DI Østjylland

Blandet erhvervsvejrudsigt i Østjylland

Del

Erhvervsvenligheden i Aarhus og de tre omegnskommuner, Favrskov, Skanderborg og Syddjurs, er som en dansk vejrudsigt i oktober. Resultaterne af DI’s årlige måling Lokal Erhvervsvenlighed byder på solstrejf, men også både blæst, nedbør og tåge. Skanderborg og Favrskov ligger pænt til som egnens mest erhvervsvenlige kommuner, selv om de falder lidt tilbage. Syddjurs har opklaring på vej og går frem, mens skyerne over Aarhus er blevet lidt mørkere trods en markant jobvækst.

Men erhvervslivets ønske, til hvor kommunerne kan hjælpe, er helt entydig: Hjælp til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Tidligere var infrastruktur det store smertensbarn i Østjylland. Det fylder stadig, men nu er arbejdskraft klart det vigtigste indsatsområde.

- Vi hører om mangel på hænder alle steder, og derfor er det virkeligt vigtigt, at kommunerne også er oppe på tæerne med at få de få ledige, der er, ud i beskæftigelse, f.eks. nyuddannede. Der er meget pæn jobvækst i området, men der kunne ansættes endnu flere, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

I den forbindelse roser han især Favrskov, som er landets 5. bedste i kategorien ”Arbejdskraft”, og hvor jobcentrenes samarbejde med virksomhederne virkelig er forbedret i årets løb.

- Andre kommuner kan roligt skele til Favrskov for god inspiration, siger Anders Strange.

Skanderborg følger tæt efter Favrskov, ikke mindst i bestræbelserne på at tiltrække og fastholde arbejdskraften.

Skanderborg er mest erhvervsvenlig

Skanderborg er samlet den mest erhvervsvenlige kommune i Aarhusområdet, selvom kommunen falder lidt tilbage. Virksomhederne synes især, at sagsbehandling af sygedagpengesager og miljøsager er forbedret, mens behandlingen af byggesager trækker i den anden retning.

Det fremgår af DI’s årlige analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, der netop er lanceret.

- Vi ved, at Skanderborg har meget fokus på deres sagsbehandling, så det er fortjent, at det bliver honoreret af virksomhederne. Vi ved også, at der er masser af aktivitet i byggerier i Skanderborg, så byggesagsafdelingen har nok at se til. Derfor er det yderst positivt og vigtigt, at Skanderborg arbejder med, at alle de mange henvendelser møder en kompetent og effektiv sagsbehandling, siger Anders Strange

Skanderborg har også fokus på god dialog mellem erhvervsliv, politikere og embedsapparat. Men noget kunne tyde på, at man ikke når helt ud i alle hjørner. Det er et område, der går noget tilbage i årets måling.

- Jeg vil opfordre de gode folk i Skanderborg til at fortsætte dialogen og tilstræbe at komme hele vejen rundt i deres kommunikation med virksomhederne, siger Anders Strange.

Konkurrencen mellem landets kommuner om at tilbyde de bedste rammer for erhvervslivet bliver hårdere år for år, så uden at udviklingen i Skanderborg i den samlede erhvervsvenlighed er blevet dårligere, så er andre kommuner bare kommet tættere på Skanderborg. Og i nogle tilfælde endda foran.

- Det er positivt, at 7 ud af 10 virksomheder i Skanderborg vil anbefale andre virksomheder at komme til kommunen. Det er et godt udgangspunkt for det det videre arbejde, siger Anders Strange.

Favrskov får ros for sin arbejdskraftindsats

Favrskov er landets femte bedste kommune i kategorien ”arbejdskraft”, og den bedste i det aarhusianske område. Virksomhederne roser kommunens indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere, og Jobcentrets samarbejde med virksomhederne er blevet markant bedre i 2022.

Det fremgår af DI´s årlige analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, der netop er lanceret.

- Der er stor grund til at rose Favrskovs indsats på den utroligt vigtige dagsorden med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Manglende hænder er den største barriere for vækst og udvikling lige nu, derfor er det godt med foregangskommuner, der finder løsninger, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

Til gengæld går Favrskov samlet set 10 pladser tilbage på årets måling, og er nu nummer 26 blandt de 93 kommuner, der indgår i målingen. Konkurrencen mellem landets kommuner om at tilbyde de bedste rammer for erhvervslivet bliver hårdere år for år, så uden at udviklingen i Favrskov i den samlede erhvervsvenlighed er blevet dårligere, så er andre kommuner bare kommet tættere på, og i nogle tilfælde endda overhalet Favrskov.

Blandt andet er virksomhederne i Favrskov ikke så imponerede over kommunens indsats for at uddanne morgendagens arbejdskraft. Virksomhederne kunne ønske sig flere og bedre tiltag for, at unge vælger erhvervsuddannelser.

- Vi ved, at Favrskov allerede har igangsat initiativer for at fremme bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet. Og det er fint, men der skal måske endnu flere tiltag til, spørger Anders Strange.

Favrskov har et opmærksomhedspunkt på sin sagsbehandling, hvor virksomhederne udtrykker tilbagegang på såvel byggesager, miljøsager og sygedagpengesager. I alle tilfælde er det nu en placering i midterfeltet af kommunerne.

Men Favrskov er stadig en kommune, hvor næsten syv ud af 10 virksomheder vil anbefale andre at flytte til.

Syddjurs er fremme i den grønne udvikling

Syddjurs opnår sin tredjebedste måling i årets erhvervsvenlighedsmåling og går 10 pladser frem. Det er dog til en plads som nummer 70, så der er fortsat noget at arbejde med.

Det fremgår af DI’s årlige analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, der netop er lanceret for 13. gang.

Virksomhederne belønner især kommunen for at arbejde konkret og praktisk med at skabe rammer for den grønne udvikling. Her er kommunen blandt landets 10 bedste kommuner.

- Vi tror på, at grøn omstilling kan gå hånd i hånd med vækst og udvikling, samt at den grønne omstilling trives bedst i tætte partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder. Derfor er der god grund til at hylde Syddjurs for den flotte placering i netop denne kategori, siger Anders Strange.

Til gengæld har Syddjurs et udviklingspotentiale i de klassiske discipliner, som behandling af byggesager og sygedagpengesager, samt i den almindelige dialog mellem kommune og erhvervsliv.

- Vi fandt sidste år ud af, at utilfredsheden med sagsbehandlingen især opstod i de mindre virksomheder, hvorimod de større virksomheder udtrykte stor tilfredshed. Det gode råd til Syddjurs er derfor at sikre, at man kommer godt rundt til alle typer virksomheder, siger Anders Strange.

Aarhus falder ned ad rangstigen

Aarhus tager et dyk på ni pladser i DI’s erhvervsvenlighedsmåling, Lokal Erhvervsvenlighed 2022, og er nu nummer 78 blandt de 93 målte kommuner. Virksomhedernes største bøn til kommunen er at hjælpe med at skaffe – og skabe rammer for – tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Det fremgår af DI’s årlige analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, der netop er lanceret.

Udviklingen undrer Anders Strange, der er formand for DI Østjylland, og som i sin hverdag ser mange eksempler på stor aktivitet i byen og gode initiativer sat i gang. Ligeledes er der det seneste år skabt 13.000 nye arbejdspladser i Aarhus.

Samtidig udtrykker virksomhederne i årets måling, at både kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft, samt jobcenterets samarbejde med virksomhederne, er blevet dårligere i 2022.

- Mangel på arbejdskraft er klart den største udfordring lige nu, selvom der allerede er skabt mange nye job. Vi ved, at kommunen har mange gode hensigter om både at få de sidste ledige i job, samt nyuddannede hurtigere i beskæftigelse, og der er også afsat penge til indsatsen. Men der mangler nok konkrete handlinger i kommunens indsats, så den bliver synlig for erhvervslivet, siger Anders Strange, der håber at næste års måling vil vise fremgang for den jyske hovedstad.

Der er ligeledes en udfordring med at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser, og kommunens indsats for at fremme søgningen bliver vurderet til at være blandt landets dårligste.

- Vi ved, at borgmesteren netop har sat sig i spidsen for et nyt initiativ, der skal sætte fokus på denne udfordring. Der er for nyligt ansat en erhvervsplaymaker, der skal skabe bro mellem folkeskolerne og virksomhederne. Og erhvervspraktisk er ved at blive genindført. Så den gode vilje er til stede. Men igen mangler erhvervslivet nok at se de konkrete initiativer blive ført ud i praksis, siger Anders Strange.

Virksomhedernes møde med kommunen, når de skal have behandlet byggesager, er ofte en udfordring, ikke mindst i en vækstkommune som Aarhus. I kategorien "Sagsbehandling" ligger Aarhus fortsat i den absolut tunge ende som nummer 78.

- Det er vigtigt, at Aarhus vedholdende sørger for at optimere behandling af lokalplaner og byggesager og tilføre de nødvendige ressourcer. Det er pinedød nødvendigt for at forfølge byens positive udvikling, siger Anders Strange.

Aarhus gør meget ud af ambitionerne om at være grøn foregangskommune, og med at blive CO2-neutral i 2030. Derfor er det tankevækkende, at den brede kreds af virksomheder ikke endnu rigtig oplever prioritering af bæredygtige og grønne indkøb, samt initiativer, der bidrager til, at man kan drive sin virksomhed mere bæredygtigt. Aarhus er nummer 67 i kategorien ”Grøn udvikling”.

- Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, man siger, og det man gør i hele systemet. Vi oplever gode tanker fra den øverste kommunale ledelse. Men undersøgelsen tyder på, det kniber lidt mere, når det kommer til hverdagsindsatsen, siger Anders Strange.

Det er bemærkelsesværdigt, at infrastruktur ikke længere er det primære fokusområde i Aarhus. Indsats for at skaffe arbejdskraft er i år virksomhedernes primære ønske til kommunen. Men dog fortsat med infrastruktur som en klar anden prioritet.

-Der er jo også enten igangsat eller besluttet store infrastrukturprojekter rundt omkring i byen, som der er bevilget pæne summer til. Her kan virksomhederne se, at der sker noget, selvom der selvfølgelig er bekymring for trængsel i anlægsperioderne, siger Anders Strange.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2022

-         DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2022, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 13. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

-         7.915 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen.

-         Undersøgelsen er sammensat af to typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder og statistik. Typerne af indikatorer vægter 50/50 i kategorierne.

-         Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

-         93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

 

Følg Dansk Industri på:

    

Kontakter

For yderligere information kontakt teamleder i DI Østjylland, Michael Jul-Nørup Pedersen, på tlf.:2924 7009 og mail: mjnp@di.dk eller presserådgiver i DI, Lars Bøgeskov, på tlf. 2236 3138  og mail: larb@di.dk

 

Information om DI Østjylland

DI Østjylland
DI ØstjyllandFor yderligere information om DI Østjylland:

Chefkonsulent Michael Jul-Nørup Pedersen
Mail: mjnp@di.dk
Tlf. 3377 4588
Mobil: 2924 7009

Sekretær Nadia Bartoft Lind
Mail: nabl@di.dk
Tlf. 3377 3309

Følg pressemeddelelser fra DI Østjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Østjylland

Medaljefonden kårer: Topchefen for Schouw & Co22.4.2022 13:10:00 CEST | Pressemeddelelse

Han er den længst siddende topchef i et større dansk børsnoteret selskab. Kun overgået af Jyske Banks Anders Dam, der har fem års længere anciennitet. For vores mand har i snart 22 år været topchef for et af de få tilbageblevne industri-konglomerater i Danmark, børsnoterede Schouw & Co. Og det har været med så stor succes, at Jens Bjerg Sørensen nu bliver kåret som Årets Æreshåndværker 2022.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum