Indenrigs- og Boligministeriet

Afgørelse i sagen om opstilling af vindmøller i Bjørnstrup nær Gundersted Kirke

Del

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har besluttet at ophæve Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod Vesthimmerlands Kommunes forslag om opstilling af seks vindmøller ved Bjørnstrup.

Viborg Stiftsøvrighed fremsatte i august 2021 indsigelse mod Vesthimmerland Kommunes plangrundlag for opsætning af nye vindmøller i Bjørnstrup ved Gundersted Kirke. Viborg Stiftsøvrighed begrundede sin indsigelse med, at de planlagte vindmøller ville være i strid med den nationale interesse om at bevare kulturarv, og der har siden været løbende dialog med kommunen om planerne.

Da kommunen og stiftsøvrigheden ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for indenrigs- og boligministeren. Ministeren var i februar måned på besigtigelse i området for at høre parternes synspunkter og vurdere de planlagte vindmøllers påvirkning af kirken.

Indenrigs- og boligministeren har nu afgjort sagen og finder ikke grundlag for at opretholde Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod planforslaget.

Ministeren fremhæver i afgørelsen, at vindmøllerne ikke vurderes at have en afgørende negativ påvirkning af Gundersted Kirkes kulturmiljøværdi, og der lægges i afgørelsen bl.a. vægt på afstanden mellem kirken og de planlagte vindmøller.

”Vindmøller spiller en helt central rolle i den grønne omstilling. Det er naturligvis vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, der viser hensyn til naboer, natur og vores fælles kulturarv. Det mener jeg også er tilfældet her ved Gundersted Kirke,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen supplerer:

”Ruslands invasion af Ukraine slår fast med syvtommersøm, at vi skal have sat turbo på den grønne omstilling, så vi hurtigst muligt kan gøre os fri af den russiske gas. Jeg synes, at den konkrete sag med ophævelse af Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er et godt eksempel på, at vi får fjernet en barriere mod opstilling af vindmøller,” siger Dan Jørgensen.

Ifølge indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vil regeringen nu arbejde for en ændring af kirkernes indsigelsesret:

”Planlægningen af vindmøller og solceller skal have mere fart på, og derfor mener jeg, at vi skal se på, hvordan vi fremadrettet kan gøre processen mere ensartet og gennemskuelig i forhold til Stiftsøvrighedernes indsigelsesret, så vi undgår, at grønne projekter bliver unødigt forsinkede,” siger Kaare Dybvad Bek.


Afgørelsen kan læses her.

Kontakter

Information om Indenrigs- og Boligministeriet

Indenrigs- og Boligministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

https://im.dk/

Følg pressemeddelelser fra Indenrigs- og Boligministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Indenrigs- og Boligministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum