Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Borgmestre i Københavns Kommune: Vi skal handle nu, hvis vi skal sikre velfærden i fremtiden

Del

Der er mangel på arbejdskraft på de store velfærdsområder, og udfordringen bliver kun større i de kommende år. Det slår ny redegørelse fast. Københavnerborgmestre vil handle nu.

Hver dag hjælper social- og sundhedspersonale tusindvis af borgere med pleje, og pædagoger giver byens mindste københavnere en god og tryg start på livet. Men det stigende antal børn og ældre sammenholdt med manglen på arbejdskraft truer velfærden i fremtiden.

Manglen på arbejdskraft på de store velfærdsområder er allerede i dag omfattende, og udfordringen vil kun vokse frem mod 2030. Det slår Københavns Kommune fast i en ny redegørelse. Den store mangel på arbejdskraft vil i høj grad ramme Københavns udsatte, ældre og børn, hvis der ikke findes en løsning.

Redegørelsen sætter en tyk streg under behovet for en fælles indsats, hvis der skal sikres ordentlig velfærd i fremtiden, mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A):

”Det er afgørende, at København også i fremtiden kan sikre nærvær og værdig hjælp til børn, ældre og mennesker, der lever med handicap og udsathed - i respekt for det enkelte menneske. Det kræver, at vi intensiverer indsatsen for at sikre dygtige og kompetente medarbejdere i de kommende år med fokus på arbejdsmiljø, trivsel, efteruddannelse, arbejdstid og løn. Manglen på arbejdskraft er en kæmpe udfordring i hele landet, og vi kan ikke løse alle problemer alene. Derfor er det også vigtigt med initiativer på nationalt plan.”

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) er enig i, at der er nogle strukturelle udfordringer:

”Vi har som resten af landet en kæmpe udfordring med at fastholde og rekruttere personale på socialområdet. Der er nogle strukturelle udfordringer, vi ikke kan løse alene. Men undersøgelsen peger på områder, som vi kan gøre noget ved. Nemlig tidspresset og oplæring. Mange steder er arbejdspresset for højt, og det slider på arbejdsglæden og trivslen. Og så skal der endnu mere fokus på oplæring. Det er ikke nok med introforløb på et par måneder. Der er behov for opfølgning og sparring i de første par år. Her spiller god ledelse en stor rolle. Lederne skal have tid til at lede, støtte og anerkende medarbejderne – særligt de nyuddannede.”

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) peger også på nærvær i ledelsen som et centralt element:

”Ledelse betyder alt, og god ledelse er altafgørende for vores medarbejderes trivsel og arbejdsglæde. Jeg hæfter mig ved, at medarbejderne her peger på, at anerkendelse fra og tillid til nærmeste leder kan være den udløsende faktor for, om man bliver i jobbet eller siger op. Det understreger blot, hvor centralt det er, at vores ledere er godt klædt på til ledelsesopgaven. Vi har allerede en række initiativer i gang, som skal sikre netop den ledelsesmæssige nærhed, der er fundamentet for et godt arbejdsmiljø, forebyggelse af sygefravær - og ikke mindst for at fastholde de dygtige medarbejdere i vores skoler, dagtilbud og klubber. Men undersøgelsen her viser, at god ledelse blot er noget, vi skal have endnu større fokus på fremover.” 

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) fremhæver, at alle gode kræfter skal samles:

”Selv om vi allerede gør rigtig meget for at tiltrække og fastholde medarbejdere, er det slet ikke nok, og her er vi dobbelt udfordrede i København, fordi vores by er rigtig dyr at bo og leve i. Derfor bør Regeringen tage initiativ til at samle alle gode kræfter omkring bordet, så vi i en fart kan få truffet de helt nødvendige beslutninger, som skal sikre, at vi bliver ved med at have medarbejdere nok til at tage vare på vores ældre og udsatte borgere.”

Fakta: 

  • Personalepolitisk Redegørelse 2022 kortlægger udfordringerne med mangel på arbejdskraft inden for velfærdsområderne i Københavns Kommune. Redegørelsen, der er den første af sin slags i Københavns Kommune, viser, at det allerede i dag er vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale.
  • Redegørelsen indeholder 13 konkrete anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune som arbejdsgiver kan imødegå udfordringerne. Anbefalingerne præsenteres tematisk inden for temaerne: Arbejdstid, Arbejdsmiljø og trivsel, Lønforhold, Pendlerforhold og boligsituation, Nye ansatte og Seniorer.
  • Den demografiske udvikling frem mod 2030 med flere ældre og flere børn i 0-6-årsalderen forventes at drive efterspørgslen efter velfærdsuddannede yderligere op. Det resulterer i, at de rekrutteringsudfordringer, der opleves i dag, kun vil blive større frem mod 2030.

Nøgleord

Kontakter

Pressekontakt via pressekonsulent Simon Malte Olesen, tlf.: 29 63 24 20

Vedhæftede filer

Information om Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum