Halsnæs Kommune

Borgmesterens nytårshilsen

Del

Borgmesteren ser tilbage på året, der gik.

Flere lyspunkter i en mørk tid

2021 har på mange måder været et specielt år på både godt og ondt.

Ligesom det foregående år har coronasituationen fyldt rigtig meget. Og selvom corona har ligget som en tung sky over os i snart to år, så tror jeg, det er de færreste, der helt har vænnet sig til de indgreb i hverdagen og til de bekymringer, der naturligt følger med det at leve under en pandemi.

I en tid som denne er det vigtigt, at vi fortsat står sammen, så vi i Halsnæs kommer bedst muligt igennem den mørke tid. Derfor er jeg også glad for, at så mange har valgt at tage imod vaccinen, at I gør brug af de lokale testmuligheder, og at I passer på jer selv og hinanden.

Det er afgørende for, at vi om lidt kan træde ind i 2022 med styrket optimisme. Det er noget, vi alle har brug for. Så tak for det.

Et år i udviklingens tegn

Selvom coronasituationen på mange områder har fungeret som en hæmsko, så har det ikke lagt en dæmper på udviklingen her i Halsnæs. Tværtimod.      

I året der gik har der været gang i alt fra byggeri og byudvikling til styrkelse af vores kommunale tilbud.

Særligt på skoleområdet er der gennem den senere tid sket rigtig meget. Blandt andet kunne vi i foråret tage hul på et helt nyt førskoletilbud, da Mini-SFO´erne åbnede dørene for de kommende elever i 0. klasse. Et tilbud der nu har gjort overgangen til skolelivet endnu lettere for børn i Halsnæs. Alt imens har lærere og pædagoger fået bedre vilkår gennem nye lokalaftaler, og der er afsat midler til at fastholde de ekstra normeringer, vi har i vores daginstitutioner.

2021 har også stået i byggeriets tegn. Etableringen af Frederiksværk Skole er i fuld gang, og om et års tid kan de nye faciliteter tages i brug. Tidligere i år kunne vi også indvie Ølsted Skole, der nu er blevet ombygget og moderniseret til at være en fuldt udbygget skole fra 0.-9. klasse. Et byggeri der i øvrigt er sket i samarbejde med lokale entreprenører. Og det er mit håb, at også fremtidige projekter kan komme vores lokale erhvervsliv til gavn. Som når vi snart går i gang med at erstatte den gamle svømmehal i Frederiksværk med en ny en af slagsen.

Også i vores lokalområder er der gang i spændende byudviklingsprojekter. Med færdiggørelsen af Nordtorvet er projekt Stålsat By godt i gang. Der er afsat midler til et nyt bytorv i Ølsted, og i Hundested skal by og havn bindes bedre sammen til gavn og glæde for både trafikanter og erhvervsliv. Projekter der alt sammen peger fremad for kommunen.  

Samtidig ser økonomien lysere ud end den gjorde for få år siden. At der er kommet mere styr på økonomien skyldes både en række særlige indsatser, men så sandelig også, at vi har et byråd, der samarbejder. Det fortjener alle partier ros for, fordi det gavner vores kommune. Den forbedrede økonomi afspejler sig også i den brede budgetaftale, der blev indgået i efteråret, hvor der igen i år var plads til at styrke velfærden til gavn for særligt vores børn og ældre.

En byrådsperiode går på hæld

2021 har desuden været året, hvor vi som borgere har skulle bruge vores demokratiske rettigheder og træffe beslutning om, hvilken retning Halsnæs skal bevæge sig i. Det er således med stor ydmyghed, at jeg i 2022 igen får lov til at varetage borgmesterposten i endnu en byrådsperiode. I den forbindelse skal der lyde et oprigtigt tak for den tillid, mange af jer har udvist mig.

Når det er sagt, så mener jeg, at det både for mig som borgmester men også fra byrådets side er vores fornemmeste opgave at repræsentere Halsnæs over en bred kam. Derfor vil jeg i den kommende byrådsperiode går forrest for at sikre et bredt samarbejde.

Jeg ser derfor frem til sammen med resten af det nye byråd at tage hul på 2022, og de muligheder det nye år bringer.

Med disse ord vil jeg ønske alle i Halsnæs et godt og sikkert nytår. Pas på jer selv og på hinanden.

Venlig hilsen

Steffen Jensen

Borgmester

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!