Beskæftigelsesministeriet

Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

Del

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Regeringen og Folketingets partier er enige om en løsning i sygedagpengesystemet, så personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende er sikret forsørgelse, hvis de bliver hjemme under genåbningen af Danmark.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.  

Aftalepartierne har i en tidligere aftale afsat en reserve 200 millioner kroner til ordningen.

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare.

Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg vil gerne takke Folketingets partier for nogle konstruktive forhandlinger og en god løsning gennem sygedagpengesystemet. Medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende bliver nu sikret forsørgelse, så de trygt kan blive hjemme fra arbejde under genåbningen af Danmark. Det er utroligt vigtigt, at de ikke føler sig presset til at gå på arbejde eller sige deres job op i denne svære tid. Jeg sætter stor lid til, at arbejdsgiverne tager medansvar og sørger for størst mulig tryghed for de medarbejdere, som ikke kan være fysisk på arbejde, fordi det vil sætte deres eget eller nærmestes liv på spil. 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer, at vi bedre kan beskytte den gruppe af mennesker, der er særligt udsatte og særligt sårbare i denne tid. Nu giver vi arbejdsgiverne midlertidig sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe, samtidig med at vi har sikret, at lønmodtagerne får ret til sygedagpenge. Dermed beskytter vi lønmodtagerne, samtidig med at vi holder hånden under deres arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- DF støtter ordningen, da den både hjælper dem, der er i risikogruppen, og dem, der bor sammen med en i risikogruppen, og at den desuden også hjælper, hvis man har børn under 18 år i risikogruppen. DF havde helst set, at det havde været med i lønkompensationsordningen, men accepterer at det er blevet en løsning i sygedagpengesystemet.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- Selvom vi genåbner Danmark, så er virussen stadig i landet. Og for rigtig mange mennesker er det præcist lige så farligt at få corona i dag, som det var for to måneder siden. Dem skal vi beskytte. De skal også være trygge ved genåbningen af Danmark. Og den tryghed bidrager denne aftale til. Jeg er særligt glad for, at aftalen ikke kun dækker dem, der selv er i risikogruppen, men også deres pårørende. Det har været en vigtig prioritet for Radikale Venstre.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Udsatte mennesker, som frygter at blive ramt af sygdommen, får nu lidt tryghed og sikkerhed. Langt om længe er der også fundet en løsning for de pårørende.

Arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb (EL):

- Det er godt, at vi langt om længe har fået spændt et sikkerhedsnet ud under sårbare lønmodtagere, som ikke kan møde på arbejde, fordi de selv eller deres pårørende er i en risikogruppe. Det har vi og de sårbare grupper kæmpet for, siden de første hjælpepakker så dagens lys. Man skal ikke vælge mellem helbred og økonomi. I Enhedslisten havde vi gerne set, at denne aftale gav endnu mere økonomisk tryghed for sårbare lønmodtagere. Med aftalen vil mange mennesker stadig kun få dækket halvdelen af deres indkomst, fordi ydelsen er på niveau med sygedagpenge. I Enhedslisten arbejder vi for at skabe bedre forhold for alle, der er uden for arbejdsmarkedet, uanset om det skyldes sygdom, ledighed, eller fordi man er i en særlig risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (KF):

- For Det Konservative Folkeparti er det glædeligt, at vi i dag kan hjælpe nogle af vores hårdt pressede virksomheder. For hvis der ikke er virksomheder på den anden side af denne krise, vil der være rigtig mange danskere, der mister deres job. Det skal vi for alt i verden undgå. Derfor er vi glade for, at vi i dag bl.a. sikrer, at virksomhederne har midlertidigt ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen (NB):

- I takt med Danmark åbner mere op, så er det vigtigt, at der sikres rammer og muligheder for de personer på arbejdsmarkedet, som stadig har behov for at passe ekstra på. Denne aftale imødekommer nogle af disse udfordringer.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Endelig! Nu kan mennesker, der er i risikogruppen for corona-virus friholdes fra deres arbejde. Og det gælder også, hvis de har pårørende derhjemme, der er sårbare.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Der er rigtig mange, der kæmper med sygdomme og i disse tider er bange for at blive smittet med Covid-19 og derfor bekymret for at gå på arbejde. Den bekymring kan vi godt forstå, og derfor er det vigtigt at sikre, at disse mennesker føler sig trygge. Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet, at fastholde så mange mennesker på arbejdspladsen som muligt, og vil derfor opfordre arbejdsgiverne til at indrette arbejdspladsen med det hensyn at passe på de mennesker, der forsat gerne vil blive på arbejdsmarkedet.

 

Faktaboks: Risikogruppen

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

  • Høj alder

o   Personer over 70 år og særligt personer over 80 år

o   Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

  • Overvægt

o   Personer med BMI over 35

o   Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

  • Nedsat immunforsvar, fx

o   Medfødt eller erhvervet

o   Immunhæmmende behandling

  • Følgende sygdomme og tilstande

o   Svær hjertekarsygdom

o   Svær eller alvorlig lungesygdom

o   Kræftsygdomme

o   Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

o   Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer

o   Diabetes, der er dårligt reguleret

o   Fremskreden demenssygdom

o   Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Du kan læse aftaleteksten her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 202021.9.2020 09:37:42 CESTPressemeddelelse

I juli 2020 var der 2.747.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juni svarende til 0,6 pct. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Der var 19.000 flere private ansatte og 4.000 færre offentligt ansatte. Det er 56.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at der i juli kom hele 15.000 flere i job, og beskæftigelsen steg for anden måned i træk. Derudover kan vi se, at der også bliver slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen. Det tyder på, at hjælpen til lønmodtagere og virksomheder, som fx lønkompensation, har virket efter hensigten. - Men arbejdsmarkedet er fortsat stærkt påvirket af cor

Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige20.9.2020 08:03:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev for nyligt enige om at give forældre, der har hjemsendte børn som følge af covid-19, mulighed for at få barselsdagpenge. Forslaget omfatter forældre til børn, der hjemsendes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Aftalen henvendte sig i første omgang alene til lønmodtagere, men nu fremsættes lovforslaget, der både omfatter lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af dem har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de har mulighed for at bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barnets 1. og 2. sygedag. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi nu kan give de forældre, som

Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser16.9.2020 06:33:44 CESTPressemeddelelse

Under corona-krisen har jobcentrene kunnet afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket. Den mulighed forlænger regeringen nu indtil 31. december, så jobcentrene og a-kasserne kan fortsætte med den praksis, hvis der er behov. Muligheden for at afholde virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams, der bl.a. behandler sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, bliver også forlænget. Regeringen vil desuden forlænge muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Corona-virusset er desværre fortsat iblandt os, og vi skal hele tiden sikre, at vi gør, hvad vi kan for at holde den nede, både nationalt og lokalt. Her er de digitale samtaler en god mulighed for at undgå f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum