Beskæftigelsesministeriet

Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov

Del

Regeringen har sammen med et enigt Folketinget indgået en aftale om, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til seks måneders sorgorlov.

Forslaget har været stillet som et borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

”Det at miste et barn er ganske ubærligt – uanset alder – og en umådelig sorg. Jeg er glad for, at vi nu kan sikre en ret til et halvt års sorgorlov til alle forældre, så de får ro til at bearbejde deres sorg uden at skulle bekymre sig om at skulle tilbage på arbejde. Det er der bred enighed om i både befolkningen og i Folketinget. Jeg har undervejs mødtes med forældre, som har oplevet det, og deres historier har gjort meget stort indtryk.”


Morten Dahlin (V): 

“Alle der selv har mistet - eller kender en der har mistet - et barn har forståelse for, hvor forfærdelig en situation forældrene står i. Derfor skal der være bedre mulighed for støtte og hjælp end i dag. Venstre er derfor glade for, at vi nu kan indføre mulighed for sorgorlov. Det er simpelthen det eneste rigtige at gøre. Herfra skal lyde en stor tak til Pernille der indgav borgerforslaget og de mange tusinde danskere der har støttet det.”

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

”I DF er vi glade for, at vi er blevet enige om at vedtage borgerforslaget, der giver forældre der mister et barn op til 18-års alderen en ret til 6 måneders sorgorlov. Jeg ser frem til den endelige lovgivning til efteråret, da det vil være en stor hjælp til de forældre, der mister et barn.”

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

“At miste sit barn er noget af det værste, der kan ramme et menneske. Den sorg, det fører med sig, skal vi som samfund selvfølgelig kunne rumme og give plads til. For nogen er den bedste vej ud af sorgen at komme hurtigt tilbage til arbejdet og hverdagen, mens det for andre kræver en længere pause at bearbejde tabet. Jeg er glad for, at vi nu kan give forældrene mulighed for at bearbejde sorgen på både den ene og den anden måde, og at det selvfølgelig ikke skal spille nogen rolle, hvor gammelt barnet er.”

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):

”Mennesker, som skal bære det ubærlige, skal ikke samtidig bruge ressourcer på lægeerklæringer, sygefraværssamtaler og møder på jobcenteret. SF vil også gerne have fleksibilitet i forhold til, hvordan forældrene bruger ordningen.”

Eva Flyvholm (EL):

”Det er så godt og vigtigt, at vi endelig får sikret en ordentlig sorgorlov til forældre. En stor tak til forslagsstillerne som har fundet kræfterne til at rejse forslaget. Vi stemmer selvfølgelig for, og det glæder mig, at alle partier går sammen om at bakke op.”  

Hanne Bjørn-Klausen (K):

”Det var næsten poetisk smukt, at jeg på Valdemarsdag kunne træde ud af beskæftigelsesministeriet til en smuk sommerdag efter drøftelser om sorgorloven med de andre partier. For jeg mistede min søn Valdemar en kold januar-dag, hvor sneen faldt. Sorg og glæde følges ad i livet. Det giver vi nu forældre, der har mistet et barn, fred til at rumme i deres liv. For mig er det både en personlig og politisk vigtig sag, at vi nu giver forældre, der mister et barn, retten til at sørge i fred og i den periode, der er nødvendig. For sorgen rammer os forskelligt. Da jeg mistede min søn Valdemar, havde jeg brug for at være hjemme og bearbejde sorgen. Min mand havde brug for at komme på arbejde. Det er så vigtigt, at vi nu giver forældre retten til at sørge i fred om det så er 14 dage eller et halvt år.”

Beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen (NB)

“ Det her er en sag, som folkestyret kan være stolte af. Ikke nok med at et borgerforslag oplever at blive stemt igennem, så har alle partier og regeringen her arbejdet dynamisk, samarbejdende og til gavn for borgerne. I Nye Borgerlige ser vi frem til at forældre nu snart kan få ro til at sørge i fred, uden at opleve et system, som modarbejder dem i en svær tid”.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

"Nu giver vi forældre, der har mistet et barn mere tid til at bearbejde deres ufattelige sorg og komme ud af deres ulykkelige situation."

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn (S):

"I dag er en af de dage, hvor jeg helt ind i knoglerne er glad og stolt over at være en del af Folketinget. I dag hjælper vi mennesker, som har mistet det dyrebareste de har. Tak til alle Folketingets partier. Og tak til de forældre, som er stået frem og har fortalt om sorgen ved at miste et barn og deres behov for ikke at skulle tænke på økonomien i den svære stund. Nu kan de få sorgorlov og lægge økonomien på hylden."Kontakt: Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø30.9.2020 11:19:31 CESTPressemeddelelse

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019. Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. I bekendtgørelsen kan de bl.a. se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed. Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare kra

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for august 202030.9.2020 10:40:01 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser et fald i ledigheden på 9.700 fuldtidspersoner i august 2020. Dermed er ledigheden på 137.800 fuldtidspersoner svarende til 4,9 procent af arbejdsstyrken. I juli lå ledigheden på 5,2 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Ledighedskøen blev 9.700 personer kortere i august. Det er det største fald i ledigheden siden corona-krisens start. Ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige peger samtidig på, at der i september har været et yderligere fald. Sammenholdt med, at beskæftigelsen steg med 15.000 i juli, så vidner det om, at det går bedre for økonomien og arbejdsmarkedet. - Men corona er stadig iblandt os, som vi jo desværre har fået bevis for den seneste tid med stigende smittetal, så vi skal fortsat gøre, hvad vi kan for at holde hånden under dansk økonomi og arbejdspladser. - I går blev det muligt at søge om at få udbetalt sine indefrosne feriepenge, ligesom vi i oktober udbetaler et engangstilskud på

Forældre med hjemsendte børn grundet corona kan nu få barselsdagpenge29.9.2020 15:00:32 CESTPressemeddelelse

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge, hvis deres børn er sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af corona-smitte. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og ingen af barnets forældre skal have mulighed for at arbejde hjemme. Hvis forældrene har omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er sygt med corona, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag. Ordningen træder i kraft i dag, den 29. september, og gælder frem til den 31. december 2020 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget og arbejdsmarkedets parter igen har vist,

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juli 202021.9.2020 09:37:42 CESTPressemeddelelse

I juli 2020 var der 2.747.000 personer i job, hvilket er en stigning i forhold til juni svarende til 0,6 pct. Det er den hidtil største månedlige stigning siden statistikkens start. Der var 19.000 flere private ansatte og 4.000 færre offentligt ansatte. Det er 56.000 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned, før Danmark, på linje med mange lande verden over, blev delvist lukket ned som følge af COVID-19. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er positivt, at der i juli kom hele 15.000 flere i job, og beskæftigelsen steg for anden måned i træk. Derudover kan vi se, at der også bliver slået flere stillinger op på Jobnet end før coronakrisen. Det tyder på, at hjælpen til lønmodtagere og virksomheder, som fx lønkompensation, har virket efter hensigten. - Men arbejdsmarkedet er fortsat stærkt påvirket af cor

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum