Udenrigsministeriet

Børn af fremmedkrigere: Regeringen, V, SF, RV, KF & LA enige om nedsættelse af en ny hurtigtarbejdende taskforce

Del

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om følgende:

Børn af fremmedkrigere

Situationen i lejrene er under fortsat forværring. Sikkerheden og sundhedsforholdene er dårlige, og der er omfattende mangel på basale ydelser, herunder medicin, sundhedsydelser og rent drikkevand. Denne udvikling rammer børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i deres aktuelle situation, særligt hårdt. Samtidig forøges radikaliseringsrisikoen, jo længere tid børnene opholder sig i lejrene.

Der etableres derfor en hurtigtarbejdende tværministeriel ”Task Force Evakuering,” der senest den 15. maj 2021 skal have afdækket, om evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, udarbejdet konkrete modeller herfor og taget relevante skridt til forberedelse af evakueringer. Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt.

Task forcen tilknyttes en referencegruppe med deltagelse af relevante danske humanitære organisationer, og task forcens forslag til modeller vil blive genstand for en offentlig høring.

Så snart resultatet af arbejdet i task forcen foreligger, vil regeringen tage initiativ til fornyede politiske konsultationer om den samlede håndtering af de danske børn i lejrene.

Parallelt med arbejdet i task forcen vil regeringen igangsætte tiltag, der på kortere sigt kan medvirke til at forbedre børnenes vanskelige vilkår i lejrene.

Den eksisterende myndighedsgruppe, som belyser konkrete, individuelle sager om eventuel medicinsk evakuering af børn, fortsætter sit arbejde parallelt med task forcen.

Regeringen vil sikre, at Folketinget modtager de nødvendige oplysninger til brug for stillingtagen til sagen. 

Voksne fremmedkrigere, der har tilsluttet sig en kamp imod vores demokratiske værdier om frihed og lighed, er uønskede i Danmark.

 _______________________________________________________________________________

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), udtaler: 

”Det er klart for enhver, at vi kommer fra forskellige udgangspunkter i den her sag. Men dét, vi alle har til fælles, på tværs af standpunkter ift. forældrene er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Dét fælles ønske, er vi nu blevet enige om at udmønte i en række tiltag der kan hjælpe børnene både på kort og længere sigt.”
 
Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører V, udtaler:
“Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil se på at undersøge, hvordan vi kan hjælpe børnene, men vi vil under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte have forældrene til Danmark, så der er ikke noget ændret for os.”
 
Pia Olsen Dyhr, formand SF, udtaler:
“Jeg er lettet over, at Danmark tager ansvar og begynder arbejdet for at hente sine egne børn hjem fra Syrien. Børn skal ikke vokse op bag ståltråd - de har ret til tryghed og sikkerhed. Intet barn skal betale for sine forældres forbrydelser.”
 
Sofie Carsten Nielsen, politisk leder Radikale Venstre, udtaler:
“Nu tager vi første skridt mod at få de danske børn i syriske fangelejre hjem til Danmark. Vi er glade for, at det var muligt at rykke regeringen og at samle et bredt flertal om at finde veje til at få børnene hjem. Arbejdet med at forberede evakuering kan nu gå i gang. For børn er børn og det er uværdigt for Danmark ikke at handle på den umenneskelige situation, de befinder sig i. Det er også vigtigt for Danmarks sikkerhed, at vi får børnene på dansk jord. Ligesom det tjener vores sikkerhed bedst, at vi får mødrene til Danmark, hvor vi kan retsforfølge dem. Danske statsborgere er Danmarks ansvar. Derfor er det vigtigt med den individuelle vurdering af hver enkel familie. Vi vil holde regeringen fast på handling, og på at konventioner overholdes.”
 
Naser Khader, rets- og udenrigsordfører Det Konservative Folkeparti, udtaler:
“Vi støtter en undersøgelse af, om nogle af børnene kan hjælpes efter en individuel vurdering. Forældrene har valgt Danmark fra, og deres billet til kalifatet var en enkeltbillet. Det er dog også vigtigt for os at understrege, at når task forcen kommer tilbage med dens vurderinger, skal den endelige beslutning om børnene være en politisk beslutning. Vi sætter også pris på, at regeringen har taget imod Konservatives forslag om at igangsætte iniativer, der kan forbedre forholdene for børnene i lejrene her og nu.”
 
Alex Vanopslagh, formand Liberal Alliance, udtaler:
“Vi har som retssamfund en forpligtigelse til at hjælpe børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i deres triste situation. Liberal Alliance har derfor foreslået at hente børnene hjem uden mødrene, der hvor det er muligt. Jeg er tilfreds med at regeringen nu tager initiativ til dét.”
 
For yderligere information:

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet