Akademikerne

Ambitiøs uddannelsesaftale kræver ambitiøs finansiering

Del

Akademikerne har længe efterlyst politisk handling overfor de mange unge, der forventeligt vil søge ind på en uddannelse nu, hvor coronakrisen har sat en stopper for den store dannelsesrejse til udlandet, og hvor de typer job, som unge kan søge, er blevet kraftigt reduceret. Derfor er det også glædeligt, at der nu endelig er landet en aftale om flere uddannelsespladser, og at det med aftalens COVID-19-særtilskud anerkendes, at aktivitetsbevillingen kun dækker 70 pct. Desværre ser det ikke ud til, at den politiske ambition om 5.000 ekstra uddannelsespladser følges op med tilstrækkelig med midler. Det kan få fatale konsekvenser for den uddannelseskvalitet, institutionerne vil være i stand til at tilbyde de unge.

”Aftalen fremhæver, at universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner har et særligt samfundsansvar i at oprette flere relevante studiepladser. Det er jeg enig i, men det må samtidig være et politisk ansvar at sikre, at der følger tilstrækkelig finansiering med i forhold til, hvad politikerne beder om. Når vi samtidig ved, at uddannelserne efter flere år med årlige 2 pct. besparelser i forvejen er nødlidende, er perspektiverne bekymrende. Det er væsentligt, at uddannelsesinstitutionerne er sikret særbevilling indtil de nye studerende afslutter deres uddannelser, og at institutionerne ikke pludselig bliver mødt med krav om dimensionering, hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig i den periode”, understreger Akademikernes formand Lars Qvistgaard.

Men aftalen indeholder også gode takter, ikke mindst, at resultattilskuddene på studietid og beskæftigelse sættes i bero. Akademikerne har siden starten af coronakrisen netop argumenteret for, at de to resultattilskud bør sættes i bero, da den form for styringslogik ikke passer ind i en coronapåvirket virkelighed. Nedlukningen og omlægningen af undervisningen til online undervisning har haft kvalitetsmæssige konsekvenser, der har gjort, at studerende har valgt at udskyde fag, og specialestuderende har søgt om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen. Og den økonomiske krise som er fulgt efter coronakrisen, betyder, at arbejdsmarkedet for nyuddannede er kraftig nedkølet.

”Jeg er meget glad for, at uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har lyttet til kritikken af bevillingssystemets indretning, om end i 11. time, og for nogle specialestuderende er det desværre for sent, da de allerede har afleveret deres speciale tilbage i maj måned. Men jeg er utrolig glad for, at der er politisk forståelse for, det urimelige i, at institutionerne bliver økonomisk straffet for at være fleksible over for studerendes studietidsforlængelser, og at der også er forståelse for de vanskelige vilkår for de nyuddannedes beskæftigelsesmuligheder, så længe arbejdsmarkedet er påvirket af coronakrisen,” siger Lars Qvistgaard.

Akademikerne er også meget enig i kriterierne for tildeling af COVID-19-særtilskud, der sikrer, at det er uddannelser med gode beskæftigelsesudsigter og afviste kvalificerede ansøgere, der tilgodeses. Endvidere er Akademikerne positiv overfor, at der samtidig er afsat midler til en særlig COVID-19-vejledningsindsats over for de unge. Akademikerne havde gerne set, at der var fundet politisk forståelse for, at det i år ville være formålstjenligt at give visse erhvervsakademiuddannede og professionsbachelorer mulighed for at fortsætte på den relevante overbygningsuddannelse som alternativ til at gå ud i massiv dimittendledighed.

For yderligere informationer, kontakt:

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, 21472686, lqv@ac.dk

Nøgleord

Information om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K

33 69 40 40http://www.ac.dk/

Om Akademikerne

Akademikerne er en partipolitisk uafhængig paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne repræsenterer pr. 1. januar 2021 ca. 447.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Akademikerne samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Akademikerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Akademikerne

Ny måling: Stort flertal af danskerne er imod at skære i de nyuddannedes dagpenge17.9.2021 06:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Regeringens forslag om skære i de nyuddannedes dagpenge har ikke opbakning i hverken befolkningen generelt eller blandt deres egne vælgere. Det viser en dugfrisk undersøgelse, foretaget af Kantar Gallup for Akademikerne. Kun hver fjerde dansker mener, at satsen skal sættes ned. Tværtimod mener mere end halvdelen, at satsen skal sættes op eller holdes på det nuværende niveau. Undersøgelsen bør give stof til eftertanke hos Folketingets partier. Det mener Akademikernes formand Lars Qvistgaard.

Socialdemokratiets generationstyveri er dybt skuffende7.9.2021 10:34:54 CEST | Pressemeddelelse

Det er under al kritik, at socialdemokraterne, trods løfter om det modsatte, nu foreslår forringelser af dimittendernes dagpenge. Hvis Socialdemokratiets forslag går igennem, kommer det til at have alvorlige konsekvenser for både de nyuddannede og det solidariske dagpengesystem. Det er helt uacceptabelt, at regningen sendes til de unge. Det mener Lars Qvistgaard, der er formand for hovedorganisationen Akademikerne.

Akademikerne om høje ansøgertal: Historisk fejltagelse at lukke uddannelsespladser i byerne5.7.2021 13:40:24 CEST | Pressemeddelelse

Med et ansøgertal på 93.388, ser det ud til, at de høje ansøgertal til de videregående uddannelser er ved at bide sige fast, efter Corona sidste år gav ansøgertallet et boost. Det er ifølge hovedorganisationen Akademikerne meget positivt, at de unge vælger at uddanne sig, men hovedorganisationen påpeger, at det i lyset af de høje ansøgertal er en historisk fejltagelse, at regeringen og et bredt flertal af folketingets partier for nyligt besluttede at lukke tusindvis af uddannelsespladser i de større byer.

Fuld opbakning til forskernes forsvar for forskningsfriheden7.6.2021 13:47:12 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget en erklæring ”Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer”, som pålægger universiteterne ”at sikre, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer”. Erklæringen har udgangspunkt i bestemte politikeres angreb på navngivne forskere og forskningsmiljøer, og den pålægger også universiteterne at sørge for, at ”politik ikke forklædes som videnskab, og at det ikke er muligt systematisk at unddrage sig kritik.”

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum