Aarhus Universitet: Health

Aarhus Universitet genåbner for udvalgte studerende

Del

Studerende på tre sundhedsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet får nu lov til fysisk at møde op til deres afsluttende eksamen. Det drejer sig om studerende på sidste del af medicin, odontologi og klinisk tandtekniker, som har fået særlig tilladelse til fremmøde, fordi de skal behandle patienter eller på anden vis demonstrere kliniske færdigheder.

Der er godt nyt for cirka 200 medicinstuderende, 60 studerende på tandlægeuddannelsen og 16 studerende på uddannelsen som klinisk tandtekniker på Aarhus Universitet. I påsken besluttede Uddannelses- og Forskningsministeren at tillade en ”begrænset og kontrolleret genåbning af de fysiske faciliteter”, så de studerende, som er på sidste semester af deres uddannelse, kan møde op til deres afsluttende eksamen.

”Det er ekstremt glædeligt, at der er forståelse for vigtigheden af, at det næste hold læger kan gøre deres uddannelse færdig, så de kan komme ud og tage del i sundhedsvæsnets opgaver,” siger leder af Institut for Klinisk Medicin, Jørgen Frøkiær.

Selv om det kræver en ekstra indsats at tilrettelægge eksamen for 200 medicinstuderende, så det fysiske fremmøde kan ske forsvarligt og med mindst mulig risiko for smittespredning, forventer han, at de studerende kan blive færdige til tiden.

”Vi har set fantastisk stor fleksibilitet i uddannelsesmiljøet på det seneste, så jeg er sikker på, at undervisere, studieadministration og studerende også kan løfte denne opgave,” siger han.

På medicin er der tale om afsluttende prøver, hvor den studerende skal have bedømt sine kliniske færdigheder, og hvor det derfor er nødvendigt med fysisk fremmøde. Det drejer sig om mundtlig prøve i akut/kronisk medicin og kirurgi (endokrinologi, geriatri, ortopædkirurgi, dermatologi og almen medicin) samt prøven i gynækologi-obstetrik og pædiatri, hvor den traditionelle stand-prøve dog vil blive afholdt som en mundtlig prøve.

Patienter erstattes med simulationstræning

På uddannelserne i odontologi og klinisk tandteknik vil de studerende opleve, at de kliniske elementer i enkelte af de afsluttende kurser for en stor dels vedkommende vil foregå som simulationstræning. Kun under meget skærpede betingelser bliver der tale om patientinddragelse. Det gælder fx, når de studerende i klinisk tandteknik skal afhjælpe tryksår fra proteser, som bl.a. ældre mennesker og patienter i risikogruppen kan lide af.

Institutleder Siri Beier Jensen fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed siger:

”Vi sætter kun ind, hvor det er fuldt forsvarligt i forhold til at undgå smittespredning. Vi vil konvertere så meget som muligt til simulation, men enkelte steder, hvor det er absolut nødvendigt, vil vi gennemføre delelementer af klinisk undervisning. I de tilfælde sikrer vi os med værnemidler i form af engangsovertrækskittel, handsker, mundbind og beskyttelsesbriller, som Sundhedsstyrelsen foreskriver.”

Alle vasker hænder

Ministeriet kræver, at det begrænsede fysiske fremmøde i forbindelse med delelementer af klinisk undervisning og eksamen kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Det betyder, at alle studerende og ansatte skal vaske hænder ved ankomst på institutionen, der skal holdes afstand, og alt udstyr, der anvendes, skal vaskes og sprittes af efter brug.

I alt syv samfundskritiske, sundhedsfaglige uddannelser kan med virkning fra den 15. april iværksætte en kontrolleret genåbning for deres sidste-semester studerende. Ud over medicin, odontologi og klinisk tandtekniker gælder det uddannelserne til sygeplejerske, bioanalytiker, jordemoder og radiograf.

Nøgleord

Kontakter

Institutleder Jørgen Frøkiær
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 20 23 45 27
Mail: jf@clin.au.dk

Institutleder Siri Beier Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Mobil: 93 50 85 25
Mail: siri@dent.au.dk

Information om Aarhus Universitet: Health

Aarhus Universitet: Health
Aarhus Universitet: Health



Health er det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, hvis hovedopgaver er forskning og uddannelse.

Fakultetet udbyder en lang række sundhedsuddannelser, bl.a. læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab.

Health består af fem institutter, ca. 4.400 studerende, 1.500 ansatte og 600 ph.d.-studerende.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Health

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum