Aarhus Universitet: Health

Antipsykotika under graviditet påvirker ikke barnets skolegang

Del

Moderens brug af antipsykotisk medicin under graviditeten ser ikke ud til være forbundet med barnets præstation i skolen. Det viser et forskningsresultat fra iPSYCH

Flere og flere kvinder ordineres antipsykotisk medicin til behandling af blandt andet bipolar lidelse, skizofreni, depression og angst. Dog dropper mange af disse kvinder medicinen, når de bliver gravide, fordi de er bekymrede for, om den kan påvirke det ufødte barn.

Nu viser et nyt forskningsresultat, at børn der har været udsat for antipsykotika i fosterstadiet ikke klarer sig dårligere i dansk og matematik end deres klassekammerater. Over 600.000 skolebørn har deltaget i undersøgelsen.

“Antipsykotika kan potentielt reducere overførslen af dopamin, som er et vigtigt signalstof, der gør det muligt for nerveceller at kommunikere med hinanden. Dermed har bekymringen været, at det kan have en negativ indflydelse på den betydelige udvikling, som sker i hjernen i fosterstadiet,” siger Xiaoqin Liu, som er seniorforsker på Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, og som står bag studiet.

Af de 667.517 børn født i Danmark fra 1997 til 2009, som indgik i studiet, blev 1442 børn født af mødre, som indløste recepter på antipsykotisk medicin under graviditeten. Baseret på 1.608.204 dansktests og 908.281 matematiktests, var der ikke en sammenhæng mellem brugen af antipsykotika hos moderen under graviditeten og børnenes scores i dansk eller i matematik, når man tog højde for andre forskelle i fx mødrenes uddannelsesniveau, rygevaner og kontakt til psykiatrien.

"Vores resultater giver yderligere betryggende data i forhold til risici ved antipsykotisk behandling under graviditeten.Det kan være problematisk, hvis moderen stopper med sin medicin i forbindelse med graviditeten. For det øger markant risikoen for tilbagefald af den underliggende tilstand, der behandles (fx skizofrenien, bipolar lidelse eller depressionen) eller at den forværres både under graviditeten og perioden efter fødslen, hvilket kan have store konsekvenser for både moderen og det nyfødte barn," fortæller Xiaoqin Liu.

Den videnskabelige artikel er offentliggjort i JAMA Internal Medicine.

På verdensplan ordineres antipsykotika til 0,3 – 4,6 procent af alle gravide kvinder, og fælles for de fleste lande er at udviklingen er stigende.

Ifølge forskerne er resultaterne især interessante for de kvinder, som har behov for antipsykotisk behandling, og for det behandlende sundhedspersonale, som skal vejlede.

”Det skal dog nævnes, at selvom vores studie er baseret på både mange børn og mange tests, så har vi kun i begrænset omfang kunne undersøge de enkelte antipsykotika. For nogle af de hyppigst anvendte præparater, som fx chlorprothixen, zuchlopenthixol og olanzapin, ser resultaterne dog betryggende ud. Yderligere studier med flere data er imidlertid påkrævet for med større sikkerhed at kunne drage konklusioner vedrørende de enkelte antipsykotiske stoffer” forklarer seniorforsker Julie Werenberg Dreier, som også har været involveret i studiet.

Bag om resultatet:

Studiet er et populationsstudie baseret på data fra de danske registre

Studiet er lavet i samarbejde mellem forskere ved Center for Registerforskning, Aarhus Universitet og Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Studiet er finansieret af Lundbeckfonden

Den videnskabelige artikel kan læses i JAMA Internal Medicine:

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2794970

Kontakt

Ph.d. Xiaoqin Liu
Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
Mail: lxq.ncrr@au.dk

Information om Aarhus Universitet: Health

Aarhus Universitet: Health
Aarhus Universitet: HealthHealth er det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, hvis hovedopgaver er forskning og uddannelse.

Fakultetet udbyder en lang række sundhedsuddannelser, bl.a. læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab.

Health består af fem institutter, ca. 4.400 studerende, 1.500 ansatte og 600 ph.d.-studerende.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

Børn med ADHD adskiller sig genetisk fra personer der er diagnosticeret som voksne22.9.2022 08:17:34 CEST | Pressemeddelelse

Den genetik der ligger til grund for ADHD er forskellig alt efter, hvor gammel man er, når man får sin ADHD-diagnose. Får man diagnosen som barn, overlapper den genetiske profil mere med autisme sammenlignet med voksne, der får diagnosen. Hos voksne overlapper den genetiske profil i højere grad den genetik, der ligger til grund for depression. Det viser et nyt forskningsresultat fra iPSYCH.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum