Beskæftigelsesministeriet

Afskaffelse af opholdskravet for dagpenge er fremsat

Del

Lovforslag, der afskaffer opholdskravet for dagpenge, er tirsdag fremsat.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finansloven enige om at afskaffe opholdskravet for retten til dagpenge fra februar 2020. Lovforslaget fremsættes tirsdag.

Det nuværende krav betyder, at man skal have opholdt sig i enten Danmark, et EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge. Det blev indført med en trinvis indfasning, så det er fem år ud af 12 år i 2019, seks ud af 12 år i 2020 og syv ud af 12 år fra 2021 og frem.

Det krav bliver nu afskaffet. De borgere, som har opholdt sig uden for Danmark, EU/EØS eller Schweiz, skal alene leve op til de almindelige krav for at modtage dagpenge, herunder fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for, at man mister sit arbejde.

Samtidig er regeringen og aftalepartierne enige om at indføre en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. De får mulighed for at genoprette deres medlemskab fra udmeldelsestidspunktet og blive en del af dagpengesystemet igen. De rammes derfor ikke af de normale krav for nyindmeldte, som indebærer, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder samtidig med en vis beskæftigelse for at kunne få dagpenge.

Overgangsordningen gælder for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse af samme årsag, mens opholdskravet har været gældende. De skal bekræfte, at de meldte sig ud på grund af opholdskravet og efterbetale kontingent for den periode, deres medlemskab har været afbrudt – tidligst tilbage fra 1. januar 2019. Muligheden for at genoprette sit medlemsskab gælder i perioden fra 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Dagpengesystemet er et af de vigtigste redskaber til at sikre økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet og en hjørnesten i den danske flexicurity-model. Opholdskrav svækker dagpengesystemet, idet mange vil stå uden ret til dagpenge i flere år og derfor ikke finder det attraktivt at være medlem af en a-kasse. Derfor har mange også meldt sig ud af deres a-kasse. Desuden skaber kravet utryghed for de mange danskere, som arbejder rundt om i verden.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu afskaffer opholdskravet. Det er en mærkesag for os at styrke den danske model, og det her er et første, vigtigt skridt.

- Samtidig er jeg også glad for, at vi giver mulighed for at genoprette medlemsskabet for de personer, som har meldt sig ud, fordi opholdskravet fra den ene dag til den anden fratog dem retten til at få dagpenge i op til flere år. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, hvis de efter opholdskravets afskaffelse igen skulle starte forfra med at optjene retten til dagpenge

Afskaffelsen af opholdskravet skønnes at indebære merudgifter på ca. 80 mio. kr. i 2020, ca. 135 mio. kr. i 2021, ca. 145 mio. kr. i 2022 og ca. 150 mio. kr. i 2023 efter skat og tilbageløb.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressvagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Under tre procent går fra job til seniorpension5.8.2020 12:30:42 CESTPressemeddelelse

Næsten alle, der søger, får tilkendt seniorpension. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. De fleste kommer fra sygedagpenge eller andre offentlige ydelser. Til gengæld kommer meget få fra beskæftigelse. Ved udgangen af maj havde 1759 mennesker fået tildelt seniorpension, mens 74 havde fået afslag. Det svarer til, at 96 procent af dem, der søger, kommer på ordningen. Zoomer man ind på, hvor de pågældende kommer fra, så kan man se, at langt de fleste kommer fra andre offentlige ydelser som fx sygedagpenge (33,5 procent), fleksjob (17 procent) og jobafklaringsforløb (15 procent), mens det er 2,8 procent, der går fra job til seniorpension. - Det er rigtig godt, at langt flere syge får seniorpension end med den gamle ordning, som var alt for svær at få. Derfor er jeg glad for seniorpensionsaftalen, som Socialdemokratiet er en del af. - At kun 2,8 procent går fra job til seniorpension viser samtidig med al tydelighed, at ordningen på ingen måder kan stå alene, og at der er be

Nu kan du tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen1.8.2020 12:15:24 CESTPressemeddelelse

I dag træder den lovændring i kraft, der giver ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er indenfor et mangelområde. Det betyder, at de ledige blandt andet kan uddanne sig til elektriker, tømrer eller social- og sundhedshjælper til den højere dagpengesats. I alt 33 erhvervsuddannelser – med i alt 44 trin og specialer – er omfattet. Hvis man har to års relevant erhvervserfaring, kan man desuden få merit og derfor tage uddannelsen på kortere tid. Fx kan man blive smed efter kun 18 uger på skolebænken. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Corona-krisen har ramt os hårdt, og flere har desværre mistet deres arbejde. Derfor skal vi nu sikre, at ledige uden uddannelse får bedre muligheder for at få et løft af deres kompetencer. Det er til gavn for både dem og for virksomhederne, som netop mangler faglærte inden for en række områder. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal i Fo

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 202030.6.2020 14:37:47 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 6.200 fuldtidspersoner i maj 2020. Dermed er ledigheden på 159.400 fuldtidspersoner svarende til 5,6 procent af arbejdsstyrken. I april lå ledigheden på 5,4 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - De officielle ledighedstal viser en stigning i ledigheden på 6.200 personer fra april til maj. Mens ledigheden steg voldsomt i april, er udviklingen i maj mere afdæmpet. Det stemmer overens med de daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige. - Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi fortsat står i en meget alvorlig situation. Coronaen vil også fremover sætte alvorlige spor i økonomien, særligt inden for turismeindustrien. Her skal vi hjælpe de mange nye ledige til at komme i job igen. - Derfor har vi sat gang i økonomien ved at bl.a at give folk mulighed for at få udbetalt tre ugers feriepenge og en check på 1000 kr. til folk på overførselsindkomst. Derudover har vi med en bred aftale

Næsten 26.000 ufaglærte ledige får ret til at uddanne sig til forhøjede dagpenge25.6.2020 10:08:12 CESTPressemeddelelse

Fra august kan ufaglærte ledige blive faglærte og få ti procent mere, end man kan på dagpenge, mens de uddanner sig. Det har et bredt flertal vedtaget i Folketinget torsdag. Knap 26.000 ufaglærte ledige på dagpenge får dermed den ret, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder. Ser man på de ufaglærte, så udgør de næsten 40 procent af dem, der har mistet jobbet siden, Danmark blev lukket delvist ned på grund af coronaen. Ordningen gælder ufaglærte på dagpenge, der er fyldt 30 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Økonomien spænder ben for mange, der overvejer at tage springet fra ufaglært til faglært. Det har vi nu for alvor gjort noget ved, så ufaglærte ledige allerede fra august kan begynde på en erhvervsuddannelse og få 110 procent i dagpenge, hvis det er et område med mangel på hænder. - Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen. Denne aftale betyder, at kna

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum