Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet starter ny indsats: Seksuel chikane skal stoppes

Del

Mange medarbejdere oplever seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det kan have store konsekvenser for den person, der bliver krænket, og for resten af arbejdspladsen.

Derfor søsætter Arbejdstilsynet nu indsatsen ’Seksuel chikane skal stoppes – lad os hjælpe dig’. Indsatsen skal hjælpe virksomhederne med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Direktør i Arbejdstilsynet Sine Frederiksen siger:

”Hvad gør man, hvis man oplever seksuel chikane? Hvordan tager man dialogen om emnet på arbejdspladsen? Kan det få konsekvenser, hvis man siger noget? Hvad gør man som leder? Der rejser sig mange svære spørgsmål, når man på en arbejdsplads sætter fokus på seksuel chikane – og det gælder både hos medarbejdere og ledere. Med vores nye indsats håber vi at kunne hjælpe både medarbejdere og ledere med at håndtere situationer med seksuel chikane og forebygge, at de overhovedet opstår”.

Den nye indsats består dels af en kampagne, der skal give både medarbejdere og arbejdsgivere viden om, hvor de kan henvende sig for at få råd og vejledning, og dels af at Arbejdstilsynets tilsynsbesøg sætter specifikt fokus på seksuel chikane.

Når virksomhederne frem til udgangen af 2022 får besøg af Arbejdstilsynet, vil den tilsynsførende i langt de fleste tilfælde oplyse virksomhederne om de regler, der gælder på området - og hvor man kan finde hjælp til arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Desuden vil Arbejdstilsynet fra andet halvår 2021 lave en særlig vejledningsindsats om forebyggelse af seksuel chikane i udvalgte brancher.

Flere måder at få hjælp
Som medarbejder eller leder kan man få hjælp på forskellige måder:

  • På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man finde værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane: at.dk/seksuel-chikane
  • Via Arbejdstilsynets anonyme hotline kan man ringe og få hjælp til, hvad man kan gøre i en konkret sag, eller hvordan man kan arbejde med seksuel chikane på arbejdspladsen generelt. Ring på tlf.: 70 22 12 80 (man-tor: 8-15, fre: 8-14).
  • Senere på året vil Arbejdstilsynet holde temamøder om emnet.

Konsekvenserne ved seksuel chikane på arbejdet

For det enkelte menneske kan seksuel chikane blandt andet føre til søvnbesvær, angst, stress, depression, langtidssygemeldinger og i sidste ende en opsigelse fra et arbejde, som man måske er glad for.

For arbejdspladsen kan seksuel chikane føre til mere sygefravær, nedsat produktivitet og øget udskiftning af medarbejdere. Det kan have store økonomiske konsekvenser.

Fakta: Hvor mange oplever seksuel chikane på arbejdspladsen?

  • I undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred” (2018) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, angiver 3,6 pct. af respondenterne, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane. Respondenterne er lønmodtagere mellem 18 og 64 år.
  • Omregner man de 3,6 pct. til hele gruppen af 18-64 årige lønmodtagere, svarer det til, at ca. 77.000 lønmodtagere ifølge eget udsagn har været udsat for seksuel chikane de sidste 12 måneder. Resultater fra undersøgelsen er aktuelt det bedst tilgængelige bud på problemets omfang, men er samtidig behæftet med usikkerheder.
  • Opgørelsen er baseret på data om, hvor mange lønmodtagere der angiver, at de har været udsat for seksuel chikane. Disse tal omfatter altså ikke personer, som har været udsat for eksempelvis uønsket seksuel opmærksomhed, som de ikke selv vil betegne som seksuel chikane.
  • Undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred” er blevet gennemført hvert andet år fra 2012-2018 af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I 2018 var svarprocenten på 60 pct. og 38.000 lønmodtagere deltog i undersøgelsen. Tallene i ”Arbejdsmiljø og Helbred” er opregnet for skævheder i bortfald og udvælgelsessandsynlighed for at sikre undersøgelsens repræsentativitet. Fremover gennemføres undersøgelsen af Arbejdstilsynet.
  • Beskæftigelsesministeriet er bekendt med, at flere organisationer har foretaget undersøgelser om forekomsten af seksuel chikane, som fx er mere branchespecifikke eller spørger ind til specifikke hændelser.

Information om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

Følg pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet lancerer ny kampagne der skal forebygge erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge27.1.2021 12:56:43 CET | Pressemeddelelse

Hudlidelser er en af de mest almindelige erhvervssygdomme, og særligt de unge er overrepræsenteret i statistikken. En hudlidelse kan have store konsekvenser resten af arbejdslivet, så det er i høj grad værd at forebygge. Derfor har Arbejdsmiljørådet iværksat kampagnen ”Beskyt huden”, som giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan man som arbejdsgiver kan forebygge erhvervsbetinget hudsygdom.

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde9.12.2020 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

I oktober måned omkom en ung håndværker efter, at han var styrtet igennem et tag og faldet 6 meter ned i forbindelse med, at han skulle udskifte gamle bølgetagplader. Eksemplet er desværre ikke enestående. ”De seneste 3 år har vi haft en del ulykker på baggrund af gennemstyrtning på tage, og heraf har fire af dem været dødsulykker”, siger Lene Teilberg, tilsynschef for bygge og anlæg. ”Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, og især når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner og lignende, som slet ikke er beregnet til at færdes på”, fortsætter Lene Teilberg. Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald medføre invaliditet og dødsfald, og derfor skal man altid sikre, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget. Sådan undgår I ulykkerne Ulykker med gennemstyrtning kan undgås. Gå aldrig direkte ovenpå gamle tagplader uden at etablere sikri

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum