Udenrigsministeriet

Bred aftale om styrkelse af dansk diplomati

Del

Partierne bag det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik er enige om at styrke Danmarks diplomatiske kampkraft med i alt 110 mio. kr. de kommende to år.

Som led i det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik blev aftalepartierne enige om at afsætte flere midler til blandt andet forhøjet beredskab, aktuelle økonomiske ubalancer i forsvaret og styrket diplomati. Bag aftalen står Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservativt Folkeparti.

Partierne er i dag blevet enige om, at der på baggrund af det nationale kompromis skal tilføres 110 mio. kroner til dansk diplomati over de næste to år. Konkret skal dansk diplomati styrkes med 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023.

Partierne er blandt andet blevet enige om at afsætte midler til, at Udenrigsministeriet kan iværksætte følgende initiativer:

-      Løft af Danmarks ambassader i Ukraine, Baltikum, Balkan og Central- og Østeuropa, herunder i Bukarest med henblik på indsatsen i forhold til Moldova. Herudover åbning af ny ambassade i Georgien. Det tilsvarende geografiske område vil også blive styrket i Udenrigsministeriet i København. Dette vil understøtte de militære indsatser og øge samarbejdet med landene i vores østlige nærområde.

-      Styrket tilstedeværelse ved Danmarks repræsentationer i USA, NATO og EU. De tilsvarende enheder i Udenrigsministeriet i København vil også blive styrket. Dertil større tilstedeværelse i FN’s sikkerhedsarbejde. Dette vil øge Danmarks bidrag til det transatlantiske og europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed.

-      Styrket kriseberedskab for Udenrigsministeriet i København. Dette indebærer bl.a. etablering af et stående kriseberedskab i Udenrigsministeriet, som det blev anbefalet i den fælles myndighedsevaluering af evakueringen fra Afghanistan.

-      Forbedret cyber- og informationssikkerhed i Udenrigsministeriet og på danske repræsentationer.

-      Styrkelse af Udenrigsministeriets arbejde med våbenkontrol, nedrustning og ikke-spredning.

-      Nye midler til Freds- og Stabiliseringsfonden for at kunne styrke dansk støtte til stabiliserings- og genopbygningsindsatser.

I overensstemmelse med Nationalt Kompromis om dansk sikkerhedspolitik vil regeringen inden udgangen af 2023 tage initiativ til drøftelser om erfaringerne med de styrkede diplomatiske indsatser parallelt med drøftelserne om det kommende forsvarsforlig, ligesom partierne vil blive inviteret til drøftelser om Danmarks fortsatte store støtte til og engagement i Ukraine med henblik på bl.a. stabilisering, genopbygning og energiuafhængighed af Rusland.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

”Ruslands brutale krig mod Ukraine har skabt en mere usikker og uforudsigelig verden. Det kalder på flere diplomatiske muskler, så vi kan gøre Danmarks indflydelse gældende og værne om danske værdier og interesser. Med aftalen får vi flere danske diplomater særligt i frontlinjestaterne i Østeuropa, hvor der virkelig er brug for dem. Samtidig styrker vi også vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske tilstedeværelse i FN, EU og i Washington. Det er et stærkt signal om, at Danmark er parat til at gøre vores del i det styrkede udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde i Vesten. Og jeg vil gerne takke partierne bag aftalen for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb.”

Kontakt: Fung. pressechef for udenrigsministeren Sissel Christine Søe: 51 83 74 14 eller pressevagten@um.dk


Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V):

”Putins krig i Ukraine kalder på, at vi styrker Danmarks tilstedeværelse i de lande, der især er truet af Putin. I Venstre har vi arbejdet hårdt for at styrke vores diplomatiske tilstedeværelse i Kaukasus med en ambassade i Georgien, der er delvist besat af Rusland. Vi glæder os over, at vi nu opretter en ambassade i Georgien. På samme måde er vi glade for, at vi med aftalen styrker den diplomatiske indsats i Moldova via ambassaden i Bukarest i Rumænien, som Venstre også har arbejdet for i forhandlingerne. Det er også positivt, at vi styrker vores diplomatiske tilstedeværelse på en række andre ambassader i Central- og Østeuropa, Baltikum, Balkan og ikke mindst i Ukraine, der både skal medvirke til, at Danmark kan opbygge bedre kendskab til udfordringerne i området, og det danske diplomati kan respondere effektivt på en øget russisk aggression mod dets nabolande. Danmark skal stå imod Putin, og vi skal ruste os til en ny udenrigspolitisk virkelighed – derfor er aftalen her så vigtig.”

Kontakt: Michael Aastrup, tlf. 6162 4225


Forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen (SF):

”En central del af det nationale kompromis om Danmarks forsvar og sikkerhed handlede for SF om en oprustning af vores diplomati. Det leverer vi nu de første skridt på. Jeg er særligt glad for en opgradering af vores repræsentation i Bruxelles, som er én af de mindste i EU.

I en mere usikker verden er der brug for et styrket diplomati – både med allierede og med modstandere. Koordineringen er vigtig, og jeg synes EU har vist styrken i sammenhold og resolutte reaktioner over for Rusland, men det er et kæmpe arbejde at forberede og tilrettelægge. Som arena er EU den vigtigste for Danmark, og jeg ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning, at vi opruster i Bruxelles.”

Kontakt: Anne Valentina Bertelsen, tlf. 6162 3068 – anne.bertelsen@ft.dkUdenrigsordfører Martin Lidegaard (RV):

”Vi er glade for at få dette substantielle løft af dansk diplomati, som vi har kæmpet for i mange år, ikke mindst den nye ambassade i Georgien. Når det er sagt, havde vi klart gerne set et større løft. Derfor noterer vi os også, at vi har aftalt at komme tilbage til spørgsmålet igen allerede i dette efterår i forbindelse med det nye forsvarsforlig og genopbygningen af Ukraine.”

Kontakt: Martin Lidegaard, tlf. 6162 4618 – martin.lidegaard@ft.dk

 

Udenrigsordfører Marcus Knuth (K):

”Konservative er utrolig glade for, at vores Nationale Kompromis inkluderer et så substantiel løft af vores udenrigstjeneste. Det betyder især meget for os, at vi nu styrker vores tilstedeværelse i Baltikum og Østeuropa, hvilket harmonerer rigtig fint med det danske militære samarbejde i vores østlige nærområde. Desuden er vi glade for, at vores ønske om åbningen af en dansk ambassade i Georgien er blevet imødekommet, da ambassaden vil blive del af et vigtigt europæisk engagement i Kaukasus.”

Kontakt: Marcus Knuth, tlf. 6162 4475 – marcus.knuth@ft.dkUdenrigsordfører Annette Lind (S):

”Vi danskere er ikke bange for at tage ansvar og søge medindflydelse i verden. Det er der bestemt brug for i kølvandet på Putins aggression, hvor også Østersøen har fået en helt anden udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning. Danmarks vilje til diplomati har en bred kreds af partier bekræftet med den her aftale, der øger Danmarks diplomatiske armkræfter over en bred kam fra Washington, EU, FN og i Østeuropa. Og så er jeg særligt glad for, at vi nu styrker cybersikkerheden i udenrigstjenesten. Det er et vigtigt tiltag der peger fremad og som ruster Danmark bedre mod nutidens udenrigs- og sikkerhedspolitiske trusler.”


Kontakt: Annette Lind, tlf. 6162 5182 – annette.lind@ft.dk

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum