Børnenes statsminister hælder benzin på bålet

Del

Som forældre til nuværende elever på Herlufsholm skole og gymnasium ønsker vi at rette en appel til medier og politikere omkring deres reaktioner på TV2's udsendelse ”Herlufsholms Hemmeligheder”, der blev bragt den 5. maj 2022.

Vi føler naturligvis med enhver elev, der måtte have oplevet grænseoverskridende adfærd. Uanset om det måtte have fundet sted på Herlufsholm eller en hvilken som helst anden uddannelsesinstitution.

Børn og unge har krav på tryghed, og vi har aldrig tvivlet på, at Herlufsholm er et trygt sted både for de yngste elever i 6. klasse og de næsten voksne 3.g'ere. En tryg atmosfære udelukker dog ikke, at nogle personer kan blive overfaldet, mobbet eller krænket. Det ved enhver, der bor i trygge Danmark.

Vi ser ingen usund kultur på Herlufsholm. Vi fornægter ikke, at der har fundet mobning, krænkelser og vold sted på skolen. Men vi må insistere på, at dette er enkeltstående tilfælde og ikke resultat af en kultur. I hvert fald ikke en kultur på Herlufsholm.

Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som bliver påvirket af den forråelse, de udsættes for i medierne og på de sociale medier. Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som mangler værktøjer til at håndtere deres aggressioner eller mindreværd. Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som gør andre ondt.

Ingen andre skoler har dog skullet opleve, at selveste landets statsminister på sin Facebookvæg fordømmer ledelsen og benytter så stærk en vending som "utilgiveligt" på baggrund af en tv-udsendelse. Også Undervisningsministeren kommunikerer via Facebook og kalder det for "det alvorligste" hun har "har set i årtier", og bekendtgør, at hun efter udsendelsen nu håber at komme igennem med sit politiske forslag at forbyde præfektordningen, som er en hjørnesten på vores børns skole.

Begge ministre udsendte deres ultimative budskaber allerede morgenen efter, TV2 havde bragt udsendelsen. Statsministeren har selv sine kampe med pressen, men i denne sag må vi forstå, at hun stoler 100% på TV2's version af sandheden og ikke har brug for yderligere information eller eftertanke.

Vi kunne have ønsket, at de to ministre havde haft mindre travlt med at fordømme vores børns skole. Men de skød uden tøven med de skarpeste våben, en politiker har: fordømmelse. Med alle de ubehagelige konsekvenser, det nu får for skolen og dens elever og vores børn.

Ingen skole i Danmark har næppe været mere åben over for pressen end Herlufsholm. Samme tv-station, som nu har slagtet skolens renomme, havde i 2018-2019 stor succes med dokumentarserien "Herlufsholm for livet" i 8 dele. TV2 Øst bragte i 2015 en dokumentarserie og Herlufsholm i 10 dele, og i 2014 bragte DR Ultra en udsendelse fra Sofie Lindes besøg hos en elev på skolen.

Ville en skole med en syg kultur, som den ønskede at skjule, i så stort et omfang invitere journalister og kamerafolk til at færdes på skolen og lave interviews med eleverne? Spørg jer selv om det, kære ministre. Spørg også jer selv om, hvorfor en tidligere spindoktor i jeres regering deltager som central kilde i den udsendelse, I så hurtigt konkluderer på? Vi vil gerne høre jeres svar.

Vores børn går fra i dag ikke længere med deres skoleuniform, når de færdes uden for skolens område, på grund af overfald og trusler. Det har de fået forbud mod, for deres egen sikkerheds skyld. Sådan går det, når tv-udsendelser skaber fordømmelse, og når børnenes statsminister og hendes regering hælder benzin på bålet.

/ En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole

Kontakter

Tenna Weng Pedersen
Phone +45 2624 2179
tennawp@gmail.com

Vedhæftede filer

Information om En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole

En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole