Beskæftigelsesministeriet

Afskaffelse af opholdskravet for dagpenge er fremsat

Del

Lovforslag, der afskaffer opholdskravet for dagpenge, er tirsdag fremsat.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finansloven enige om at afskaffe opholdskravet for retten til dagpenge fra februar 2020. Lovforslaget fremsættes tirsdag.

Det nuværende krav betyder, at man skal have opholdt sig i enten Danmark, et EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge. Det blev indført med en trinvis indfasning, så det er fem år ud af 12 år i 2019, seks ud af 12 år i 2020 og syv ud af 12 år fra 2021 og frem.

Det krav bliver nu afskaffet. De borgere, som har opholdt sig uden for Danmark, EU/EØS eller Schweiz, skal alene leve op til de almindelige krav for at modtage dagpenge, herunder fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for, at man mister sit arbejde.

Samtidig er regeringen og aftalepartierne enige om at indføre en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. De får mulighed for at genoprette deres medlemskab fra udmeldelsestidspunktet og blive en del af dagpengesystemet igen. De rammes derfor ikke af de normale krav for nyindmeldte, som indebærer, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder samtidig med en vis beskæftigelse for at kunne få dagpenge.

Overgangsordningen gælder for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse af samme årsag, mens opholdskravet har været gældende. De skal bekræfte, at de meldte sig ud på grund af opholdskravet og efterbetale kontingent for den periode, deres medlemskab har været afbrudt – tidligst tilbage fra 1. januar 2019. Muligheden for at genoprette sit medlemsskab gælder i perioden fra 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Dagpengesystemet er et af de vigtigste redskaber til at sikre økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet og en hjørnesten i den danske flexicurity-model. Opholdskrav svækker dagpengesystemet, idet mange vil stå uden ret til dagpenge i flere år og derfor ikke finder det attraktivt at være medlem af en a-kasse. Derfor har mange også meldt sig ud af deres a-kasse. Desuden skaber kravet utryghed for de mange danskere, som arbejder rundt om i verden.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu afskaffer opholdskravet. Det er en mærkesag for os at styrke den danske model, og det her er et første, vigtigt skridt.

- Samtidig er jeg også glad for, at vi giver mulighed for at genoprette medlemsskabet for de personer, som har meldt sig ud, fordi opholdskravet fra den ene dag til den anden fratog dem retten til at få dagpenge i op til flere år. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, hvis de efter opholdskravets afskaffelse igen skulle starte forfra med at optjene retten til dagpenge

Afskaffelsen af opholdskravet skønnes at indebære merudgifter på ca. 80 mio. kr. i 2020, ca. 135 mio. kr. i 2021, ca. 145 mio. kr. i 2022 og ca. 150 mio. kr. i 2023 efter skat og tilbageløb.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressvagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201920.1.2020 11:28:11 CETPressemeddelelse

I november 2019 var der 2.795.700 personer i job, hvilket er et lille fald på 200 forhold til oktober. Tallet dækker over, at antallet af beskæftigede i det private erhvervsliv er steget med 800 personer, mens faldet i den offentlige sektor er på 1000 personer. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse har været stigende siden foråret 2013. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - I november var der 200 færre lønmodtagere i beskæftigelse. Det ændrer ikke på, at dansk økonomi fortsat står stærkt, og at historisk mange er i arbejde. Vi har en unik chance for at give ledige en fod indenfor på arbejdsmarkedet. - Regeringens fokus er derfor, at vi har en arbejdsstyrke, som besidder de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Vi skal investere i mennesker med opkvalificering, så virksomhederne har gode forudsætninger for at skabe vækst. - Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi minimerer risikoen for skader og sygdom ved at tage på arbejde. Jeg glæder mig over, at kontrollen med ar

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum