Beskæftigelsesministeriet

Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

Del

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Regeringen og Folketingets partier er enige om en løsning i sygedagpengesystemet, så personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og pårørende er sikret forsørgelse, hvis de bliver hjemme under genåbningen af Danmark.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.  

Aftalepartierne har i en tidligere aftale afsat en reserve 200 millioner kroner til ordningen.

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare.

Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg vil gerne takke Folketingets partier for nogle konstruktive forhandlinger og en god løsning gennem sygedagpengesystemet. Medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende bliver nu sikret forsørgelse, så de trygt kan blive hjemme fra arbejde under genåbningen af Danmark. Det er utroligt vigtigt, at de ikke føler sig presset til at gå på arbejde eller sige deres job op i denne svære tid. Jeg sætter stor lid til, at arbejdsgiverne tager medansvar og sørger for størst mulig tryghed for de medarbejdere, som ikke kan være fysisk på arbejde, fordi det vil sætte deres eget eller nærmestes liv på spil. 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer, at vi bedre kan beskytte den gruppe af mennesker, der er særligt udsatte og særligt sårbare i denne tid. Nu giver vi arbejdsgiverne midlertidig sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe, samtidig med at vi har sikret, at lønmodtagerne får ret til sygedagpenge. Dermed beskytter vi lønmodtagerne, samtidig med at vi holder hånden under deres arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- DF støtter ordningen, da den både hjælper dem, der er i risikogruppen, og dem, der bor sammen med en i risikogruppen, og at den desuden også hjælper, hvis man har børn under 18 år i risikogruppen. DF havde helst set, at det havde været med i lønkompensationsordningen, men accepterer at det er blevet en løsning i sygedagpengesystemet.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- Selvom vi genåbner Danmark, så er virussen stadig i landet. Og for rigtig mange mennesker er det præcist lige så farligt at få corona i dag, som det var for to måneder siden. Dem skal vi beskytte. De skal også være trygge ved genåbningen af Danmark. Og den tryghed bidrager denne aftale til. Jeg er særligt glad for, at aftalen ikke kun dækker dem, der selv er i risikogruppen, men også deres pårørende. Det har været en vigtig prioritet for Radikale Venstre.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

- Udsatte mennesker, som frygter at blive ramt af sygdommen, får nu lidt tryghed og sikkerhed. Langt om længe er der også fundet en løsning for de pårørende.

Arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb (EL):

- Det er godt, at vi langt om længe har fået spændt et sikkerhedsnet ud under sårbare lønmodtagere, som ikke kan møde på arbejde, fordi de selv eller deres pårørende er i en risikogruppe. Det har vi og de sårbare grupper kæmpet for, siden de første hjælpepakker så dagens lys. Man skal ikke vælge mellem helbred og økonomi. I Enhedslisten havde vi gerne set, at denne aftale gav endnu mere økonomisk tryghed for sårbare lønmodtagere. Med aftalen vil mange mennesker stadig kun få dækket halvdelen af deres indkomst, fordi ydelsen er på niveau med sygedagpenge. I Enhedslisten arbejder vi for at skabe bedre forhold for alle, der er uden for arbejdsmarkedet, uanset om det skyldes sygdom, ledighed, eller fordi man er i en særlig risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (KF):

- For Det Konservative Folkeparti er det glædeligt, at vi i dag kan hjælpe nogle af vores hårdt pressede virksomheder. For hvis der ikke er virksomheder på den anden side af denne krise, vil der være rigtig mange danskere, der mister deres job. Det skal vi for alt i verden undgå. Derfor er vi glade for, at vi i dag bl.a. sikrer, at virksomhederne har midlertidigt ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe.

Beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen (NB):

- I takt med Danmark åbner mere op, så er det vigtigt, at der sikres rammer og muligheder for de personer på arbejdsmarkedet, som stadig har behov for at passe ekstra på. Denne aftale imødekommer nogle af disse udfordringer.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Endelig! Nu kan mennesker, der er i risikogruppen for corona-virus friholdes fra deres arbejde. Og det gælder også, hvis de har pårørende derhjemme, der er sårbare.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Der er rigtig mange, der kæmper med sygdomme og i disse tider er bange for at blive smittet med Covid-19 og derfor bekymret for at gå på arbejde. Den bekymring kan vi godt forstå, og derfor er det vigtigt at sikre, at disse mennesker føler sig trygge. Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet, at fastholde så mange mennesker på arbejdspladsen som muligt, og vil derfor opfordre arbejdsgiverne til at indrette arbejdspladsen med det hensyn at passe på de mennesker, der forsat gerne vil blive på arbejdsmarkedet.

 

Faktaboks: Risikogruppen

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

  • Høj alder

o   Personer over 70 år og særligt personer over 80 år

o   Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

  • Overvægt

o   Personer med BMI over 35

o   Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

  • Nedsat immunforsvar, fx

o   Medfødt eller erhvervet

o   Immunhæmmende behandling

  • Følgende sygdomme og tilstande

o   Svær hjertekarsygdom

o   Svær eller alvorlig lungesygdom

o   Kræftsygdomme

o   Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

o   Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer

o   Diabetes, der er dårligt reguleret

o   Fremskreden demenssygdom

o   Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Du kan læse aftaleteksten her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

Stort fald i beskæftigelsen i marts20.5.2020 11:27:32 CESTPressemeddelelse

Corona-krisen satte sit tydelige præg på arbejdsmarkedet i marts måned. Den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse faldt fra februar til marts med omkring 3.300 fuldtidspersoner, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Faldet kan blive opjusteret som følge af registreringsefterslæb. Der er normalt tale om en stigning i den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse fra februar til marts. Tager man højde for sæsonudsving og forventet efterregistrering, faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 27.600 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,2 procent. Målingen fra STAR opgør det samlede antal timer, de enkelte personer har arbejdet. Dermed afviger målingen fra de tal, som Danmarks Statistik offentliggør hver måned, som omfatter alle personer, der har været i job i marts og altså ikke tager højde for antallet timer i beskæftigelse. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Vi kan se på de daglige tal, at der lige nu er knap 50.000 flere led

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum