Udenrigsministeriet

Afghanistan: Fortsat bistand til at komme til Danmark

Del

Bistanden forlænges nu til personer, der ikke er hjulpet fra Afghanistan til Danmark. Desuden forlænges ordningen, så tolke og lokalansatte, der endnu ikke har søgt om hjælp, fortsat kan søge.

Regeringen indgik sammen med et bredt flertal i Folketinget den 11. august en aftale om støttetiltag for truede afghanske lokalansatte med dansk tilknytning. Det er lykkedes at hjælpe knap 1000 personer til Danmark, mens den tilbageværende gruppe pt. udgør 88 personer. Heraf er 41 afghanske statsborgere, som kan være truet i kraft af deres tilknytning til det danske og internationale engagement i Afghanistan. En del af disse har søgt efter fristen d. 21. august, som de danske myndigheder oplyste, var sidste frist, hvis man skulle have en realistisk chance for at blive evakueret. De resterende er personer på Danskerlisten, dvs. borgere med dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse i Danmark, som trods gentagne opfordringer om at forlade landet fortsat angiver at være i Afghanistan.

Den tilbageværende gruppe af afghanske statsborgere har fortsat mulighed for at komme til Danmark. De 41 kan således – f.eks. hvis de ved egen hjælp søger til en dansk repræsentation i et land i nærheden af Afghanistan senest den 1. november 2021 – blive omfattet af den særordning, som giver midlertidigt ophold i Danmark i to år og mulighed for at modtage bistand til at komme til Danmark. Der vil ligeledes blive arbejdet på at hjælpe de resterende pt. 47 på Danskerlisten med rådgivning om udrejsemuligheder og tilbud om assisteret hjemrejse mod egenbetaling.

Der tilbydes nu tidligere tolke og lokalansatte på ambassaden, som ikke har søgt om at blive hjulpet ud, men som har bistået Danmark i Afghanistan, mulighed for at søge til Danmark på samme vilkår som de øvrige tolke og lokalansatte på ambassaden. Dette tilbud vil dog kun gælde i en begrænset periode. Disse personer skal således senest den 1. oktober 2021 henvende sig til de danske myndigheder.

Kan ansøgningen imødekommes, skal også disse personer f.eks. søge til en dansk repræsentation i et land i nærheden af Afghanistan senest den 1. november 2021 for at blive omfattet af særordningen om midlertidigt ophold i to år.

Udenrigsministeriets Borgerservice er i dialog med gruppen af tilbageværende personer i Afghanistan og informerer dem løbende om mulighederne for at komme ud af landet, ligesom Udenrigsministeriet er i dialog med relevante samarbejdspartnere herom.

Baggrund

Med den hidtidige indsats er det lykkedes at hjælpe omkring 1000 personer ud af Kabul, som i tillæg til personerne omfattet af den oprindelige aftale fra den 11. august, også bl.a. omfatter afghanere der har været lokalansat hos NATO, EU og FN i Afghanistan samt nogle særligt udsatte personer, der f.eks. har arbejdet for danske NGO’er eller på dansk finansierede bistandsprogrammer. Ligesom det er tilfældet for Danmark, står flere allierede og partnere i samme situation med personer, som stadig befinder sig i Afghanistan efter den amerikanske militære tilstedeværelse er afsluttet.

Kontakt:

Tidligere tolke skal senest den 1. oktober 2021 søge via interpreters@mil.dk, mens tidligere lokalansatte skal søge via tolkerepansatte@um.dk

Pressekontakt:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Oversigt over evakuerede fra Afghanistan16.9.2021 17:16:03 CEST | Pressemeddelelse

Antal personer omfattet af den danske evakueringsoperation fra Afghanistan pr. 15. september 2021. Gruppe Antal personer evakueret fra Afghanistan Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusiv familie * 256 Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusiv familie 137 Tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusiv familie 235 Udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusiv familie 59 Solidaritetspulje, inklusiv familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan) 154 Andre** 60 Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark) 137 I alt 1038 * Heraf 15 familiemedlemmer med fortsat usikkerhed om familietilhørsforhold. ** Kategorien ”andre” dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitær skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået OK til evakuering, selvom