Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet lancerer ny kampagne der skal forebygge erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge

Del

Hudlidelser er en af de mest almindelige erhvervssygdomme, og særligt de unge er overrepræsenteret i statistikken. En hudlidelse kan have store konsekvenser resten af arbejdslivet, så det er i høj grad værd at forebygge. Derfor har Arbejdsmiljørådet iværksat kampagnen ”Beskyt huden”, som giver fem konkrete anbefalinger til, hvordan man som arbejdsgiver kan forebygge erhvervsbetinget hudsygdom.

Hudlidelser kan forebygges ved at følge 5 enkle anbefalinger

På arbejdspladsen har arbejdsgiveren et ansvar for at instruere og oplære sine medarbejdere, så de kan beskytte deres hud mest effektivt. Som arbejdsgiver skal man derfor også sørge for, at medarbejderne rent faktisk ved, hvordan de beskytter deres hud – og sikre at medarbejderne også gør det, når de arbejder.

Arbejdsgiveren kan blandt andet gøre dette ved hjælp af Arbejdsmiljørådets fem nye anbefalinger til, hvordan de beskytter medarbejdernes hud i løbet af deres arbejdsdag.

5 anbefalinger til at forebygge erhvervsbetinget hudsygdom:

 1. Undgå skadelig kemi og våde hænder
 2. Organiser arbejdet, så medarbejderne skifter mellem opgaver
 3. Sæt håndsprit frem som alternativ til håndvask
 4. Instruer medarbejderne i at bruge handsker
 5. Stil håndcreme til rådighed

Arbejdsmiljørådets formand Cristina Lage understreger vigtigheden af kampagnen:

Unge er mere udsatte for vådt arbejde og kemi i deres arbejde, og det kan ses i tallene, at unge oftere får konstateret en erhvervsbetinget hudsygdom. Derfor er der brug for at gøre en ekstra indsats på arbejdspladserne for at forebygge hudsygdom blandt netop de unge. Med denne kampagne vil Arbejdsmiljørådet nå de brancher, hvor problemet er størst. Vi håber, at arbejdsgiverne vil tage kampagnen til sig og dele de fem anbefalinger med deres unge medarbejdere.”

Hudlidelser opstår ved hyppig håndvask og kontakt med kemikalier

Arbejdsdage hvor der vaskes hænder mange gange, eller hvor der er hyppig kontakt med kemikalier og allergener, er skrappe sager for huden. Årligt anmeldes omkring 2.500 hudsygdomme som en erhvervssygdom, og næsten 2 ud af 3 af disse sygdomme bliver anerkendt som en arbejdsbetinget hudlidelse. Det gør hudlidelser til den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark.

Blandt tilfældene er det særligt den unge aldersgruppe, der skiller sig ud i statistikken. Set i forhold til arbejdsstyrkens størrelse får dobbelt så mange af de 18-29-årige nemlig anerkendt en hudlidelse som arbejdsskade sammenlignet med de ældre aldersgrupper, fortæller Professor og daglig leder af Videncenter for Allergi, Jeanne Duus Johansen:

”Eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede hudlidelse og ses - i modsætning til andre arbejdsbetingede sygdomme - hyppigt hos unge. I en del erhverv kan det arbejdsbetingede eksem opstå allerede i elev- eller læretiden.” 

Unge er mere eksponeret for vådt arbejde og skadelig kemi

Mange unge under 30 år har vådt arbejde eller hudkontakt med kemikalier i deres daglige arbejde i højere grad end de ældre aldersgrupper. Det fremgår af rapporten Unges arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor godt hver tredje erhvervsaktive unge i undersøgelsen angiver, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Fælles for de medarbejdere, der er hårdt ramt af hudproblemer, er, at det daglige arbejde kendetegnes ved meget vådt arbejde eller gentagende udsættelse for kemi eller allergener i løbet af arbejdsdagen – i nogle tilfælde begge dele.

Derfor har kampagnen et særligt fokus på syv brancher, hvor arbejdssituationen høj grad øger risikoen for hudlidelser:

 • Restaurationsbranchen
 • Hospitaler
 • Plejehjem, hjemmehjælp
 • Frisører
 • Mekaniker- og montører
 • Dagtilbud, fx vuggestuer og børnehaver
 • Rengøring

Hudlidelser har store konsekvenser

Der er i langt de fleste tilfælde af arbejdsbetingede hudlidelser tale om håndeksem. Håndeksem kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet. I hverdagen kan det være årsag til flovhed, hvis man f.eks. skal give hånd, og at hænderne i andre situationer skjules. Derudover kan håndeksem ifølge Jeanne Duus Johansen også have ganske alvorlige konsekvenser for resten af arbejdslivet:

”Arbejdsbetinget eksem kan betyde, at man ikke kan gennemføre elev- eller læretiden og må opgive, selvom det måske er ens drømmeuddannelse. Det kan betyde langvarig sygdom og behandling og nedsat erhvervsevne. Det betyder også sygefravær og nedsat livskvalitet. Nye undersøgelser tyder på, at de, der får anerkendt et arbejdsbetinget eksem, tjener mindre per år, end i årene før de blev syge,” siger Jeanne Duus Johansen.

Det giver med andre ord rigtig god mening at sætte forebyggende ind for at mindske risikoen eller helt undgå arbejdsbetingede hudlidelser. Ikke kun for medarbejderens skyld, men også for arbejdsgiverens:

”Det er vigtigt at sørge for den næste generation på arbejdsmarkedet, for der er brug for alle hænder. Sygdom medfører udgifter for den enkelte, men også for arbejdsgiver - så det er bedre at bruge ressourcerne til at forebygge”, siger Jeanne Duus Johansen.

 

Få mere om viden om kampagnen

Hvis du vil modtage kampagnematerialerne eller vide mere om kampagnen, kan du kontakte fuldmægtig i Arbejdsmiljørådets sekretariat Emilie Sofie Vraagaard på esv@amr.dk eller tlf. 7220 8530.

Nøgleord

Links

Information om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

Følg pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde9.12.2020 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

I oktober måned omkom en ung håndværker efter, at han var styrtet igennem et tag og faldet 6 meter ned i forbindelse med, at han skulle udskifte gamle bølgetagplader. Eksemplet er desværre ikke enestående. ”De seneste 3 år har vi haft en del ulykker på baggrund af gennemstyrtning på tage, og heraf har fire af dem været dødsulykker”, siger Lene Teilberg, tilsynschef for bygge og anlæg. ”Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, og især når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner og lignende, som slet ikke er beregnet til at færdes på”, fortsætter Lene Teilberg. Gennemstyrtning på tagflader kan give alvorlige kvæstelser og i værste fald medføre invaliditet og dødsfald, og derfor skal man altid sikre, at forholdene er i orden, inden man går ud på taget. Sådan undgår I ulykkerne Ulykker med gennemstyrtning kan undgås. Gå aldrig direkte ovenpå gamle tagplader uden at etablere sikri

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum