Akademikerne

Akademikerne: Vismandsrapport sår tvivl om dagpengebesparelserne til nyuddannede

Del

I efterårets vismandsrapport er der kritik af, at Regeringen vil ændre dagpengesystemet for at skaffe arbejdskraft her midt i en højkonjunktur. Dette er en dårlig ide, da det svækker dagpengesystemets evne til at gribe alle dem, der bliver arbejdsløse i næste lavkonjunktur.

Overvismand, Carl-Johan Dalgaard, udtaler i den forbindelse, at det er forståeligt, at regeringen gerne vil hjælpe brancher, der signalerer mangel på arbejdskraft. Men man bør være omhyggelig med at undgå at gribe til strukturelle initiativer, som man ikke ville gennemføre under normale omstændigheder, for at løse et problem her og nu.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Vismændenes kritik af at skære i dagpenge til nyuddannede i håb om at skaffe mere arbejdskraft, mens økonomien buldrer derudad, gør indtryk. Dette er ikke en god løsning”, siger Lars Qvistgaard.

Virkningen ved at skære i dagpengene til nyuddannede er tilmed usikre på langt sigt, og vil svække den fremtidige danske arbejdsmarkedsmodel.

”På den lange bane risikerer vi, at der ved den næste lavkonjunktur vil være mange arbejdsløse, som ikke bliver grebet af dagpengesystemet. Det så vi jo også i kølvandet på, at dagpengeperioden blev halveret i starten af 10’erne”, siger Lars Qvistgaard.

Ligeledes sår vismandsrapporten tvivl om udflytningen af uddannelser. Ifølge rapporten er uddannelsesmobiliteten allerede i dag mindst lige så høj i yderområderne som i resten af landet.

”Udflytningen vil hverken øge uddannelsesmobiliteten eller beskæftigelsesmobiliteten. Derimod frygter vi uddannelsessektorens kvalitet svækkes. Det vil gøre det vanskeligere at finde tilstrækkelig med specialiseret arbejdskraft i fremtiden og dermed mindske produktiviteten og den velstand, vi alle skal leve af”, siger Lars Qvistgaard.

Rapporten understreger, at en forudsætning for sunde offentlige finanser i fremtiden er, at velfærdsaftalen fra 2006 realiseres.

”Vi skal understøtte det gode og lange arbejdsliv, hvis velfærdsaftalen skal blive til virkelighed, ved at fastholde seniorerne. Derfor er vi nødt til at styrke fleksibiliteten i seniorarbejdslivet”, siger Lars Qvistgaard.

Han fortsætter:

”Vi skal sikre tilstrækkelig med kompetencer, så alle kan begå sig på arbejdsmarkedet hele arbejdslivet. Så skal vi også sikre at den enkelte har den rette økonomiske tilskyndelse til at ville arbejde helt frem til pensionsalderen, og også gerne efter.”

Desuden kritiserer vismandsrapporten den manglende dokumentation af forudsætningen bag de regneregler, som forskellige ministerier benytter i deres politiudvikling. Denne kritik bakker Akademikerne op om:

”Det er et demokratisk problem, at der ikke er fuld åbenhed om de forudsætningerne og kilderne bag de beregninger, som danner grundlag for politiske udspil. En sådan åbenhed er nødvendig, hvis vi skal løfte den politisk-økonomiske debat”, siger Lars Qvistgaard.

For yderligere kommentarer, kontakt Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Akademikerne er talerør for 447.000 offentligt og privatansatte og udgør den akademiske fagbevægelse

Nøgleord

Kontakter

Information om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K

33 69 40 40http://www.ac.dk/

Om Akademikerne

Akademikerne er en partipolitisk uafhængig paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne repræsenterer pr. 1. januar 2021 ca. 447.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Akademikerne samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Akademikerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Akademikerne

Akademikerne med i trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning samt lønkompensation10.12.2021 15:18:13 CET | Pressemeddelelse

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler: “Jeg er glad for, at vi sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet er blevet enige om at tage de allerede velkendte og gode redskaber i brug, så vi på den måde kan hjælpe de hårdest ramte virksomheder og ansatte i den kommende tid hen over julen og ind i det nye år. Der er en fornuftig balance i vores trepartsaftale, som forlænger den midlertidige arbejdsfordelingsordning samt genindfører muligheden for lønkompensation”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. “Til de virksomheder der vælger at benytte sig af arbejdsfordelingsordningen, vil jeg klart anbefale, at der tænkes i muligheder for opkvalificering og videreuddannelse i hjemsendelsesperioden, bl.a. indenfor grøn omstilling og digitalisering”, siger Lars Qvistgaard. “Jeg er også meget tilfreds med, at der sideløbende vores trepartsforhandlinger er indgået en politisk aftale om midlertidige kompensationsordninger til erhvervslivet, herunder kulturlivet, som også til

Nødvendig trepart om kompensation ved corona23.11.2021 10:02:35 CET | Pressemeddelelse

Trepartsaftalen er et vigtig middel til at sikre tryghed og et økonomisk sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet i en svær tid med tiltagende konsekvenser af en voksende coronasmitte. Hovedorganisationen Akademikerne opfordrer til fortsat bevågenhed på effekten af smittetallene henover de næste hårde måneder, og at holde muligheden åben for hurtigt at supplere aftalen med nye tiltag, hvis udviklingen måtte kalde på det.

Akademikerne: Regeringen spiller hasard med arbejdsmiljøet og coronahåndteringen for hundredtusindvis af lønmodtagere12.11.2021 06:31:08 CET | Pressemeddelelse

Når regeringen fredag den 12. november tager hul på trepartsforhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation om muligheden for, at arbejdsgiver kan kræve at se coronapas fra medarbejderne, vil en betydelig del af arbejdstagerne i Danmark ikke være repræsenteret. Akademikerne, der er hovedorganisation for ca. 450.000 medlemmer med en videregående uddannelse, er endnu en gang ikke inviteret af regeringen, som dermed lukker øjnene for, at store dele af det danske arbejdsmarked ikke vil være favnet af den løsning, som man måtte finde frem til ved bordet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum