virkelig krisen slå igennem på beskæftigelsen. Fra februar til april er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med godt 93.000 personer. Dermed har beskæftigelsen taget et meget stort dyk. Tallene understreger situationens alvor, og selvom vi ser tegn på, at udviklingen i ledigheden den seneste tid er stabiliseret, ved vi, at vi ikke kan læne os tilfredse tilbage i stolen. - Derfor har regeringen også lavet en række tiltag for at få os sikkert gennem krisen. Vi har med hjælpepakkerne holdt hånden under tusindvis af arbejdspladser – ikke mindst med ordningen om lønkompensation. Samlet har vi med brede politiske aftaler afsat omkring 400 milliarder kroner til hjæl

225-timers-krav på pause indtil september på grund af coronaudbruddet18.6.2020 10:18:37 CESTPressemeddelelse

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om at forlænge suspenderingen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere til og med 8. september 2020. Reglen om, at man skal arbejde 225 timer om året som kontanthjælpsmodtager for at få ret til den fulde ydelse blev sat på standby i april i lyset af corona-krisen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Mange har mistet jobbet pga. coronaen, og det har i en længere periode været sværere at få job. Derfor satte vi kravet om at arbejde ved siden af kontanthjælpen på pause i foråret. Den periode forlænger vi nu på linje med dagpenge, hvor man frem til efteråret ikke bruger af retten til dagpenge. Det ændrer ikke på, at vi har coronaen så meget under kontrol, at store dele af samfundet er åbnet. Det betyder også, at vi skal have gang i økonomien og i beskæftigelsesindsatsen igen. Vi er godt i gang med at udfase hjælpepakkerne og sætte gang i øko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum