Globenewswire

A.P. Møller - Mærsk A/S

Del

Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021

Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 23. marts 2021 som fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent.

                                                        Dagsorden

 1. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

 1. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

 1. Der træffes beslutning om decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

 1. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om fordeling af selskabets nettoresultat på USD 601 mio. med USD 1.092 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til DKK 330 pr. aktie à nominelt DKK 1.000, blev godkendt.

 1. Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

Vederlagsrapporten blev fremlagt og godkendt.

 1. Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 15 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bemyndigelsen skulle gælde til og med den 30. april 2023.

 1. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik Dorothee Blessing, Bernard L. Bot, Marc Engel og Arne Karlsson.

Bernard L. Bot, Marc Engel og Arne Karlsson blev genvalgt til bestyrelsen.

Endvidere blev Amparo Moraleda valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen bestod herefter af:
Jim Hagemann Snabe, Ane Mærsk Mc Kinney Uggla, Bernard L. Bot, Marc Engel, Arne Karlsson, Robert Mærsk Uggla, Jacob Andersen Sterling, Thomas Lindegaard Madsen, Blythe Masters og Amparo Moraleda.

 1. Valg af revision.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 1. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling i 2022 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
 2. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital i overensstemmelse med følgende:

Aktiekapitalen skulle nedsættes fra nominelt kr. 20.031.947.000 med nominelt kr. 655.931.000, fordelt på 131.186 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 524.745 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 19.376.016.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen skulle ske til overkurs, idet den skulle ske til kurs 757,32 og 812,56 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne var tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet skulle anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet skulle overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Som følge af forslaget skulle vedtægternes § 2.1 ændres med virkning fra gennemførelsen af kapitalnedsættelsen.

 1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om:
 1. Ændring af ordlyden vedrørende binavne samt formålsbestemmelse i vedtægternes § 1.
 2. At slette sætningen "Alle bestyrelsesmedlemmer skal være ejere af A-aktier" i  vedtægternes § 3.
 3. Justering af ordlyden i vedtægternes § 6 3. sætning.
 4. At slette § 15.1 i vedtægterne.
 1. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at beslutte, at en generalforsamling kan afholdes fuldstændig elektronisk.

Som følge heraf skulle der indsættes en ny bestemmelse som vedtægternes § 9.3.

_____________

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Executive Vice President Lars-Erik Brenøe, tlf. nr. 33 63 36 07

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK