Udenrigsministeriet

Aftale om næste års fiskekvoter for Østersøen er godt nyt for fiskerne

Del

De danske fiskere kan se frem til flere torsk, rødspætter og brisling i 2019. Som følge af aftalen ophæves lukkeperioden for torsk i den vestlige Østersø og antallet af torsk som lystfiskerne må fange hæves til 7 om dagen. Desuden lykkedes det Fiskeriminister Eva Kjer Hansen at begrænse tilbagegangen i kvoterne for sild.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har hentet flere sild og torsk hjem til de danske fiskere end der var lagt op til i EU-Kommissionens forslag til næste års fiskekvoter for Østersøen. Der kommer også mange flere rødspætter til de danske fiskere, hvor kvoten øges med 43%, ligesom brislingekvoten bliver en smule højere.

”Vi er nået frem til et fornuftigt kompromis, som både tilgodeser en fortsat bæredygtig udvikling af fiskerierne i Østersøen og erhvervets interesser. Overordnet er det et godt resultat for Danmark. Særligt resultatet for torsk er rigtig godt. Kvoten har været drastisk reduceret de seneste år, så det er godt nyt, at torskebestanden i den vestlige Østersø nu har det så godt, at kvoten kan øges markant og at lukkeperioden ophæves”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Der er også godt nyt for lystfiskerne, der i 2019 kan tage 7 torsk med i land om dagen. I år har der været en begrænsning på fem torsk om dagen og tre torsk om dagen i februar og marts.

Torskebestanden i den østlige Østersø er udfordret og kvoten reduceres med 15 %, samtidig med at der indføres en lukkeperiode i juli måned.

Også sildebestanden er udfordret og derfor må fiskerne fange færre sild i den centrale del af Østersø, hvor kvoten reduceres med 26%. Reduktionen for sild i den vestlige Østersø blev begrænset til 48% i forhold til kvoten for 2018.  Kommissionens forslag lød på en nedgang på 63 % i forhold til kvoten for 2018.

”Selvom det lykkedes at begrænse reduktionen af kvoten, er det problematisk for fiskerne og forarbejdningsindustrien, at sildekvoten falder så drastisk i Østersøen til næste år. Med aftalen vil Danmark få godt 1.200 tons sild, og det vil være en del af de råvarer, som sildefiletfabrikken i Gilleleje har brug for. Vi har endnu ikke det fulde billede af næste års sildekvote. Det har vi først når aftalen mellem EU og Norge om fiskeriet i Kattegat falder på plads. Fabrikken kan få råvarer fra Kattegat, og vi vil også se på mulighederne for at bytte os til flere sild, for at sikre så mange sild til fabrikken som muligt” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

På EU ministermødet blev der også vedtaget en kvote for sperling for Skagerrak/Kattegat og Nordsøen, og det betyder, at fiskeriet kan fortsætte uden afbrydelser, når det nye kvoteår starter den 1. november.Baggrund

Oversigt over kvoter for 2019

Torsk i den vestlige Østersø (område 22-24)

+ 70 %

Torsk i den østlige Østersø (område 25-32)

- 15 %

Sild i den vestlige Østersø (område 22-24)

- 48 %

Sild i den centrale Østersø (område 25-29,32)

- 26 %

Sild i den Botniske Bugt (område 30-31)

- 7 %

Sild i Rigabugten (område 28.1)

+ 7 %

Brisling (område 22-32)

+ 3 %

Laks (område 22-31)

0

Laks i Finske Bugt (område 32)

-  3 %

Rødspætte (område 22-32)

+ 43 %

 

Torsk

Den vestlige Østersø

• TAC i den vestlige Østersø forhøjes med 70 % svarende til en TAC på 9.515 tons.
• Lukkeperioden, februar og marts, videreføres ikke.
• Antal torsk som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag bliver i 2019 syv stk.

Den østlige Østersø

• TAC i den østlige Østersø reduceres 15 % svarende til en TAC på 24.112 tons for 2019.
• Der fastsættes en lukkeperiode for område 25-26, som gælder fra den 1. juli til den 31. juli 2018. Til lukkeperioden er knyttet en undtagelse for fartøjer under 12 meter, som må fiske i lukkeperioden.

Sild

• Kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceres med 48 % svarende til en TAC på 9.001 tons.
• I den centrale Østersø reduceres kvoten med 26 %.

Rødspætte

• TAC for rødspætte forøges med 43 % svarende til en TAC på 10.122 tons.

Brisling

• TAC for brisling blev forhøjet med 1 % svarende til en TAC på 270.772 tons.Andre elementer vedtaget i forbindelse med Østersø-forslaget

Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat


• TAC for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fastsættes foreløbigt for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019 til 50.000 tons.

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.