Herlufsholm-forældre påpeger fejl og efterlyser flere undersøgelser

Del

Forældre og elever fra Herlufsholm bliver til stadighed bombarderet fra alle kanter og afkrævet  stillingtagen til en næsten endeløs række af spørgsmål, der baserer sig på alt fra almindelig sund fornuft til rygter uden hold. At dokumentaren har belyst et emne er ikke ensbetydende med, at den har skabt overblik.

Mange har været hurtige på tasterne med stærke og fordømmende meninger. Udtryk som "sadistisk kultur", "bizar voldsfabrik", "bøddelfabrik", "tavshedskultur", "nedlukning nødvendig" mm. præger den offentlige debat, mens få taler saglighedens sag og stiller spørgsmålstegn ved den mistænkeliggørelse og udskamning, som børn og unge samt deres forældre pt. oplever.  

Som alle andre ansvarlige forældre tager vi naturligvis skoleelevers trivsel dybt alvorligt og støtter til fulde op omkring alle undersøgelser, tilsyn, whistleblowerordninger, tv-dokumentarer og andre presseindsatser, som på saglig vis beskæftiger sig med dette vigtige emne. Alle børn i Danmark har krav på et trygt og godt skolemiljø, trivsel må ikke være et privilegium.

Derfor hilser vi de uvildige undersøgelser velkommen, som er igangsat henholdsvis af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og af Herlufsholms bestyrelse. Vi konstaterer desuden med glæde, at der er politisk vilje til at undersøge elevtrivslen på hele kostskoleområdet og så gerne en endnu bredere undersøgelse af trivslen blandt elever i Danmark.

Det er afgørende for den fælles forståelse for, hvilke udfordringer der skal imødegås, og det er afgørende for den videre politiske proces, at sagligheden bliver lagt til grund for det fremadrettede arbejde. TV2's dokumentar har øget offentlighedens fokus på elevtrivsel, men hvorvidt den har bragt de rette konklusioner på bordet er et andet spørgsmål.

Et par eksempler herunder viser, at dokumentaren på det saglige plan lader meget tilbage at ønske. 

 1. TV2-dokumentaren benytter sig i hovedsagen af anonyme kilder, hvor ikke blot navn er hemmeligholdt, men også oplysninger om i hvilken periode de pågældende kilder gik på skolen, og hvorvidt de var kost- eller dagelever er holdt hemmelige. Det betyder, at det er helt umuligt at vide, hvorvidt der tales om en fjern fortid, som ingen ønsker tilbage. Kun i ganske få tilfælde pointerer TV2 selv, at der er tale om udsagn fra de seneste år,
 2. En central kilde i dokumentaren var kun indskrevet på skolen i ca. 3 måneder og var i en kortere periode fysisk til stede på skolen. 
 3. En anden central kilde, der står frem, er en kendt kritiker af skolen, der udtrådte efter 9. klasse på Herlufsholm tilbage i 1992, altså forrige århundrede.
 4. En kilde fortæller om en "Herluf Fond", som finansierer skolen, der ganske enkelt ikke findes. 
 5. En central ekspertkilde ved intet andet om Herlufsholm, end det TV2 selv har fortalt ham. Ikke desto mindre tillægges denne kilde autoritet til at kunne konkludere, at skolen har en "voldskultur".
 6. I dokumentaren fremgår det, at TV2 har haft kontakt til knap 50 tidligere elever, men alligevel har TV2 i flere tilfælde tilsyneladende ikke kunnet kontakte de forurettede elever og foretrukket at lade episoder blive beskrevet med andenhåndsudsagn.

Børn og unges trivsel er for vigtig en sag, både for Herlufsholm og alle andre skoler, til at den må blive vurderet og behandlet ud fra et medieprodukt, som ikke er udført under et myndighedsansvar. Vi ser frem til de igangsatte uvildige undersøgelser og håber, at de i lyset af den aktuelle fordømmelses-stemning vil blive gennemført så hurtigt, det overhovedet lader sig gøre at gennemføre dem med sagligheden i behold. 

Vi håber, at der desuden vil være et ønske om at styrke sagligheden ved at udvide det allerede igangsatte undersøgelsesarbejde, fx. ved:

 1. En hurtigtarbejdende og uvildig sammenlignende undersøgelse af elevtrivsel på alle kost-gymnasier og dag-gymnasier, hvor samme tidsperiode ligger til grund for at sikre fuld sammenlignelighed.
 2. En saglig efterprøvelse af de konkrete kilde-udsagn om Herlufsholm, der bringes frem i dokumentaren med indhentning af vidner og anden supplerende dokumentation.
 3. En (anonymiseret) uvildig gennemgang af alle kildehenvendelser samt optagelser benyttet til dokumentaren med henblik på at skabe overblik over det reelle omfang af episoder samt i hvilke tidsperioder, de er foregået. Herunder også i hvilket omfang, de er foregået i kostskoleregi, sovesale og mellem elever på forskellige klassetrin. Herunder også inddragelse af en række elevudsagn indhentet på en måde, der sikrer repræsentative data.
 4. En tilbundsgående undersøgelse af alle beskyldninger om voldtægt blandt elever på Herlufsholm og andre gymnasier. Dette emne er så vigtigt for alle implicerede parter, at det bør undersøges separat.
 5. En tilbundsgående analyse af sammenhængen mellem det faktum, at karaktergennemsnittet for Herlufsholms elever er over landsgennemsnittet set i forhold til dokumentarens konklusion om dårlig elevtrivsel.
 6. En tilbundsgående analyse af sammenhængen mellem den lavere elevtrivsel i 2020, hvor elever var væk fra skolen i store dele af året, og den stigende trivsel ved tilbagekomst på skolen, jævnfør den seneste trivselsundersøgelse. 

Den offentlige samtale og ikke mindst den politiske proces omkring dette emne fortjener høj saglighed. Vi ser frem til, at sagligheden kommer på banen og skaber fundament for bæredygtige løsninger for alle. 

/ En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm

 

Kontakter

Titus Gylvin
Tlf. +45 2910 5171
Mail: titus.gylvin@gmail.com

Information om En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole

En bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm SkoleHiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye