Novo Nordisk Fonden

Analyser: Patienter og sundhedsvæsenet har stor gavn af dansk forskning

Del

Forskningen ved de danske universiteter og sygehuse har et højt internationalt niveau og er med til at forbedre patientbehandling og udvikling af nye teknologier, viser analyser fra Novo Nordisk Fonden.

Forskere i laboratorium. Kredit Novo Nordisk Fonden.
Forskere i laboratorium. Kredit Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har netop offentliggjort en samling af analyser, hvori fonden måler effekter af forskningsprojekter ved universiteter, hospitaler og andre offentlige vidensinstitutioner, som fonden har ydet støtte til.

-            Societal impact of Novo Nordisk Foundation Grants

-            Societal impact of Novo Nordisk Foundation Grants - highlights

Analyserne viser, at de forskere, som fonden er med til at støtte, har et betydeligt gennemslag i forskningsverdenen. Således er 23 pct. af fondens bevillingsmodtageres forskningsartikler blandt de 10 pct. mest citerede i verden. Analyserne viser desuden, at forskningsresultater udarbejdet af forskere støttet af Novo Nordisk Fonden bruges bl.a. i godt halvdelen (53 pct.) af 100 kliniske retningslinjer og behandlingsvejledninger for diabetes samt i 18 pct. af 276 kliniske retningslinjer og behandlingsvejledninger for hjertekarsygdomme i Danmark og udland. Retningslinjer for behandling er med til at sikre patienter en bedre og mere ensartet behandling.

”Når Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til forskning i den offentlige sektor, giver det forskerne mulighed for at gøre nye opdagelser og sætte spor i samfundet. Analyserne viser, at forskerne er dygtige til at skabe resultater og ny viden,” siger Thomas Alslev Christensen, Head of Impact i Novo Nordisk Fonden.

Grundlag for innovation
Analyserne viser endvidere, at forskning ved offentlige vidensinstitutioner spiller en vigtig rolle for innovation og teknologi og resulterer i patentaktiviteter. Således er 1.060 videnskabelige artikler baseret på forskning støttet af Novo Nordisk Fonden citeret i flere end 2.200 patenter og patentansøgninger på verdensplan de sidste 25 år.

”Analyserne understreger vigtigheden af, at der investeres i forskning ved universiteter og hospitaler. Undersøgelsen omfatter projekter støttet af Novo Nordisk Fonden, men den er så bred, at vi kan drage generelle konklusioner om, at en stærk offentlig forskningssektor bidrager til at skabe både ny viden, innovation og nye produkter til gavn for mennesker og samfundet,” siger Thomas Alslev Christensen.

”Vi mener, at vi som fond har et ansvar for at belyse de samfundsmæssige effekter af vores bevillinger til forskning. Vores analyser giver indblik i mange af de effekter, som forskningen har i samfundet, men langtfra alle. Dette er et område, vi vil arbejde videre med de kommende år,” tilføjer Thomas Alslev Christensen.

Udvalgte tal fra rapporten:

  • Knap 3.000 forskere er aktuelt finansieret eller delvist finansieret af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden – heraf er 40 pct. unge forskere i form af ph.d.-studerende og postdocs.
  • Fondens bevillingsmodtagere stod for knap 7 pct. af alle danske forskningspublikationer, ligesom fonden finansierede ca. 7 pct. af al offentlig forskning i Danmark i 2018. Det svarede til henholdsvis 2800 publikationer og 1,7 mia. kroner.
  • Mange af fondens bevillingsmodtageres publikationer publiceres som videnskabelige artikler i velansete internationale tidsskrifter og citeres ofte. 23% af artiklerne er blandt de 10% mest citerede i verden, og knap 5% tilhører de 1% mest citerede videnskabelige artikler i verden.
  • Succes i forskning afhænger af internationalt samarbejde. 53% af fondens bevillingsmodtagere publicerede med udenlandske forskere, og de samarbejdede i 2018 med 196 forskellige virksomheder – heraf var 20 pct. danske.
  • Fonden har i perioden 2007-2018 uddelt 187 innovationsbevillinger, hvilket har resulteret i 63 spin-out-selskaber.

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Billeder

Forskere i laboratorium. Kredit Novo Nordisk Fonden.
Forskere i laboratorium. Kredit Novo Nordisk Fonden.
Download

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Bakterier i Mars-simulator skal give indsigt i betingelser for liv på Jorden og i rummet14.1.2020 09:13:09 CETPressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 95 mio. kroner til 13 interdisciplinære forskningssamarbejder med det formål at løse tværfaglige problemstillinger på nytænkende måder. Et af projekterne skal undersøge, hvordan bakterier fra ekstreme egne på Jorden reagerer på endnu mere ekstreme omgivelser – og dermed gøre os klogere på betingelserne for liv på både Jorden og i rummet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum