Tænketanken CONCITO

Aabenraa styrker elevernes viden om miljø og klima

Del

Kommunalvalget er overstået, nye kommunalpolitikere er udpeget, og nu er det tid til at trække i arbejdstøjet. Aabenraa Kommune har netop valgt at indgå samarbejde med Den Grønne Rygrad for at styrke kommunens fokus på klima og miljø i folkeskolen.

Folkeskolerne i Aabenraa får nu ekstra hjælp til at tilbyde motiverende undervisning i miljø og klima. Det sker i samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad.
Folkeskolerne i Aabenraa får nu ekstra hjælp til at tilbyde motiverende undervisning i miljø og klima. Det sker i samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad.

For mange mennesker var klima og miljø afgørende for, hvor de satte deres kryds ved det nylige kommunalvalg. Hver tredje dansker svarede op til valget, at klima og miljø var et af de tre vigtigste emner for dem. Der er derfor ingen tvivl om, at arbejdet med klima- og miljøudfordringer bør udgøre en essentiel del af kommunernes arbejde de næste fire år. Aabenraa er en af de kommuner, der tager disse udfordringer alvorligt.

”Klimaforandringerne udfordrer os, og mange - både børn og voksne - vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid. Vi oplever, at børn motiveres, når de arbejder praksisnært, også med lidt svære emner som klima”, siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

Samarbejder understøtter bæredygtige visioner og grøn dannelse
Aabenraa Kommune har sammen med skolerne klare ambitioner om at styrke bæredygtig udvikling i grundskolen. I løbet af et skoleår skal alle elever f.eks. arbejde aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål. Pædagogisk UdviklingsCenter vil gerne understøtte dette arbejde ved bl.a. at sikre overblik over relevante læringsressourcer og levere inspiration til bæredygtighedsundervisningen både i og udenfor klasselokalet. Det arbejde støtter Den Grønne Rygrad op om.

Sammen med Aabenraa påbegynder Den Grønne Rygrad nu arbejdet med at lægge konkrete planer for aktiviteter og indsatser, som kan styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at engagere sig i naturfagene. Alle tiltag tilpasses skolernes behov og ønsker. En af indsatserne sætter for eksempel fokus på, hvordan man kobler lokale “hands-on” aktiviteter (f.eks. et besøg hos Arwos eller en af kommunens naturskoler) til undervisningen på skolen.

”Det er værdifuldt at sparre med en ekstern, professionel samarbejdspartner som Den Grønne Ryggrad. Den Grønne Rygrad har f.eks. leveret et flot og relevant overblik over bæredygtige ønsker, tilbud og indsatser i Aabenraa Kommune bl.a. via digital kortlægning og via 14 interviews med f.eks. skoleledere, lærere, bæredygtighedskonsulent, naturskolerne, samarbejdspartnere m.fl.," siger Lene Pagh, leder af Pædagogisk UdviklingsCenter Aabenraa, og uddyber:

"Det giver os et godt grundlag for det videre arbejde med bæredygtighed på skoleområdet, hvor flere og flere Åben Skole-tilbud, undervisningsforløb på Skoletjenesten og udstyr i Grejbanken og Naturskolen vil understøtte bæredygtig udvikling.” 

Aabenraa Kommune har også tilsluttet sig det forpligtende klimasamarbejde DK2020, og kommunen har en bredt forankret bæredygtighedsstrategi med fokus på muligheder, udvikling i fællesskaber og videndeling om konkrete handlinger i hverdagen. Der arbejdes på, at bæredygtig udvikling bliver en naturlig del af mindsettet hos alle i Aabenraa Kommune.

Stor opbakning til Åben Skole og bæredygtighed på skoleområdet
Åben Skole har gode vilkår i Aabenraa, hvor der via indsatsen Sund Skole, Skoletjenesten og Grejbanken skabes muligheder og inspiration til at sende eleverne ud til Åben Skole-aktiviteter. Den generelle opbakning i kommunen, samt det nye samarbejde med Den Grønne Rygrad, giver derfor optimale betingelser for, at eleverne i Aabenraa fremover i endnu højere grad kan møde de mange spændende eksterne læringsmiljøer både i Aabenraa Kommune og i nabokommunerne - herunder også tilbud i Sydslesvig.

”Vi glæder os til samarbejdet med kommune, skoler og lærere for at styrke de grønne undervisnings-ambitioner og bygge videre på indsatserne omkring Sund skole, Bæredygtighedsstrategien og Åben Skole”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

Kommuner landet over engagerer sig i den grønne dagsorden, hvilket mærkes tydeligt i projektet Den Grønne Rygrad. Udover Aabenraa har Ringsted, Furesø og Jammerbugt kommune netop indgået samarbejdsaftaler med projektet. De slutter sig nu til fem andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.


FAKTA OM DEN GRØNNE RYGRAD:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed.

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu er der samarbejder med Furesø, Hvidovre, Jammerbugt, Ringsted, Skanderborg, Svendborg, Vejle, Aabenraa og Aalborg og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler inden for den kommende tid.

Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever på https://concito.dk/groenne-rygrad

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, Programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, Projektleder i for Haver til Maver, tlf.  +45 5194 9682

Billeder

Folkeskolerne i Aabenraa får nu ekstra hjælp til at tilbyde motiverende undervisning i miljø og klima. Det sker i samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad.
Folkeskolerne i Aabenraa får nu ekstra hjælp til at tilbyde motiverende undervisning i miljø og klima. Det sker i samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum