Region Hovedstaden

Brandøvelsespladser undersøges for PFOS

Del

Region Hovedstaden går nu i gang med at lave boringer på 10 tidligere brandøvelsespladser, hvor der har været brugt brandskum med PFOS, for at afklare, om jord og grundvand kan være forurenet.

På brandøvelsespladserne har der været brugt brandskum med stoffet PFOS, og der er derfor risiko for, at jord og grundvand kan være forurenet. Den risiko skal nu afklares.

Regionen undersøger pladserne ved at lave boringer ned i jorden og udtage prøver af jord og grundvand, der analyseres for en række stoffer, bl.a. PFOS.

- Vi ser vi med stor alvor på forurening med PFOS og den sundhedsrisiko, der er forbundet med stoffet. Og vi er nu klar til at undersøge de første 10 pladser for at få vished for, om der er forurenet eller ej, fortæller Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Brandøvelsespladser i Region Hovedstaden
Forud for den indsats, der nu sættes i gang, har Region Hovedstaden gennemgået og vurderet oplysninger om flere end 200 grunde og fundet frem til 41 tidligere og nuværende brandøvelses­pladser, hvor der kan være brugt brandskum med PFOS.

I samarbejde med kommuner, Forsvaret, Miljøstyrelsen og med tip fra borgere har regionen efterfølgende indsamlet yderligere materiale om, de aktiviteter og stoffer, der har været brugt på de enkelte pladser.

- Der er tale om et omfattende og tidskrævende arbejde, hvor vi bl.a. har set på luftfoto, gamle kort og gennemgået materiale fra kommunernes arkiver. Alt sammen for at kunne tilrettelægge undersøgelserne bedst muligt i forhold til, hvor der skal bores, udtages prøver og hvilke stoffer, der skal undersøges for, siger Line Ervolder, (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Nu starter undersøgelserne af de første 10 pladser, og i løbet af 2022 forventer regionen at igangsætte undersøgelser på yderligere 20 pladser.

Fokus på PFOS
Stoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter en gruppe borgere i Korsør har spist kød fra kvæg, som har græsset tæt på byens brandskole. Kødet indeholdt PFOS fra det brandskum, der i årevis har været brugt på brandskolen og flere borgere har i dag forhøjede indhold af PFOS i blodet.

Alle grundejere på de brandøvelsespladser, der er kendskab til i Region Hovedstaden, er orienteret om, at deres grund er med på listen over brandøvelsespladser, og at de skal være opmærksomme på, at jorden kan være forurenet. De få steder i Region Hovedstaden, hvor der har været græssende dyr på eller tæt ved brandøvelses­pladser, har kommunen og Naturstyrelsen orienteret forpagtere af arealerne om risikoen for forurening med PFOS .

- Hvis der er borgere her i regionen, der er bekymrede for, om de kan være påvirket af PFOS, skal de kontakte deres egen læge, udtaler Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Resultatet af undersøgelserne
Resultatet af de første undersøgelser forventes klar i sensommeren 2022. Herefter tager Region Hovedstaden stilling til, hvad der videre skal ske. På regionens hjemmeside findes mere information om brandøvelsespladserne. Her vil regionen også informere om resultaterne af undersøgelserne.

Fakta

  • PFOS er et af mange fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS. Stofferne er gode til at sky vand og fedt, og har derfor været anvendt mange steder. Stofferne er svære at nedbryde, hvilket betyder, at de ophobes i miljøet, dyr og mennesker, hvor kroppen er meget lang tid om at udskille stoffet.
  • PFOS er under mistanke for at kunne give en lang række sundhedsproblemer. Al brug af stoffet har været forbudt siden 2011.
  • Region Hovedstaden bruger årligt 140 mio. kr. på at opspore, undersøge og oprense foru­renede grunde.

Yderligere information hos:

  • Region Hovedstaden, Formand for miljø- og klimaudvalget Line Ervolder (C), Telefon 50 80 26 36
  • Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Enhedschef Tina Pedersen, Telefon 29 77 95 61
  • Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, kommunikationskonsulent, Signe Fuglsang Midtgaard, Telefon 51558807
  • Region Hovedstadens hjemmeside https://regionh.dk/5oz
  • Spørgsmål og svar om PFAS på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/Viden/Miljoe/Miljoe-og-sundhed/PFAS

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Eksperter i brystkræft samles: Skandinaviens største enhed skal skabe samlede patientforløb i Region Hovedstaden18.5.2022 13:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Herlev og Gentofte Hospital har indviet en ny samlet Afdeling for Brystundersøgelser. Dermed er endnu et skridt taget i samlingen af regionens udredning og kirurgiske behandling af brystkræft i Gentofte, som bliver hjemsted for Skandinaviens største enhed for brystdiagnostik og -kirurgi. Målet er at skabe et fagligt fyrtårn til gavn for patienterne.

Genfødte hospitalshaver skaber fredfyldte rum for patienter og byens borgere9.5.2022 10:19:17 CEST | Pressemeddelelse

Den 10. maj 2022 genindvies de Helende Haver på Bispebjerg Hospital. Haverne er restaureret takket være en donation på 35 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Nu kan patienter, medarbejdere og forbipasserende atter gå en tur mellem blomstrende staudebede eller tage pause på bænken under pergolaen. Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg er nænsomt restaureret til glæde for alle, der besøger hospitalet. Hospitalets Helende Haver blev etableret for over 100 år siden. Den 10. maj 2022 bliver de indviet på ny med besøg fra blandt andet Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, bestyrelsesformand for Den A.P. Møllerske Støttefond, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S). Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 35 mio. kr. til revitaliseringen af haven. For Fonden har det været væsentligt at støtte op om de fredfyldte haveoaser, som er et kærkomment og meningsfyldt bidrag til patienternes heling og beskyttelsen af de store fredningsværdier. Lindring af sjælen Patienthaverne er oprindeligt anlagt a

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum