Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger

Del

Arbejdsgruppen om asbest har netop afleveret 20 nye anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men desværre findes asbest fortsat i ældre bygninger og udgør derfor en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.

Derfor nedsatte beskæftigelsesministeren i foråret 2017 en arbejdsgruppe med ar-bejdsmarkedets parter, som skulle undersøge behovet for nye initiativer, så færre udsættes for asbest. Det har resulteret i 20 nye anbefalinger, som i dag er overrakt til ministeren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Selvom asbest har været forbudt i årevis, kan det stadig udgøre en alvorlig trussel mod de ansattes helbred, når de fx renoverer en gammel bygning. Det er derfor uhyre vigtigt, at alle kender til risici og ved, hvordan de beskytter sig mod kræftfremkaldende asbeststøv. Det var derfor, jeg sidste forår nedsatte en arbejdsgruppe.

- Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for, at de er gået området efter i sømmene og nu er klar med en række nye anbefalinger til, hvordan færre udsættes for asbest. Nu skal vi sikre, at anbefalingerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn i byggeriet.  

Blandt de 20 anbefalinger lyder nogle blandt andet:

  • Forundersøgelserne, inden et renoverings- eller nedrivningsarbejde går i gang, skal styrkes.
  • Arbejdstilsynet skal gennemgå og justere alle relevante vejledninger om asbest, så de bliver lettere at forstå.
  • Der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om as-best.
  • Samtidig ønsker arbejdsgruppen at igangsætte en fælles kommunikationsind-sats om asbest rettet mod de enkelte aktører byggeriet.

Peter Stenholm, direktør for Dansk Byggeri, siger:

- I bygge- og anlægsbranchen har vi en lang tradition for at samarbejde på tværs om det gode arbejdsmiljø. Derfor er vi glade for, at vi sammen med fagbevægelsen og beskæftigelsesministeren nu har en helstøbt og udtømmende plan for, hvordan vi tager hånd om de udfordringer, der er tilbage med asbest i byggeriet.

- Vi skal sikre, at den indgående viden, vi har om udfordringerne med asbest, bliver bredt ud til alle, der arbejder i byggeriet. Her tænker vi ikke mindst på de unge lærlinge og nye ansatte i alle led i byggeprocessen, - lige fra planlægningen af arbejdet ved skrivebordet, til man står og håndterer asbesten på byggepladsen og senere skal transportere det farlige affald væk, siger Peter Stenholm.  

Kim Lind Larsen, formand for byggefagene i BAT, siger:

- Det er en god dag for befolkningens sundhed og de ansatte i byggeriet. Troels Lund Poulsens initiativ vil styrke sundheden og redde liv.

- Asbest er stadig en stor udfordring i byggebranchen. I byggefagene i BAT ople-ver vi, at mange kolleger er i risiko for at blive udsat for asbest. Vi er glade for, at det er lykkedes at nå til enighed om en handleplan om asbest, som vil begrænse risikoen for at blive udsat for asbest.

- Vi er klar til at arbejde for, at ældre bygninger bliver fri for asbest på sigt. Vi ser frem til, at asbest kommer højt op på dagsordenen ved renovering af ældre bygninger.

Arbejdsgruppen om asbest blev nedsat af beskæftigelsesministeren i foråret 2017. Formålet med arbejdet var at afdække mulige initiativer, der kan medvirke til, at antallet af beskæftigede, der udsættes for asbest, på sigt vil falde.

Arbejdsgruppen blev sammensat med repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmod-tagersiden, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet vil løbende følge udviklingen af de anbefalinger, som ministeren igangsætter på baggrund af afrapporteringen, og vil indkalde parterne til en statusdrøftelse efter behov.

Find anbefalingerne på beskæftigelsesministeriets hjemmeside: her

Kontakt beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51232830 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum