Udenrigsministeriet

Afghanistan: Bred aftale om historisk udredning af Danmarks indsats siden 2001

Del

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at igangsætte en uvildig historisk udredning af Danmarks civile og militære indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

Partierne er enige om, at sammenbruddet af afghanske institutioner og sikkerhedsstyrker, samt Talibans overtagelse af regeringsmagten i august 2021, kalder på en grundig udredning af Danmarks indsats i Afghanistan igennem de seneste to årtier. Udredningen skal bl.a. belyse grundlaget for de centrale politiske beslutninger vedrørende op- og nedskaleringerne af de danske militære og civile engagementer, herunder udviklingsbistanden. Det vil være et centralt mål at identificere relevante læringspunkter, som kan være af værdi for fremtidige civile og militære indsatser, samt at søge svar på det helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan Taliban kunne genvinde magten i Afghanistan efter 20 års massiv civil og militær international indsats i landet.

Partierne vil anmode Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om at stå for udredningen.

Som led i udredningen vil DIIS blive anmodet om at afholde offentlige tematiske seminarer om den danske indsats i Afghanistan med bred inddragelse af relevante aktører. Udredningen skal så vidt muligt være afsluttet inden udgangen af 2023.

Aftalen er vedhæftet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtaler:

”Danmarks 20-årige militære og civile indsats i Afghanistan er uden modstykke i vores lands historie. Vi skylder de tusindvis af udsendte danskere, der har ydet en ekstraordinær indsats i Afghanistan vores dybeste tak og respekt. Vi skylder dem at lære af deres vigtige arbejde.

Jeg vil gerne takke partierne for deres konstruktive tilgang til forhandlingerne. At vi har kunnet samle så bred en gruppe af partier viser, at vi, trods politiske uenigheder, tager Danmarks internationale engagement alvorligt, og at vi i fællesskab insisterer på at drage alle de læringspunkter, vi kan, så Danmark også i fremtiden kan yde topprofessionelle militære og civile bidrag til freds-, stabiliserings- og genopbygningsindsatser ude i verden og dermed værne om sikkerheden og trygheden herhjemme i Danmark.”

Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører V, udtaler:

”Jeg er glad for, at vi med undersøgelsen får evalueret hele indsatsen og bygger videre på forudgående arbejde. Hvis vi i fremtidige militære såvel som civile indsatser skal kunne handle og agere mere effektivt som nation, er det vigtigt, at vi drager nytte af de erfaringer, som vi har gjort i Afghanistan. Derfor er mit og Venstres håb, at vi med læringspunkterne fra udredningen får en bedre videns- og erfaringsmæssig platform at tilgå i vores indsatser ude i verden.”

Karsten Hønge, udenrigsordfører SF, udtaler:

”Den danske indsats i Afghanistan sluttede på mange måder lige så forvirrende og kaotisk, som den udviklede sig. Derfor er det vigtigt at få en tilbundsgående og uvildig undersøgelse af de danske bidrag, der undervejs ændrede sig fra at være en støtte til kampen mod international terrorisme til en ofte udefineret og uklar mission, der sendte danske kvinder og mænd i forreste frontlinje. Vi skylder vores udsendte og de idealer, vi ofte repræsenterer ude i verden at undersøge, hvordan Afghanistan-krigen kunne ende som den tragedie, hvis afslutning vi for få måneder siden på brutal vis var vidner til.”

Martin Lidegaard, udenrigs- og forsvarsordfører RV, udtaler:

”Det er en pligt at lære af Afghanistan. Vi bliver nødt til at spørge os selv, om det overhovedet er muligt at indføre demokrati eller opbygge civile institutioner med militære midler. Er samtænkning af civile og militære indsatser i bund og grund en illusion? Det håber jeg, undersøgelsen vil svare på.”

Eva Flyvholm, udenrigsordfører EL, udtaler:

”Krigen i Afghanistan er en fejlslagen og ulykkelig krig, der tydeligt viser problemerne med den militariserede udenrigspolitik. Derfor er det vigtigt med en udredning. Nu skal Folketinget tage ansvaret på sig, lære af de fejl, der er begået og holde Danmark ude af flere angrebskrige. Enhedslisten har stået ret alene med krav om at få undersøgt drab på civile, tortur og fangehåndtering. Forskerne får nu et ret bredt mandat, også til at se på konsekvenserne for den afghanske befolkning. Det håber jeg kan hjælpe til at få afdækket den del af historien, der ikke er blevet fortalt.”

Marcus Knuth, udenrigsordfører K, udtaler:

”Hos Konservative er vi glade for, at der er bred politisk opbakning til formuleringen af en historisk udredning om den 20 år lange danske indsats i Afghanistan. Det er afgørende, at vi får opsamlet de vigtigste erfaringer lige fra genopbygningsindsatsen og det civil-militære samarbejde til beslutningsgrundlaget bag de politiske beslutninger. Vi lever i en stadig mere usikker verden, hvorfor der er brug for en grundig udredning af Afghanistan-indsatsen til brug i fremtidige konfliktområder. Derudover værdsætter vi, at DIIS vil påtage sig opgaven, da DIIS har både kompetencerne og mulighed for at bygge på tidligere evalueringer af vores indsats i Afghanistan.”

Henrik Dahl, udenrigsordfører LA, udtaler:

”Liberal Alliance er glad for at tilslutte sig aftalen om udredning af krigen i Afghanistan, som var begyndelsen på en ny udenrigspolitisk æra i Danmark. Det er en meget vigtig periode i Danmarkshistorien, som vi naturligvis skal tage ved lære af i forbindelse med fremtidige danske indsatser i krigshærgede lande.”

Sikandar Siddique, politisk leder Frie Grønne, udtaler:

”Det er kun positivt, at et flertal er enige om at undersøge Danmarks indsats i Afghanistan til bunds. En så langvarig indsats med vidtrækkende konsekvenser for civilbefolkningen i landet bør naturligvis altid undersøges efterfølgende. Vi skal sikre, at vi ikke begår de samme fejl igen. Det håber jeg, vi kan ovenpå denne udredning.”

Torsten Gejl, politisk ordfører Alternativet, udtaler:

”Historien er med til at skrive og forme fremtiden. Af respekt for alle de involverede fortjener den danske indsats en ordentlig og redelig historisk udredning.”

Jens Rohde, politisk ordfører KD:

For citat kontakt Jens Rohde 61623659

Annette Lind, udenrigsordfører S, udtaler:

”Danmark vil også i fremtiden være klar til at påtage sig et internationalt ansvar og bidrage både civilt og militært i verdens brændpunkter. Og når vi gør det, så skylder vi vores udsendte, at vi hele tiden lærer af vores tidligere erfaringer og indsatser, så vi kan give fremtidens udsendte stadig bedre arbejdsvilkår. Det vil de læringspunkter, der kommer ud af denne udredning være med til at sikre.”

For yderligere kontakt: pressevagten@um.dk

Vedhæftede filer

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Olieudslip kan forværre situationen i Yemen: FN arbejder på redningsoperation med dansk støtte2.8.2022 13:01:11 CEST | Pressemeddelelse

Otte kilometer ud fra Yemens Kyst ligger skibet FSO Safer og ruster i Det Røde Hav. FN-arbejder på en operation, der skal tømme det forladte skib for at undgå et olieudslip, der kan blive til en af verdens største miljøkatastrofer og yderligere forværre den alvorlige humanitære situation i Yemen. Danmark støtter nu redningsoperationen med 7 millioner kroner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum